Warunki korzystania

Niniejszy dokument reguluje warunki korzystania z oprogramowania, jak również informacje tekstowe, graficzne, wideo i audio przedstawione na stronie https://hetmanrecovery.com.

Umowa z użytkownikiem

WAŻLIWE: Pobierając, kopiując lub używając dowolnego oprogramowania (dalej”Programu”) firmy Hetman Software, automatycznie akceptują Państwo niniejszą umowę licencyjną użytkownika końcowego (“Zgoda”). Jeśli nie zgadzacie się Państwo na warunki niniejszej umowy, nie pobierajcie ani nie używajcie w inny sposób naszego programu.

Hetman Software może posiadać patenty,oferty na patenty, znaki towarowe, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej związane z tym dokumentem. Przyznanie tego dokumentu nie daje Wam żadnych praw do tych patentów, znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej.

Ładowanie i rozpowszechnianie się

Możecie pobrać i zainstalować wersję demonstracyjną oprogramowania bezpłatnie na dowolnej liczbie komputerów.

Program może być kopiowany na dowolny nośnik danych lub stronę internetową bez ograniczeń i jest udostępniany innym użytkownikom.

Pozwolone jest rozpowszechnianie oprogramowania tylko w oryginalnej formie dostarczonej przez Hetman Software. Nie wolno dodawać ani modyfikować plików oprogramowania, jak również dezasemblować ani dekompilować oprogramowania.

Używanie programów nie może naruszać prawa kraju, w którym są one używane.

Program licencjonowania

Wersja demo różni się od pełnej wersji możliwością zapisywania odzyskanych plików. Kupując klucz licencyjny, otrzymujecie prawo do korzystania z pełnej wersji oprogramowania. Licencja domowa jest wymagana, aby korzystać z oprogramowania dla celów osobistych, bez korzyści komercyjnych. Do korzystania z oprogramowania w biurze na potrzeby jednej firmy wymagana jest “Licencja Biurowa”. Do świadczenia usług odzyskiwania danych na rzecz osób trzecich wymagana jest “Licencja komercyjna”.

Zrzeczenie się gwarancji

Programy i związane z nimi materiały są dostarczane “JAK JEST” bez gwarancji wydajności, zysku komercyjnego lub jakiegokolwiek innego rodzaju. Korzystacie z oprogramowania na własne ryzyko.

Ograniczenie odpowiedzialności

(Ograniczenie odpowiedzialności)

Jako opierając się na zasadzie możliwie najszerszej interpretacji dozwolonej przez ustawodawstwo , Hetman Software lub jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szczególne przypadkowe szkody pośrednie lub karne (w tym bez ograniczeń za szkody wynikające z utraty zysków przedsiębiorstwa przerwanie działalności gospodarczej utrata danych utrata możliwości biznesowych lub szkody majątkowe jakiejkolwiek osoby lub jakiekolwiek szkody materialne wynikające z użytkowania lub niemożności użytkowania oprogramowania).

W każdym przypadku całkowita odpowiedzialność firmy Hetman Software z tytułu jakiegokolwiek postanowienia niniejszej umowy ogranicza się wyłącznie do produktów zamiennych.

Zgoda

Niniejsza umowa reguluje całość stosunków pomiędzy Państwem a Hetman Software dotyczących oprogramowania i ma większą moc prawną niż inne umowy w tym zakresie.

Hetman Software zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały opisane w umowie.

Użycie zawartości strony

Dowolna zawartość tekstowa, graficzna i wideo (“Zawartość”) oraz część oprogramowania strony https://hetmanrecovery.com stanowią własność intelektualną i są chronione prawem autorskim. Bez pisemnej zgody Hetman Software nie wolno kopiować ani rozpowszechniać tych treści w żaden sposób. W przypadku jakichkolwiek pytań napiszcie do nas.

Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat