Oprogramowanie do odzyskiwania danych z uszkodzonych macierzy RAID

Czy Wasz macierz RAID dysku jest uszkodzony i nie działa? Czy błąd kontrolera RAID lub płyty głównej spowodował utratę danych? Awaria wielu dysków w jednej macierzy uniemożliwia automatyczne przywrócenie macierzy RAID? Proces odbudowy macierzy zawiesza się, a RAID ulega awarii?

Oprogramowanie do odzyskiwania danych z uszkodzonych macierzy RAID
Hetman RAID Recovery™ 2.6

Program odzyskuje dane z niedziałających macierzy RAID lub dysków, które były jego częścią. Narzędzie odczytuje wszystkie informacje z systemu o kontrolerze, płycie głównej lub oprogramowaniu, na którym została utworzona macierz dyskowa. Produkt odtwarza zniszczoną macierz RAID i umożliwia kopiowanie z niej ważnych informacji.

Zintegrowany kreator odbudowy macierzy RAID pozwala na odzyskanie uszkodzonej macierzy RAID w trybie krokowym. Można użyć jednego z zapisanych "presetów" lub samodzielnie określić niektóre parametry uszkodzonej macierzy, po czym macierze RAID Recovery™ połączy poszczególne dyski razem i zapewni dostęp do danych.

Szybki start

Narzędzie jest niezwykle łatwe w użyciu. Asystent" krok po kroku i interfejs w języku polskim pozwalają na szybkie i bezpieczne wykonanie zadania. Zapoznajcie się z głównymi funkcjami i interfejsem, oglądając wideo.

Przyczyny uszkodzenia macierzy RAID

Odzyskiwanie oprogramowania lub sprzętu RAID na dowolnym poziomie: JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 50, RAID 6, RAID 60 itd.

Awaria dysku

Awaria dysku

Dyski twarde HDD i SDD mają ograniczoną żywotność. W przypadku serwerów NAS lub SCSI jest to wartość wyższa niż w przypadku domowych odpowiedników SATA. Ale nie ma wiecznych napędów! W przypadku większości macierzy RAID awaria jednego lub dwóch dysków spowoduje utratę wszystkich informacji ze wszystkich dysków w systemie. Indeks niezawodności całego systemu spada z każdym dyskiem dodanym do macierzy.

Przypadkowe odtworzenie matrycy

Przypadkowe odtworzenie matrycy

Błąd podczas wymiany jednego z dysków systemu, przypadkowe "odtworzenie" macierzy zamiast "odzyskiwania", wyłączenie i późniejsze podłączenie dysków w niewłaściwej kolejności, nieprawidłowa inicjalizacja lub "odbudowa" rajdu - wszystko to z pewnością spowoduje utratę informacji. RAID nie będzie w stanie odzyskać siebie po takich błędach.

Awaria lub usterka sterownika

Awaria lub usterka sterownika

Kontroler zawiera krytyczne informacje, bez których niemożliwe jest zebranie tablicy dysków i uzyskanie dostępu do znajdujących się na niej plików. Awaria sterownika może spowodować utratę zarówno informacji serwisowych jak i wielu dysków. Najdroższe sterowniki wykorzystują dodatkową baterię i pamięć nieulotną. Elementy te zwiększają niezawodność systemu i muszą zachować dane w przypadku awarii zasilania.

Awaria płyty głównej

Awaria płyty głównej

Budowa macierzy RAID na płycie głównej jest tańszym i mniej niezawodnym rozwiązaniem niż zakup kontrolera. Awaria samej płyty głównej, aktualizacja firmware'u BIOS-u, niski poziom baterii na płycie głównej, skoki napięcia lub odłączenie i ponowne podłączenie dysków mogą spowodować zniszczenie macierzy. Ponieważ system jest bardzo wrażliwy na skoki napięcia, awaria zasilania może również spowodować jego załamanie.

Awaria systemu operacyjnego

Awaria systemu operacyjnego

Oprogramowanie macierzy RAID tworzone przez Windows, MacOS, Linux, FreeBSD, Ubuntu zależą od wydajności systemu operacyjnego. Aktualizacja sprzętu, sterowników lub oprogramowania może spowodować błędy, które zablokują pobieranie i spowodują, że dane z tej macierzy staną się niedostępne.

Oprogramowanie macierzy RAID, w odróżnieniu od macierzy sprzętowych, nie gromadzi samych dysków, lecz partycje logiczne na dyskach. Formatowanie lub usuwanie partycji z łatwością zniszczy tablicę.

Atak wirusowy

Atak wirusowy

Zarówno oprogramowanie jak i rozwiązania sprzętowe przechowują informacje o strukturze RAID na każdym dysku w macierzy. Atak wirusów może nie tylko uszkodzić pliki systemowe i zablokować rozruch systemu operacyjnego, ale także dokonać zmian w tabeli partycji na dysku lub nadpisać obszar dysku, na którym przechowywane są krytyczne dla operacji dane macierzy RAID. Dalsza eksploatacja tablicy będzie niemożliwa.

Sektory uszkodzone

Sektory uszkodzone

Zazwyczaj, w przypadku próby zapisu do uszkodzonego sektora, RAID wprowadza dane do specjalnej tabeli, tak aby nie były one dalej wykorzystywane i wykorzystuje następny wolny sektor. Zmienia się to jednak w przypadku awarii jednego z dysków systemu. Aby kontynuować pracę, należy wymienić dysk i odbudować macierz. Podczas automatycznego odzyskiwania należy odczytać wszystkie informacje ze wszystkich pozostałych dysków, aby odtworzyć dane na brakującym dysku. Jeśli pojawi się przynajmniej jeden bitowy sektor, nie będzie można zakończyć odzyskiwania.

Modernizacja systemu lub sprzętu

Modernizacja systemu lub sprzętu

Nie wszyscy sprzedawcy pozwalają na przejście na nowy sprzęt bez konieczności przebudowy macierzy RAID. Aby nie zgubić informacji, należy je całkowicie skopiować ze starej macierzy, a następnie utworzyć macierz na nowym sprzęcie i przenieść dane do nowej macierzy RAID. Dotyczy to zarówno modernizacji kontrolerów, płyt głównych, dysków twardych, jak i systemów operacyjnych w przypadku macierzy programowej RAID.

Inicjalizacja macierzy RAID bez dysków i podłączenie dysku do innego systemu

Inicjalizacja macierzy RAID bez dysków i podłączenie dysku do innego systemu

Gdy dysk w macierzy jest podłączony do innego sprzętu lub komputera, informacje serwisowe mogą zostać nadpisane. Odwrotne podłączenie do macierzy RAID uniemożliwi uruchomienie systemu i spowoduje jego awarię.

Dyski powinny być odłączone i podłączone do systemu wyłączonego zasilania. Jeśli komputer zostanie uruchomiony bez więcej niż jednego dysku, macierz RAID przejdzie w tryb awaryjny, a ponowne podłączenie dysków do systemu nie przywróci jego sprawności.

Możliwości programu

RAID Recovery™ - это универсальное решение для восстановления работоспособности RAID и утерянных в результате разрушения данных. Для использования программы не нужно обладать углубленными компьютерными знаниями или быть инженером, иметь опыт в области восстановления.

Kreator odzyskiwania macierzy dyskowej

Przywracanie bezczynności macierzy RAID jest sporym wyzwaniem nawet dla inżyniera z dużym doświadczeniem w odzyskiwaniu danych. Z pomocą programu proces ten będzie dostępny nawet dla najbardziej niedoświadczonego użytkownika.

Kreator odzyskiwania macierzy dyskowej

Odzyskiwanie RAID z danych systemowych

Na dyski wchodzące w skład macierzy RAID zapisywana jest duża ilość informacji serwisowych: na jakie dyski składa się macierz, w jakiej kolejności są podłączone do kontrolera, typ rajdu, wielkość bloku i kolejność zapisu, liczba grup dysków, a także dane o jego wielkości.

Zbierając wszystkie możliwe informacje z systemu i podłączonych dysków, narzędzie pokazuje użytkownikowi automatycznie zebrane tablice natychmiast po uruchomieniu programu. W większości przypadków program odtwarza macierz RAID w trybie natychmiastowym i oferuje analizę partycji znajdujących się na niej do przechowywania danych.

Tryb automatyczny

W tym trybie użytkownik jest proszony o podanie liczby dysków w tablicy oraz samych dysków. Następnie program przeszukuje wszystkie możliwe kombinacje macierzy RAID, które mogą być zbudowane na określonej liczbie dysków.

Na wszystkich uzyskanych kombinacjach tablicowych program próbuje znaleźć strukturę systemu plików - partycje logiczne, drzewo katalogów i pliki. Jeśli zostaną znalezione elementy systemu plików, narzędzie oferuje zapisanie takiej konfiguracji w celu dalszego wyszukiwania i odzyskiwania plików.

Takie podejście pozwala na odtworzenie macierzy RAID nawet jeśli użytkownik nie zna rozmiaru bloku, typu macierzy RAID i zasad zapisu bloków na dysku. Jednakże, w przypadku wyszukiwania kombinacji 6 lub więcej dysków, proces ten może być czasochłonny.

Tryb automatyczny

«Presety» dla popularnych systemów

Program zawiera kombinacje możliwych macierzy od popularnych producentów kontrolerów, jak również oprogramowanie lub kombinowane systemy RAID. Korzystając z danych producenta, narzędzie będzie mogło skrócić listę opcji wyszukiwania oraz czas poświęcony na wyszukiwanie konfiguracji.

Odtwarzanie dowolnej macierzy RAID w trybie ręcznym

W trybie ręcznego budowania macierzy RAID można utworzyć tablicę o dowolnej konfiguracji. Program pyta o typ macierzy RAID, dyski, z których się składa i ich kolejność, a także o takie opcjonalne parametry jak parytet przesunięcia bloku, wielkość bloku, opóźnienie parzystości. Tryb ten jest przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych i pozwala na jak najszybsze i jak najdokładniejsze określenie danych na zniszczonej macierzy RAID. Opcjonalne parametry będą automatycznie wybierane przez system.

Odtwarzanie dowolnej macierzy RAID w trybie ręcznym

Poziomy RAID

Program obsługuje macierze dyskowe tworzone za pomocą systemów operacyjnych lub płyt głównych, a także za pomocą sterowników i zewnętrznych pamięci różnych producentów.

Tablice dyskowe:

 • JBOD to szeregowa kombinacja dysków. Po wypełnieniu dysku informacjami, dane są zapisywane na następnym dysku. Używa się go do zwiększenia przestrzeni. Potrzebne są co najmniej 2 (dwa) dyski.
 • RAID 0 to sekwencyjne pasowanie bloków na wszystkie dyski. Jest on używany do zwiększenia przestrzeni i przyspieszenia dostępu do danych. Co najmniej 2 (dwa) dyski.
 • RAID 1 to powielanie danych na wszystkich dyskach w macierzy. Służy on do ochrony danych przed utratą. Co najmniej 2 (dwa) dyski.
 • RAID 10 (1 + 0). Co najmniej 4 (cztery) dyski.
 • RAID 1E (1 + 0 offset). Minimum 3 (trzy) dyski.
 • RAID 5 to pasowanie danych z zachowaniem sumy kontrolnej. Po awarii 2 (dwóch) dysków może on sam się odbudować. Przyspiesza obsługę dysków, powiększa przestrzeń dyskową i chroni dane przed utratą. Co najmniej 3 (trzy) dyski.
 • SHR, SHR-2 (Synology Hybrid RAID) to zautomatyzowany system zarządzania RAID firmy Synology.
 • RAID-z, RAID-z2, RAID-z3 to technologia łączenia urządzeń do przechowywania danych w jedną opracowaną przez firmę Sun.
 • RAID 50 (5 + 0). Minimum 6 (sześć) dysków.
 • RAID 5E i 5EE (poziom 5 analogowy, z opcjonalnym napędem hot swap). Poziom 5EE różni się od poziomu 5E tym, że napęd hot swap nie pracuje bezczynnie, ale jest używany z pozostałymi napędami. Co najmniej cztery (4) dyski.
 • RAID 6 polega na przeplataniu danych za pomocą dwóch sum kontrolnych. Używane są kody Reed - Solomon. System może sam powrócić do pracy po awarii dwóch dysków. Szósty poziom jest wykorzystywany do zwiększenia przestrzeni dyskowej, szybkości odczytu i zapisu oraz niezawodności w porównaniu z piątym poziomem. Co najmniej cztery (4) dyski.
 • RAID 60 (6 + 0). Minimum osiem (8) dysków.
 • RAID 2 - łączy dwie grupy dysków, jeden z danymi i jeden z kodami korekcji błędów. W oparciu o kody Hemming, jest to istotne dla dużej liczby dysków. Co najmniej trzy (3) dyski.
 • RAID 3 jest podobny do piątego poziomu, ale suma kontrolna nie jest zmienna między wszystkimi dyskami, ale zawsze napisane do jednego z nich. To znacznie zwiększa zużycie dysku z sumą kontrolną. Ten poziom wykorzystuje bloki o rozmiarze 1 (jednego) bajta.
 • RAID 4 - ten poziom dziedziczy RAID 3 z tą różnicą, że rozmiar bloku może być większy niż 1 (jeden) bajt.
Odzyskiwanie RAID 5

Urządzenia RAID

Pamięć sieciowa:

 • D-Link;
 • Synology;
 • Qnap;
 • Linksys;
 • Promise;
 • ZyXel;
 • NETGEAR;
 • Buffalo;
 • LaCie;
 • Plextor;
 • Intel;
 • IOMEGA;
 • Western Digital (WD);
 • Toshiba;
 • Cisco;
 • Iomega;
 • Acer;
 • Thecus;
 • Seagate;
 • Micronet;
 • Terra;
 • My-Ditto;
 • Oyen Digital.

Producenci kontrolerów RAID:

 • Adaptec;
 • Areca;
 • Dell;
 • HP;
 • Silicon image;
 • Promise;
 • LSI;
 • Mylex;
 • Intel;
 • SUN;
 • HighPoint;
 • EMC;
 • Infotrend;
 • NEC.

Producenci płyt głównych z wspieraniem RAID:

 • ASRock;
 • MSI;
 • ASUS;
 • Gigabyte;
 • Biostar;
 • Supermicro;
 • Colorful;
 • ECS;
 • PocketBook;
 • Remington.

Programowe RAID:

 • Windows;
 • MacOS;
 • Linux (LVM / MDADM);
 • FreeBSD;
 • Solaris;
 • BtrFS;
 • ZFS;
 • Ubuntu.

Tworzenie i skanowanie obrazu płyty

Podczas pracy z uszkodzonymi dyskami (które zawierają uszkodzone sektory) istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo dalszej utraty informacji podczas operacji odczytu dysków. Aby pracować bezpiecznie, należy utworzyć kopię dysku, ponieważ odzyskiwanie danych w macierzy RAID jest długim procesem, który wymaga wielokrotnego dostępu do dysku.

Narzędzie pozwala na utworzenie obrazu dowolnego nośnika pamięci masowej lub oddzielnej partycji logicznej. Później można podłączyć ten obraz do programu i kontynuować proces zbierania danych w macierzy RAID, jak również odzyskiwanie danych z niego. RAID Recovery™ obsługuje zarówno tworzenie obrazu w formacie *.dsk, jak i pracę z obrazami: *.hdd, *.vdi, *.vhdx, *.vmdk.

Tworzenie i skanowanie obrazu płyty

Odzyskiwanie usuniętych plików z macierzy RAID

Program odzyskuje przypadkowo usunięte pliki z macierzy dyskowych, a także utracone dane po oczyszczeniu systemów Windows, MacOS, Linux, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris. Uruchomcie analizę partycji logicznej lub całego dysku w macierzy RAID i narzędzie wyświetli pliki znalezione do odzyskania.

Przed rejestracją programu można przejrzeć zawartość plików i upewnić się, że można je odzyskać. Program posiada funkcje filtrowania, sortowania i wyszukiwania w celu szybkiego odnalezienia potrzebnych plików.

Przywracanie po sformatowaniu lub usunięciu partycji do macierzy RAID

Program znajduje usunięte pliki, nawet jeśli struktura systemu plików jest całkowicie fragmentaryczna. Pełne skanowanie dysku, RAID Recovery™y znajduje: sektor startowy (i wszystkie jego kopie), tabelę partycji dysku, katalog główny, logi oraz informacje o istniejących i usuniętych plikach na dysku.

Korzystając z tych danych, narzędzie odtwarza strukturę plików i folderów na dysku i wyświetla ją użytkownikowi jako zwykły menedżer plików. Jeśli wszystkie informacje serwisowe zostaną skasowane, zawartość plików może zostać przywrócona poprzez "wyszukiwanie podpisów" na dysku.

Odzyskiwanie niepełnych macierzy RAID

Zazwyczaj systemy RAID są przeznaczone do odzyskiwania danych w przypadku awarii dysku. Tylko w przypadku macierzy RAID 6/60 możliwa jest odbudowa po awarii dwóch dysków. Często jednak konieczne jest odzyskanie danych po całkowitej lub częściowej utracie dwóch lub więcej dysków.

Oznacza to utratę wielu informacji o systemie plików na dysku, a także części zawartości dużych plików. Narzędzie połączy dane, które zachowały się na dyskach w tablicy, obliczając brakujące części za pomocą specjalnych formuł z bloków parzystości. Bloki z brakującymi informacjami zostaną zastąpione pustymi, co pozwoli na zebranie tablicy razem i zwrócenie pozostałych danych.

Odzyskiwanie niepełnych macierzy RAID

Systemy plików

Po odtworzeniu macierzy RAID, należy odczytać strukturę systemu plików, aby móc zwrócić dane. Narzędzie obsługuje systemy plików:

 • FAT / ExFAT. Zwykle używane do dysków flash i kart pamięci w systemach Windows / Apple / Linux / Android.
 • NTFS. Często spotykane na napędach systemowych i zwykłych w Windows.
 • ReFS. System ten jest używany na serwerach z Windows.
 • APFS. Używane przez urządzenia Apple z systemem operacyjnym MacOS High Sierra w wersji 10.13 i wyższej.
 • HFS+. Przestarzały system iMac, MacBook, MacMini itp.
 • Ext / ReiserFS / XFS. Używane w systemach operacyjnych Linux.
 • UFS / ZFS. FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris używa tego systemu plików jako podstawowego.

Systemy operacyjne

Narzędzie jest przeznaczone do pracy w systemie Windows. Aby przywrócić dysk z systemem plików innego systemu operacyjnego, należy podłączyć go do komputera z systemem Windows. Obsługuje serwery Windows: Server 2019 / 2016 / 2012 / 2008 / 2003 / 2000 oraz stacje domowe w systemach Windows 11, 10, 8, 7, Vista, XP.

Pytania i odpowiedzi

 • Jaka jest różnica między sprzętową a programową macierzą RAID?

  Sprzętowa macierz RAID wykorzystuje specjalny kontroler fizyczny, który przechowuje informacje o dyskach twardych oraz kontroluje funkcje rejestrowania danych i dostępu do wolumenów. Oznacza to, że w tym przypadku dyski są podłączone do karty kontrolera RAID, która jest zainstalowana w złączu PCI-Express (PCI-e) płyty głównej. Jest to realizowane w ten sam sposób, zarówno na dużych serwerach, jak i na komputerach stacjonarnych. Jednak w przypadku zewnętrznych urządzeń RAID kontroler jest wbudowany w urządzenie.

  Oprogramowanie RAID to implementacja RAID wykorzystująca konwencjonalny kontroler dysków, a dyskami w macierzy zarządza oprogramowanie. Może to być tańszy sposób wdrożenia przechowywania danych w formacie RAID, ale może być znacznie wolniejszy, ponieważ powoduje większe obciążenie procesora i pamięci komputera.

 • Czy da się odzyskać dane z JBOD w przypadku awarii jednego z dysków?

  JBOD to połączenie kilku dysków fizycznych w jeden wolumin logiczny bez podziału na partycje. W takiej konfiguracji dyski można zapełniać sekwencyjnie od pierwszego do ostatniego, co oznacza, że awaria jednego dysku nie musi oznaczać utraty danych na pozostałych dyskach.

  Jednak w rzeczywistości system plików może wykorzystać dowolne dostępne bloki tego woluminu, powodując fragmentację plików i rozproszenie ich na różnych dyskach.

  Możliwość odzyskania danych w tym przypadku zależy od algorytmów systemu plików i intensywności zapisu, ponieważ te czynniki determinują kolejność umieszczania danych.

  Ważnym czynnikiem jest także możliwość odczytu metadanych systemu plików, które zazwyczaj znajdują się na pierwszym dysku JBOD.

  Ogólnie rzecz biorąc, jeśli jeden z dysków w takim systemie ulegnie awarii, pełne odzyskanie danych będzie niemożliwe bez jego naprawy.

 • Czy możliwe jest przywrócenie danych w przypadku awarii kilku dysków w macierzy RAID?

  Odzyskiwanie danych w przypadku jednoczesnej awarii wielu dysków w macierzy RAID zależy od typu RAID i liczby uszkodzonych dysków. Oto kilka podstawowych scenariuszy:

  • RAID 0. W tego typu macierzy RAID dane są rozdzielane na kilka dysków bez nadmiarowości. Jeśli co najmniej jeden dysk ulegnie awarii, odzyskanie danych jest prawie niemożliwe.
  • RAID 1 duplikuje dane na kilku dyskach. W przypadku awarii więcej niż jednego dysku prawdopodobieństwo odzyskania danych nadal pozostaje na wysokim poziomie. Jeżeli zapisany zostanie co najmniej jeden pełny zestaw danych, istnieje możliwość jego przywrócenia.
  • RAID 5 wykorzystuje parzystość, aby zapewnić odzyskanie danych w przypadku awarii jednego dysku. Jeśli dwa lub więcej dysków ulegnie awarii, odzyskanie danych staje się niezwykle trudne.
  • RAID 6 może wytrzymać awarię dwóch dysków dzięki dodatkowej parzystości. W przypadku awarii więcej niż dwóch dysków odzyskanie danych jest prawie niemożliwe.
  • RAID 10. Możliwość przywrócenia danych zależy od tego, które dyski uległy awarii. Jeśli jeden dysk z każdej pary dysków lustrzanych ulegnie awarii, możliwe będzie odzyskanie danych. Jeśli jednak oba dyski w jednej parze ulegną awarii, odzyskanie danych będzie niemożliwe.
 • Jaki typ RAID jest najlepszy do odzyskiwania danych?

  Wybór typu macierzy RAID do potencjalnego odzyskiwania danych zależy od Waszej sytuacji.

  RAID 1 i RAID 10 zapewniają łatwiejsze i szybsze odzyskiwanie danych dzięki dublowaniu, ale pojemność dysku jest wykorzystywana mniej efektywnie.

  RAID 5 i RAID 6 oferują lepszy stosunek pojemności i niezawodności, ale przywrócenie danych może wymagać więcej czasu i zasobów. RAID 6 jest bardziej odpowiedni dla środowisk, w których wymagana jest wysoka niezawodność.

 • Czy istnieją narzędzia sprzętowe do odzyskiwania danych z macierzy RAID?

  Tak, istnieją narzędzia do odzyskiwania sprzętu RAID używane przez specjalistów zajmujących się odzyskiwaniem danych.

  Wśród nich można wyróżnić:

  • PC-3000 Express RAID System від ACE Laboratory.
  • DeepSpar Disk Imager 4 (DDI4) з модулем RAID.
  • RapidSpar.
  • Atola Insight Forensic.

Recenzje i nagrody

Wiodące publikacje komputerowe i laboratoria zalecają korzystanie z naszego pakietu oprogramowania do pracy z dyskami twardymi i zewnętrznymi. Patrz opinia niezależnych ekspertów.

Opinie użytkowników

Przeczytajcie opinie użytkowników na temat programów firmy Hetman Software lub podzielcie się swoim doświadczeniem. Wasza opinia zostanie opublikowana po recenzji moderatora. Doceniamy Waszą opinię! Opinie ogółem: 2. Średni wynik: 5.

info
info
POLECAM, świetny program, niesamowicie przejrzysty i często aktualizowany, obowiązkowa pozycja
2020.07.4
kola
kola
Jestem pod wrażeniem :) Expresowo!
2020.06.24

Zalecamy zapoznać się z możliwościami innych utility firmy Hetman Software. Możecie zaoszczędzić sporo pieniędzy przy zakupie lub kupnie programu z lepszymi funkcjami.

 • Internet Spy™ 3.8

 • Program do analizy i odzyskiwania historii przeglądarek internetowych.
 • Języki:
  English, Nederlands, Deutsch, Français, Italiano, Español, العربية, 中国, 日本語, Polskie, Русский, Українська
 • Data wydania:
 • Uneraser™ 6.9

 • Tani program do odzyskiwania przypadkowo usuniętych plików.
 • Języki:
  English, Nederlands, Deutsch, Français, Italiano, Español, العربية, 中国, 日本語, Polskie, Русский, Українська
 • Data wydania:
 • File Repair™ 1.1

 • Program do korygowania błędów w uszkodzonych plikach.
 • Języki:
  English, Русский
 • Data wydania:
Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat