Recovering deleted computer folders in Los Angeles

Programs to recover deleted folders from Recycle Bin or Windows archive. Recover an accidentally deleted folders from your computer with Hetman Software in LA.

Your Files Disappeared After Updating Windows 10? Here’s How to Recover Them

Did your files vanish after updating Windows 10? Don't worry, we've got you covered! In this article, we'll show you step-by-step how to recover your missing files and restore them to their rightful place. From utilizing built-in recovery options to using third-party software, we'll explore various methods to help you retrieve your valuable data. Don't let a Windows 10 update derail your productivity—watch this guide and get your files back in no time.

(more…)

AppData Folder in Windows: Importance and Location Guide

Curious about the AppData folder in Windows but unsure of its purpose and location? You're not alone! In this article, we'll provide you with an essential guide to the AppData folder, explaining why you need it and where you can find it in Windows. From understanding its role in application settings to navigating its location on your system, we'll demystify the AppData folder and empower you with the knowledge you need. Whether you're a beginner or an experienced user, understanding AppData is crucial for managing your system effectively. Watch now and unlock the secrets of the AppData folder!

(more…)

Tworzenie i przywracanie plików archiwalnych ZIP, RAR w systemie Windows 10

Przeczytajcie jak zarchiwizować lub odszyfrować plik w systemie Windows 10. Spójrzmy na wbudowane i zewnętrzne narzędzia. Zatrzymajmy się na tym jak przywrócić usunięty archiwum plik lub folder.

[software_recomendation software="PARTITION_RECOVERY"]

Musicie wypakować lub zarchiwizować pliki, ale nie lubicie płatnych programów o głośnych nazwach (jak WinZip lub WinRAR)? Najnowsza wersja systemu Windows ma już wbudowaną obsługę ZIP plików, poza tym istnieją darmowe programy, które oferują taką samą funkcjonalność jak ich płatne analogi.

(more…)

Jak odzyskać pliki usunięte bez kosza?

W przypadku nieoczekiwanego, przypadkowego lub błędnego usunięcia plików, często konieczne jest ich późniejsze przywrócenie, ponieważ usunięte pliki są często bardzo ważne dla użytkowników końcowych. Główne sposoby odzyskiwania usuniętych plików w systemie operacyjnym "Windows" są opisane w tym artykule.

(more…)
Hello! This is AI-based Hetman Software virtual assistant, and it will answer any of your questions right away.
Start Chat