Jak przywrócić komputer Mac z kopii zapasowej Time Machine. MacOS Recovery Mode

W tym artykule przyjrzymy się jednej z ważnych funkcji macOS – trybowi odzyskiwania. Przyjrzyjmy się narzędziom do odzyskiwania i sposobom ich użycia.

Jak przywrócić komputer Mac z kopii zapasowej Time Machine. MacOS Recovery Mode

Recovery Mode to specjalne narzędzie wbudowane w system operacyjny macOS, które zapewnia dostęp do różnych narzędzi do konserwacji i przywracania komputera. Ten tryb umożliwia użytkownikom wykonywanie różnych zadań: przywracanie systemu, instalowanie nowej kopii systemu macOS, przywracanie danych z kopii zapasowej Time Machine, sprawdzanie i naprawianie dysku za pomocą Narzędzia dyskowego itp.

Następnie przyjrzymy się funkcjonalności Recovery Mode i przyjrzymy się bliżej procesowi tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych Time Machine.

Przejdź do widoku
🍏 Odzyskiwanie danych po aktualizacji, ponownej instalacji systemu MacOS lub sformatowaniu dysku 🍏

🍏 Odzyskiwanie danych po aktualizacji, ponownej instalacji systemu MacOS lub sformatowaniu dysku 🍏

Jak uruchomić tryb odzyskiwania

Pierwsze pytanie brzmi: jak uruchomić komputer w trybie odzyskiwania?

Aby przejść do trybu odzyskiwania na komputerze Mac, po włączeniu lub ponownym uruchomieniu komputera naciśnijcie i przytrzymajcie kombinację klawiszy Command (⌘) + R, aż na ekranie startowym pojawi się ikona Apple.

Command (⌘) + R

Potem na ekranie pojawi się okno macOS Recovery , w którym dostępne będą wszystkie niezbędne narzędzia i opcje odzyskiwania systemu.

Okno odzyskiwania systemu macOS

W Recovery Mode użytkownicy mogą przywracać dane z kopii zapasowych Time Machine, instalować nowe kopie systemu macOS, ponownie instalować system, skanować i naprawiać dyski za pomocą Narzędzia dyskowego oraz wykonywać inne operacje konserwacji i odzyskiwania komputerów Mac.

Przywracanie z kopii zapasowej

Time Machine

Jeśli wcześniej skonfigurowałyście Time Machine do tworzenia kopii zapasowych plików i systemu na zewnętrznym dysku twardym, możesz przywrócić komputer Mac z tej kopii.

Aby przywrócić system z kopii zapasowej Time Machine w trybie odzyskiwania komputera Mac, musicie uruchomić system w trybie odzyskiwania. Przed rozpoczęciem procesu przywracania upewnijcie się, że zewnętrzny dysk Time Machine jest podłączony i zawiera aktualne kopie zapasowe.

Gdy pojawi się okno odzyskiwania systemu macOS, wybierzcie opcję Odzyskiwanie z kopii zapasowej Time Machine i kliknijcie Kontynuuj.

Time Machine w trybie odzyskiwania komputera Mac

Następnie zostaniecie poproszone o wybranie Źródła odzyskiwania. Wybierzcie dysk, na którym przechowywane są kopie zapasowe Time Machine, kliknijcie – Kontynuuj.

Wybór źródła odzyskiwania

Wybierzcie kopię zapasową Time Machine, z której chcecie przywrócić system. Tutaj są posortowane według daty i godziny. Zaznaczcie ten, który chcecie i kliknijcie – Kontynuuj.

Wybierz kopię zapasową Time Machine

Jeśli jest to dysk systemowy, może zostać wyświetlony komunikat informujący, że w celu przywrócenia danych z tej kopii zapasowej należy użyć Asystenta migracji. I dalej, że w razie potrzeby trzeba najpierw przeinstalować system, a potem za pomocą asystenta przenieść dane z kopii zapasowej.

Aby przywrócić dane z tej kopii zapasowej, musicie użyć Asystenta migracji

Jeśli nie jest to dysk systemowy, to po wybraniu kopii zapasowej należy określić dysk lub wolumin, który chcecie przywrócić, a następnie kliknąć przycisk „Kontynuuj” . Potwierdźcie swój wybór i rozpocznijcie proces odzyskiwania, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Określ dysk lub wolumin do odzyskania

Po zakończeniu odzyskiwania komputer uruchomi się ponownie z przywróconymi danymi.

Ponowna instalacja systemu

Następną metodą odzyskiwania jest ponowna instalacja systemu. Po ponownej instalacji systemu otrzymacie całkowicie czysty MacOS: wszystkie pliki, dodatkowo zainstalowane programy i pliki użytkownika zostaną usunięte.

Ponowna instalacja systemu macOS może rozwiązać wiele problemów z systemem i poprawić jego wydajność. Jednak przed ponowną instalacją systemu zaleca się utworzenie kopii zapasowej ważnych danych. Jako przykład pokażę, jak utworzyć kopię zapasową za pomocą wehikułu czasu.

Aby utworzyć kopię zapasową z Time Machine na macOS, podłącz zewnętrzny dysk twardy lub dysk, który będzie używany do przechowywania kopii zapasowych Time Machine.

Podłącz dysk, aby przechowywać kopie zapasowe Time Machine

Upewnijcie się, że ten dysk jest wystarczająco duży, aby pomieścić wszystkie dane, których kopię zapasową chcecie utworzyć.

Upewnijcie się, że na dysku jest wystarczająco dużo miejsca na kopię zapasową

Najpierw musicie włączyć Time Machine. Przejdźcie do Ustawienia systemu, Ogólne (Ogólne) i wybierz Time Machine .

Ustawienia systemowe – Ogólne - Time Machine

Tutaj kliknijcie – Dodaj dysk.

Time Machine - dodaj dysk kopii zapasowej

Wybierzcie dysk z listy i kliknijcie – Skonfiguruj dysk.

Wybierz dysk z listy i kliknij – Konfiguruj dysk

Na tym etapie możecie skonfigurować szyfrowanie dysku, wyłączę je, ponieważ nie potrzebuję tej opcji – Kontynuuj.

Skonfiguruj szyfrowanie dysku

Dysk zostanie dodany w celu wykonania kopii zapasowej.

Dysk dodano w celu wykonania kopii zapasowej

Po wybraniu dysku możecie skonfigurować zaawansowane opcje tworzenia kopii zapasowych Time Machine: wykluczanie określonych folderów lub plików z kopii zapasowej, częstotliwość tworzenia kopii zapasowych itp.

Po ustawieniu parametrów kliknijcie dysk prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknijcie Utwórz kopię zapasową teraz, aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej.

Kliknij dysk prawym przyciskiem myszy - wykonaj kopię zapasową teraz

Time Machine rozpocznie kopiowanie wszystkich wybranych danych na Wasz dysk zewnętrzny, a Wy będziecie mógły monitorować proces w czasie rzeczywistym.

Kopiowanie wszystkich danych na dysk zewnętrzny

Po zakończeniu możecie rozpocząć ponowną instalację systemu. Uruchomcie ponownie komputer, przytrzymując kombinację klawiszy Command (⌘) + R, aż zobaczycie ikonę Apple. To jest rozruch w trybie odzyskiwania.

Aby wymazać dysk, użyjcie Narzędzia dyskowego. Wybierzcie go z listy menu i sformatujcie dysk – Macintosh HD.

Aby wymazać dysk, użyj Narzędzia dyskowego

Wybierzcie Usuń (format APFS), wprowadźcie nazwę dysku i kliknijcie Usuń.

Wybierz opcję Usuń (format APFS)

Po sformatowaniu dysku zamknijcie Narzędzie dyskowe i wybierzcie opcję Zainstaluj macOS z menu odzyskiwania. Postępujcie zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ponownie zainstalować system macOS.

Wybierz opcję Zainstaluj macOS z menu odzyskiwania

Po zakończeniu ponownej instalacji systemu macOS będziesz mieć możliwość przywrócenia danych z kopii zapasowej Time Machine lub przeprowadzenia czystej instalacji.

W tym momencie okna Asystent migracji wybierz opcję migracji danych z kopii zapasowej Time Machine.

Asystent migracji: przesyłanie danych z kopii zapasowej Time Machine

Sprawdźcie dysk kopii zapasowej Time Machine lub inny dysk rozruchowy, aby przesłać informacje — Kontynuuj.

Asystent migracji: zaznacz dysk kopii zapasowej Time Machine

Następnie wybierzcie najnowszą kopię zapasową lub rozwińcie folder i zaznaczcie żądany — Kontynuuj.

Asystent migracji: wybierz kopię zapasową

Asystent wyświetli listę kategorii danych, które można przenieść z kopii zapasowej Time Machine. Może to obejmować aplikacje, konta użytkowników, pliki i ustawienia. Zaznaczcie pola obok kategorii danych, które chcecie przenieść, i kliknijcie Kontynuuj.

Asystent migracji: kategorie danych do migracji

Ustawcie hasło administratora — Kontynuuj.

Asystent migracji: ustaw hasło administratora

Rozpocznie się przesyłanie danych z kopii zapasowej Time Machine na komputer Mac. Proces przesyłania może zająć trochę czasu, w zależności od ilości przesyłanych danych oraz szybkości komputera Mac i dysku z kopią zapasową.

Po zakończeniu migracji należy ponownie uruchomić komputer: kliknijcie przycisk – Uruchom ponownie.

Asystent migracji: Migracja zakończona

Migracja została ukończona.

Asystent migracji: Migracja zakończona

Jeśli transfer nie jest wymagany, to po ponownej instalacji systemu skonfiguruj go jako nowy, pomijając opcję przesyłania danych.

Asystent migracji: pomiń opcję migracji danych

Ponowna instalacja systemu macOS może zająć trochę czasu, więc upewnijcie się, że macie wystarczająco dużo czasu i połączenia internetowego, aby pobrać niezbędne pliki.

Narzędzie dyskowe

Przyjrzyjmy się bliżej narzędziu dyskowemu, którego użyliśmy do wymazania dysku.

Narzędzie dyskowe to narzędzie do sprawdzania, naprawiania i kasowania podłączonych dysków, w tym dysków Macintosh HD i dysków zewnętrznych. Aby sformatować dysk startowy, możesz użyć funkcji Usuń w menu Narzędzia dyskowego.

Funkcja kasowania w menu Narzędzia dyskowego

Lub uruchomcie Pierwszą pomoc Narzędzia dyskowego, aby naprawić dysk.

Pierwsza pomoc Narzędzia dyskowego przy odzyskiwaniu dysku

Po uruchomieniu Narzędzia dyskowego zostanie wyświetlona lista wszystkich dostępnych dysków na komputerze. Wybierzcie dysk, który chcecie przywrócić lub wyczyścić.

Narzędzie dyskowe: Lista dostępnych dysków

Jeśli chcecie przywrócić system przy użyciu kopii zapasowej Time Machine, wybierzcie opcję menu Przywróć. Następnie wybierzcie źródło, z którego chcecie przywrócić.

Narzędzie dyskowe: odzyskiwanie

Jeśli zobaczycie następujący błąd, przywrócenie danych z kopii zapasowej przy użyciu tej metody nie będzie możliwe. Wybrany dysk lub kopia zapasowa jest nieprawidłowa.

Narzędzie dyskowe: Wybrano nieprawidłowy dysk lub kopię zapasową

Omówiliśmy już wcześniej, jak wyczyścić dysk.

Zanim będziecie mógły kontynuować proces odzyskiwania lub czyszczenia dysku, Narzędzie dyskowe poprosi Was o potwierdzenie wyboru. Upewnijcie się, że wybrałyście właściwy dysk, ponieważ wszystkie znajdujące się na nim dane zostaną trwale usunięte.

Narzędzie dyskowe: Upewnij się, że wybrano właściwy dysk

Po zakończeniu procesu odzyskiwania lub czyszczenia dysku możesz go ponownie użyć w zależności od potrzeb.

Przeglądarka Safari

Następnym narzędziem dostępnym w trybie odzyskiwania jest przeglądarka Safari. Umożliwi to odwiedzenie strony pomocy technicznej Apple (lub innych stron internetowych) w celu uzyskania dalszych informacji. Jednak zakładki, wtyczki i rozszerzenia przeglądarki nie są dostępne.

Odzyskiwanie systemu macOS: przeglądarka Safari

Za pomocą przeglądarki Safari możecie znaleźć rozwiązania problemów napotkanych podczas procesu odzyskiwania. Może to być przydatne w przypadku różnych błędów.

W niektórych przypadkach w celu przywrócenia systemu może być konieczne pobranie dodatkowych plików lub programów. Za jego pomocą możecie pobrać niezbędne pliki z oficjalnych stron internetowych lub innych źródeł.

Jeśli potrzebujecie pomocy lub wskazówek dotyczących konkretnej procedury odzyskiwania, możecie użyć przeglądarki Safari, aby ją znaleźć.

Oprócz narzędzi dostępnych na głównym ekranie Trybu odzyskiwania, w menu u góry strony dostępnych jest kilka innych narzędzi do odzyskiwania — są to Terminal i Narzędzie bezpieczeństwa.

Menu u góry strony: Terminal i narzędzie zabezpieczające

Terminal

Terminal w trybie odzyskiwania systemu macOS zapewnia dostęp do wiersza poleceń, który umożliwia wykonywanie różnych operacji odzyskiwania systemu i zarządzania dyskami.

Aby rozpocząć, otwórzcie – Narzędzia, a następnie – Terminal.

Narzędzia - Terminal

Macie teraz dostęp do terminala i możecie go używać do wykonywania różnych operacji, takich jak odzyskiwanie danych, zmiana haseł, sprawdzanie i naprawianie dysków oraz inne zadania systemowe.

Pamiętajcie, że niektóre polecenia mogą wymagać dodatkowych uprawnień administratora.

Narzędzie bezpieczeństwa uruchamiania

Narzędzie bezpieczeństwa uruchamiania to narzędzie do zarządzania ustawieniami zabezpieczeń i uruchamianiem systemu. Za jego pomocą możecie skonfigurować uruchamianie z dysku wymiennego.

W narzędziu Startup Security Utility możecie skonfigurować ustawienia zabezpieczeń (takie jak Bezpieczny rozruch), które kontrolują, jakie typy systemów operacyjnych i urządzeń startowych mogą być uruchamiane na Waszym Macu. Możecie także ustawić hasło rozruchowe, aby chronić te ustawienia.

Narzędzie zabezpieczające uruchamianie

Narzędzie Security Startup to potężne narzędzie do zabezpieczania systemu i monitorowania jego uruchamiania. Należy jednak zachować ostrożność podczas zmiany tych ustawień, ponieważ nieprawidłowe ustawienia mogą powodować problemy z uruchamianiem lub dostępem do komputera.

Co zrobić, jeśli tryb odzyskiwania macOS nie działa?

Jeśli nie możecie uruchomić komputera Mac w trybie odzyskiwania lub go nie ma, oznacza to, że skrót klawiaturowy Command + R nie działa lub partycja odzyskiwania jest uszkodzone. Być może używacie niewłaściwej kombinacji.

W przypadku komputerów Mac z procesorami Intel, aby uruchomić tryb odzyskiwania, podczas uruchamiania należy przytrzymać klawisze Command + R. Na komputerach Mac z procesorami M1/M2/M3 kombinacja klawiszy jest inna.

Aby uruchomić w trybie odzyskiwania, wyłączcie komputer Mac, a następnie naciśnijcie i przytrzymajcie przycisk zasilania, aż pojawi się logo Apple z tekstem informującym, że jeśli nadal będziecie przytrzymywać przycisk zasilania, uzyskacie dostęp do opcji uruchamiania. Naciskajcie dalej ten przycisk.

Przytrzymaj przycisk zasilania, aby uzyskać dostęp do opcji uruchamiania

W końcu będziecie mógły wybrać OpcjeKontynuuj i otworzy się Odzyskiwanie.

Opcje uruchomienia: Opcje - Kontynuuj

Jeśli komputer Mac nie mógł uruchomić się z partycji odzyskiwania, na ekranie pojawi się błąd (na przykład – 2003F).

Błąd podczas ładowania systemu macOS - 2003F

Aby rozwiązać problem niedziałającego trybu odzyskiwania, połącz się z Internetem i spróbuj przywrócić go z tego samego menu.

Wniosek

Tryb odzyskiwania systemu macOS to potężne narzędzie do rozwiązywania szerokiego zakresu problemów z komputerem. Teraz wiecie, jak używać tej funkcji do obsługi i przywracania systemu.

Odzyskiwanie danych z napędów flash, kart pamięci, dysków twardych i napędów SSD w systemie MacOS.
Oksana Volyniuk

Autor: , Pisarz techniczny

Oksana Volyniuk jest autorem pracującym w Hetman Software. Ma prawie trzyletnie doświadczenie w zakresie technologii IT, a wcześniej pracowała jako HR menedżer w IT kompanii. Oksana kocha technologię i jest zapalona tworzeniem każdego aktykułu, który może pomóć ludziom.

Michał Mirosznyczenko

Redaktor: , Pisarz techniczny

Michał Mirosznyczenko jest jednym z czołowych programistów firmy Hetman Software. Bazując na piętnastoletnim doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania, dzieli się swoją wiedzą z czytelnikami naszego bloga. Oprócz programowania Michał jest ekspertem w dziedzinie odzyskiwania danych, systemów plików, urządzeń do przechowywania danych i macierzy RAID.

Rekomendujemy

Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat