Najlepsze programy do odzyskiwania danych dla systemu plików HFS+

Czytajcie, jak odzyskać dane utracone z dysku z systemem plików HFS+. Jak odzyskać dysk MacOs Extended. Przetestowane popularne programy dla różnych sposobów na utratę danych.

Najlepsze programy do odzyskiwania danych dla systemu plików HFS+

Odzyskiwanie danych z napędów flash, kart pamięci, dysków twardych i napędów SSD w systemie MacOS.

System plików HFS+ (Mac OS Extented)

HFS+ albo Mac OS Extended – to aktualizacja do oryginalnego standardowego formatu systemu Mac OS, znanego jako HFS lub Hierarchiczny system plików.

W systemie plików HFS+ możliwe jest tworzenie dzienników, co zwiększa niezawodność przechowywania informacji.

Dzienikowanie jest procesem systemowym do nagrywania zmian w pliku dziennika, co ułatwia odzyskanie dysku po awarii i przyspiesza pracę Time Machine.

W HFS+, podobnie jak w poprzednim systemie, do przechowywania większości metadanych wykorzystywane jest tzw. drzewo B.

Aby zarządzać rozmieszczeniem danych na dysku, HFS+ przechowuje informacje serwisowe – metadane – na dysku. Takie elementy są najważniejsze dla funkcjonowania systemu plików i są interesujące przy wyszukiwaniu brakujących danych:

  • Bloki startowe HFS, które są umieszczone w sektorach 0 i 1.
  • Nagłówek, który jest w drugim sektorze.
  • Plik miejsca (Allocation file).
  • Katalogowy plik(Catalog file). Plik katalogowy jest drzewem B, które zawiera rekordy dla wszystkich plików i folderów przechowywanych w objętości.
HFS+

Odzyskanie informacji z systemu plików HFS+ jest znacznie trudniejsze niż z innych systemów. Trudności pojawiają się, ponieważ HFS+ używa drzew B do przechowywania metadanych dotyczących lokalizacji plików. Po usunięciu pliku, drzewo B jest natychmiast aktualizowane, a informacje o lokalizacji usuniętego pliku są tracone.

Aby w pełni odzyskać dane, należy wybrać odpowiednie oprogramowanie, które pomoże Wam w tym zakresie.

Najlepsze programy do odzyskiwania danych

Przejdź do widoku
🔝 Najlepsze programy do odzyskiwania danych z dysku HFS+. Jak odzyskać MacOS Extended dysk 🍏

🔝 Najlepsze programy do odzyskiwania danych z dysku HFS+. Jak odzyskać MacOS Extended dysk 🍏

Wybraliśmy najpopularniejsze programy do odzyskiwania danych, które obsługuje system plików HFS+ i przeprowadziliśmy testy porównawcze, usuwając dane z dysku. Poniżej znajdują się wyniki testów.

Do analizy porównawczej było wybrano następujące programy: Hetman Partition Recovery, R-Studio, Easeus Data recovery Wizard, Disk drill, UFS Explorer и Recuva.

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.

Po dokładniejszym ich przestudiowaniu doszliśmy do wniosku, że Recuva nie obsługuje systemu plików HFS+, więc musieliśmy wykluczyć go z testów. W rezultacie, w analizie porównawczej znajdzie się 5 programów narzędziowych.

Na systemie z Mac OS Catalina stworzyliśmy dysk testowy. Nagrywaliśmy na nim pliki (zdjęcia, filmy i dokumenty), a następnie usuwaliśmy niektóre dane.

mac OS Catalina

Podłączyliśmy ten dysk do komputera z systemem Windows 10 z już zainstalowanym zestawem do odzyskiwania i przeprowadziliśmy test.

Test Hetman Partition Recovery

Pierwszy program,który brał udział w teście Hetman Partition Recovery.

Zidentyfikowała dysk testowy, typ systemu plików HFS+ i wyświetla nazwę.

Test Hetman Partition Recovery: dysk z systemem plików HFS+

Po takim usunięciu, wystarczy przeprowadzić szybką analizę w programie.

Wynik skanowania – wszystkie foldery i pliki pozostają na dysku, usunięte pliki oznaczone są czerwonym krzyżykiem. Struktura dysku i nazwy plików są zapisywane, wszystkie na swoich miejscach. Wszystkie pliki są podglądane i dostępne do odzyskania.

Тест Hetman Partition Recovery: pliki dostępne do odzyskiwania

Program pomyślnie zdał ten test, poradził sobie z zadaniem na 100%.

Test RStudio

RStudio wyświetla również dysk testowy, jego nazwę i typ systemu plików.

Test RStudio: wyświetla dysk testowy

Po szybkiej analizie program nie wyświetlił folderu 1Movie, najprawdopodobniej też nie udało mu się go znaleźć, niektóre z folderów są powielane i oznaczane jako usunięte, choć tak nie jest. Pozostałe pliki są dostępne do przeglądania i mogą być przywrócone.

Test RStudio: nie wyświetlał folderów po szybkiej analizie

Program częściowo poradził sobie ze swoim zadaniem, ponieważ nie mógł znaleźć 1 folderu z plikiem. Wynik jest gorszy niż Hetman Partition Recovery.

Test Easeus

Wyniki testu Easeus wykazały, że program wyświetla również dysk testowy, jego nazwę i typ systemu plików.

Test Easeus: wyświetla dysk testowy

W Easeusie nie ma szybkiej analizy, próba prostego otwarcia napędu powoduje natychmiastowe rozpoczęcie pełnej analizy. Pierwsza wada programu.

Wynik pełnej analizy – 259 plików.

Program wyświetla wszystkie foldery i pliki, ale nie jest jasne, które z nich zostały usunięte, a które pozostały na dysku, pliki są dostępne do przeglądania. Niektóre z plików są powielane i nie są widoczne.

Test Easeus: Niektóre pliki są duplikowane
Test Easeus: Niektóre pliki są niedostępne

W rezultacie, program znalazł wszystkie pliki, które zostały usunięte i te, które pozostały na dysku, niewygodne jest to, że nie zauważa, które z nich zostały usunięte. Niektóre pliki są dublowane. Program poradził sobie z tym zadaniem w 100%.

Test DiskDrill

DiskDrill – wyświetla rozmiar dysku, typ systemu plików określony przez HFS, brak nazwy urządzenia.

Test DiskDrill: brak nazwy urządzenia

Po szybkiej analizie program nie znalazł żadnych usuniętych danych, a jedynie wyświetlił to, co pozostało na dysku.

Test DiskDrill: nieznalazł usuniętych plików

Dostępna tylko glęboka analiza

Wynik głębokiej analizy: struktura dysku zostaje utracona, nazwy plików zostają utracone, niektóre znalezione pliki zostają duplikowane. Wszystkie są rozproszone według typu w oddzielnych folderach, nie jest jasne, które z nich zostały usunięte. Trudno jest ustalić, czy wszystkie dane zostały odzyskane.

Test DiskDrill: utracona struktura dysku

Wideo i dokumenty nie są dostępne w podglądzie, więc nie ma pewności, że zostaną one przywrócone.

Test DiskDrill: Wideo i dokumenty nie są dostępne w podglądzie
Test DiskDrill

Program częściowo sprostał temu wyzwaniu i jak dotąd znalazł się na ostatnim miejscu w naszym rankingu. Ponieważ niektóre z plików są niedostępne do przeglądania, a ich dogłębna analiza jest dość czasochłonna.

Test UFS Explorer

Następny utility UFS Explorer.

UFS Explorer – widzi dysk testowy, określa typ systemu plików, nie wyświetla nazwy dysku.

Test UFS Explorer: nie wyswietla nazwy dysku

Szybkiej analizy nie ma.

Wynik pełnej analizy – znaleziono skasowane dane, zapisano strukturę dysku i oznaczono skasowane nazwy plików innym kolorem.

Test UFSExplorer: znalezione usunięte dane

Zdjęcia i wideo mogą być podglądane. Wszystkie teczki są na swoich miejscach. Jedyną wadą jest to, że nie można przeglądać dokumentów. Zdjęcia i filmy są wyświetlane normalnie.

Test UFSExplorer: Nie można popatrzyć dokumenty

W odniesieniu do odzyskiwania dokumentów mogą pojawić się trudności.

Test UFSExplorer

Podsumowując: program częściowo poradził sobie z zadaniem, pojawiły się trudności z wyświetlaniem dokumentów.

Zgodnie z wynikami pierwszego testu mamy dwóch faworytów: Hetman Partition Recovery i Easeus, które nie mają żadnych problemów w analizie. Jedyną wadą Easeusa jest to, że program nie posiada szybkiej analizy. Istnieją pewne drobne usterki w innych mediach. RStudio nie znalazło jednego folderu z plikiem, w DiskDrill i UFSExplorer – niektóre pliki nie są dostępne do przeglądania.

W kolejnych testach kolejno zacieraliśmy węzły systemu plików: nagłówek głośności, kopię nagłówka, węzeł nagłówka i węzeł indeksu poziomu 2.

Usunięty nagłówek objętości

HFS+ ma nagłówek woluminu w drugim sektorze jako pierwszy i w drugim sektorze na końcu dysku, najpierw wytarliśmy nagłówek główny w drugim sektorze jako pierwszy na dysku i porównaliśmy programy biorące udział w teście.

Test Hetman Partition Recovery

Program wyświetla dysk testowy, jego nazwę i typ systemu plików.

Test Hetman Partition Recovery

Wynik szybkiej analizy jest taki sam jak w poprzednim teście, wszystko jest na swoim miejscu, struktura dysku, nazwy plików są zapisywane, wszystko jest wyświetlane w podglądzie i jest dostępne do odtworzenia.

Test Hetman Partition Recovery

Program pomyślnie przeszedł drugi test.

Test RStudio

Program wyświetla dysk testowy, jest nazwa, typ systemu plików.

Test RStudio

Szybka analiza RStudio wykazała ten sam wynik – program nie znalazł 1 folderu z wideo i zdublował niektóre foldery.

Test RStudio

Test Easeus

Program wyświetla dysk, bez nazwy systemu plików i typu.

Test Easeus

Wynik skanowania jest taki sam jak w poprzednim teście, niektóre pliki są duplikowane.

Test Easeus

Test Diskdrill

Wynik jest taki sam jak w poprzednim teście, pliki są rozproszone w folderach, struktura dysku jest zgubiona, dokumenty i wideo nie są podglądane.

Test DiskDrill

To był ostatni test tego programu. Wyniki nie są imponujące i nie ma sensu dalej go testować, to narzędzie zajmuje ostatnie miejsce w naszym topie..

Test UFS Explorer

Program widzi dysk, określa typ i rozmiar systemu plików, bez nazwy.

Test UFSExplorer

Wynik skanowania jest taki sam jak w poprzednim teście, nie można przeglądać dokumentów. W przeciwnym razie, wszystko jest w porządku.

Test UFSExplorer

Usunięto drugą część nagłówka

Do następnego testu usunięto drugą część nagłówka woluminu, która znajduje się w drugim sektorze na końcu dysku..

Test Hetman Partition recovery

Program wyświetla napęd, ale nie ma nazwy ani typu systemu plików. Podany jest tylko rozmiar.

Test Hetman Partition Recovery

W tym przypadku szybka analiza nie jest już dostępna.

Wynik pełnej analizy – znalaziono dysk testowy, określiono jego nazwę i typ systemu plików.

Test Hetman Partition Recovery

Struktura dysku i nazwy plików zostały zapisane. Wszystko jest widoczne.

Test Hetman Partition Recovery

Test zdany pomyślnie.

Test RStudio

Program widział dysk, ale nie wyświetlał nazwy i typu systemu plików. Szybka analiza również nie jest dostępna.

Test RStudio

W rezultacie, po pełnej analizie, program zdefiniował nazwę dysku i typ systemu plików.

Test RStudio

Niektóre foldery nie mogły zostać znalezione, mianowicie folder “1movie” z wideo i folder “doc” z dokumentem. Reszta danych została znaleziona przez program.

Test RStudio

Test Easeus

Brak rzeczywistej nazwy dysku lub typu systemu plików.

Test Easeus

Wynik skanowania, podobnie jak w poprzednich testach, duplikuje pliki. Ale wszystkie dane są dostępne do odzyskania.

Test Easeus

Test UFS Explorer

Dysk jest wyświetlany jako nieznana partycja, bez nazwy i typu systemu plików.

Test UFSExplorer

Wyniki są takie same, program znalazł dane, ale nie pokazuje dokumentów w podglądzie.

Test UFSExplorer

Usunięte węzły górnego poziomu drzewa B

Do następnego testu wytarliśmy węzły górnego poziomu drzewa B, Index node, header node leaf, node header.

Test Hetman Partition Recovery

Program widzi dysk, bez nazwy systemu plików i typu.

Test Hetman Partition Recovery

W wyniku pełnej analizy program znalazł dysk testowy, wyświetla jego prawdziwą nazwę i typ systemu plików.

Test Hetman Partition Recovery

Struktura dysku, nazwy plików, wszystkie dane są dostępne do odzyskania.

Test Hetman Partition Recovery

Program poradził sobie z zadaniem.

Test RStudio

Wyświetla dysk bez rzeczywistej nazwy i typu systemu plików.

Test RStudio

W wyniku pełnego skanowania program określił nazwę napędu i typ systemu plików.

Test RStudio

Podobnie jak w poprzednim teście, nie znaleziono folder “1movie” z wideo i folder “doc” z dokumentem. Pozostała część informacji jest na miejscu, struktura dysku i nazwy plików zostały zapisane. Wszystko jest dostępne do oglądania.

Test RStudio

Test Easeus

Test Easeus.

Dysk bez nazwy i typu systemu plików.

Test Easeus

Wynik nie uległ zmianie, pozostały duplikaty plików. Wszystkie pliki są dostępne do przeglądania i mogą być przywrócone.

Test Easeus

Test UFS Explorer

Program definiuje dysk jako nieznaną partycję.

Test UFSExplorer

Po analizie – określeniu systemu plików, zapisaniu struktury dysku, wszystkich plików i folderów na meta, jedyna wada nie jest widoczna w dokumentach podglądowych.

Test UFSExplorer
Test UFSExplorer

Usunięty węzeł drugiego poziomu Index Node

I w teście końcowym, oprócz tego wszystkiego, co zostało przetarte, usunęliśmy również z węzła dyskowego drugiego poziomu Index Node. Innymi słowami, usunęliśmy wszystkie drzewka B.

Test Hetman Partition Recovery

Program wyświetla dysk bez nazwy i typu systemu plików.

Test Hetman Partition Recovery

Po pełnej analizie zdefiniowano typ systemu plików i nazwę dysku.

Test Hetman Partition Recovery

Wszystkie pliki są dostępne, struktura dysku jest zapisana, nazwy plików są zapisane, wszystko można obejrzeć w podglądzie. Jedyne co musicie zrobić, to zapisać dane na dysku.

Test Hetman Partition Recovery

Program przeszedł wszystkie testy z doskonałymi wynikami.

Test RStudio

Jest to również dysk bez nazwy i typu systemu plików.

Test RStudio

Po analizie program znalazł dysk, zdefiniował jego nazwę i typ systemu plików.

Test RStudio

To jest to samo, co poprzedni test. Program nie znalazł folder “1movie” z wideo i folder “doc” z dokumentem. Nie jest to zły wynik, program częściowo poradził sobie z zadaniem.

Test RStudio

Test Easeus

W Easeus niczego nie zmieniło się.

Test Easeus

Wynik skanowania – wszystkie wideo, zdjęcia, dokumenty są dostępne do przeglądania i mogą być przywrócone. Dobry wynik – wszystkie wideo, zdjęcia, dokumenty są dostępne do oglądania, mogą być przywrócone.

Test Easeus

Test UFS Explorer

Program wyświetla napęd jako nieznane urządzenie.

Test UFSExplorer

Wynik skanowania: zapisana struktura dysku, pliki na miejscu, zdjęcia i wideo dostępne do przeglądania, zawartość nie wyświetlanych dokumentów.

Test UFSExplorer

W folderze “1Movie” nie jest dostępny na podglądzie 1 wideo.

Test UFSExplorer

Na podstawie wyników możemy stwierdzić, że program jest nieco gorszy niż RStudio, które nie znalazło niektórych folderów, ale wyświetla wszystkie pliki w podglądzie.

Podsumowanie

Tak więc, zgodnie z wynikami testów, cztery programy przeszły wszystkie testy – Hetman Partition Recovery, Easeus Data Recovery Wizard, RStudio i UFS Explorer. Disk Drill nie zdał testu, ponieważ prawie połowa plików nie była wyświetlana w podglądzie. Widzialiście wszystkie powyższe wyniki i który z nich jest dla was lepszy do podjęcia decyzji.

Ja tylko dodam następujące – algorytm programu Hetman Partition Recovery pozwala na zapisanie struktury folderu i nazwy pliku, co upraszcza wyszukiwanie potrzebnych danych i oszczędza Państwa czas, a także pozwala na odnalezienie wszystkich danych, które znajdowały się na dysku.

Ponadto program pozwala na utworzenie obrazu dysku do późniejszego odtworzenia, co jest standardem pracy z uszkodzonym nośnikiem. Easeus Data Recovery Wizard, który pokazał dobry wynik, nie daje takiej możliwości.

Przejdź do widoku
🍏 Odzyskiwanie danych po aktualizacji, ponownej instalacji systemu MacOS lub sformatowaniu dysku 🍏

🍏 Odzyskiwanie danych po aktualizacji, ponownej instalacji systemu MacOS lub sformatowaniu dysku 🍏

Oksana Volyniuk

Autor: , Pisarz techniczny

Oksana Volyniuk jest autorem pracującym w Hetman Software. Ma prawie trzyletnie doświadczenie w zakresie technologii IT, a wcześniej pracowała jako HR menedżer w IT kompanii. Oksana kocha technologię i jest zapalona tworzeniem każdego aktykułu, który może pomóć ludziom.

Michał Mirosznyczenko

Redaktor: , Pisarz techniczny

Michał Mirosznyczenko jest jednym z czołowych programistów firmy Hetman Software. Bazując na piętnastoletnim doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania, dzieli się swoją wiedzą z czytelnikami naszego bloga. Oprócz programowania Michał jest ekspertem w dziedzinie odzyskiwania danych, systemów plików, urządzeń do przechowywania danych i macierzy RAID.

Rekomendujemy

Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat