Narzędzia do odzyskiwania danych dla dysków twardych MacBook

Programy kompatybilne z systemami plików na dyskach twardych MacBook (APFS i HFS+) do odzyskiwania usuniętych lub uszkodzonych plików z Hetman Software.

APFS: algorytm odzyskiwania danych z systemu plików i jego struktura

"ApFS oferuje możliwość przywrócenia niektórych stanów systemu plików, w tym starych lub usuniętych wersji plików. Superblok kontenerowy zawiera odniesienie do struktury punktu kontrolnego. Punkt kontrolny odnosi się do poprzedniego superbloku kontenera, który zawiera informacje w starszym stanie systemu plików. Więc, można przywrócić kilka starych stanów poprzez analizę łańcucha superbloków kontenera.

(more…)
Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat