Recovering Laptop Files in Los Angeles

Laptop recovery after formatting or deletion of important files using Hetman Software tools in Los Angeles. Free trial!

Odzyskiwanie plików po czyszczeniu CCleaner

Odzyskiwanie plików po czyszczeniu CCleaner

Użycie automatycznych programów do usuwania nieużywanych plików zwalnia miejsce na dysku i przyspiesza ogólną wydajność systemu, ale zwiększa ryzyko przypadkowego usunięcia ważnych danych. Przeczytajcie jak odzyskać usunięte pliki po użyciu CCleaner, w których to przypadkach takie odzyskanie jest prawie niemożliwe, i jak uniknąć takiego usunięcia.

(more…)
Read more

Odzyskiwanie danych z dysku twardego laptopa

Odzyskiwanie danych z dysku twardego laptopa

Czytajcie jak zapobiegać utracie danych na laptopie lub odzyskać ich w przypadku usunięcia.

Dyski twarde to dość delikatne urządzenia, które mogą być wyłączone z wielu powodów: może to być awaria systemu plików, awaria jednej z części, skok napięcia i złe lub wymuszone wyłączenie systemu. Jeśli nie martwicie się o wcześniejsze wykonanie kopii zapasowej danych, awaria dysku twardego z pewnością doprowadzi do ich utraty.

(more…)
Read more