Najlepsze sposoby na sprawdzenie specyfikacji technicznej i stanu komputera Mac

Przeczytajcie, jak uzyskać wszystkie niezbędne informacje o urządzeniu Mac – jego parametrach technicznych, stanie systemu, a także o tym, jak monitorować procesy i przeglądać dziennik zdarzeń.

Najlepsze sposoby na sprawdzenie specyfikacji technicznej i stanu komputera Mac

Mac, jak każdy inny komputer, może od czasu do czasu wymagać uwagi. Przyjrzymy się kilku sposobom uzyskania wszystkich informacji potrzebnych do optymalnego działania urządzenia.

Następnie dowiemy się, jak znaleźć informacje techniczne o urządzeniu Mac, jak monitorować jego wydajność i jak szybko identyfikować problemy z systemem.

Przejdź do widoku
🍏 Odzyskiwanie danych po aktualizacji, ponownej instalacji systemu MacOS lub sformatowaniu dysku 🍏

🍏 Odzyskiwanie danych po aktualizacji, ponownej instalacji systemu MacOS lub sformatowaniu dysku 🍏

Główne cechy urządzenia Mac

Najpierw przyjrzyjmy się, jak określić główne cechy urządzenia Mac. Aby to zrobić, kliknijcie ikonę jabłka w lewym górnym rogu ekranu. Następnie wybierzcie z listy rozwijanej pozycję menu – Informacje o tym Macu.

Menu: Informacje o tym Macu

W oknie, które zostanie otwarte, zobaczycie ogólne informacje o urządzeniu: model, procesor, grafikę, pamięć, numer seryjny i wersję systemu operacyjnego.

Ogólne informacje o Macu

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, w tym informacje o karcie graficznej, kliknijcie przycisk Więcej. Tutaj możecie zobaczyć następujące informacje: procesor, karta graficzna, pamięć i pamięć.

Najważniejsze funkcje urządzenia Mac

Aby uzyskać pełne informacje o sieci, sprzęcie i oprogramowaniu, otwórzcie Raport systemowy. Raport zawiera szczegółowe informacje na temat każdego aspektu sprzętu Waszego Maca. Recenzja systemu szczegółowo opisuje charakterystykę procesora, liczbę rdzeni, częstotliwość, pamięć podręczną. Ilość zainstalowanej pamięci RAM, wersja oprogramowania systemowego itp.

Raport dotyczący systemu Mac

W dalszej części listy będziecie mógły otworzyć szczegółowe specyfikacje sprzętu każdego urządzenia: moduł Bluetooth, karta sieciowa, Napęd NVME, karta graficzna i monitor, informacje o urządzeniach audio i systemie audio Mac, RAM , pamięć masowa, podłączone urządzenia USB.

Specyfikacje sprzętowe urządzenia Mac

W dziale diagnostyka znajdziecie dane o błędach i awariach jakie mogły wystąpić na Waszym urządzeniu itp.

Diagnostyka sprzętu urządzenia Mac

Aby sprawdzić adres IP i MAC urządzenia, poniżej, w sekcji ogólnych informacji o sieci, podano szczegółowe informacje. Możecie także przyjrzeć się każdemu elementowi bardziej szczegółowo.

Charakterystyka sieci Mac

Następnie w sekcji oprogramowania znajdziecie informacje o programach, rozszerzeniach, przeglądacie dziennik poprawek systemu plików, dziennik instalatora i inne z tej listy.

Omówienie oprogramowania systemu Mac

Raport systemowy zawiera obszerne informacje, które można wykorzystać do analizy i rozwiązania różnych problemów, a także do aktualizacji i ulepszenia sprzętu urządzenia.

Przyjrzeliśmy się więc, gdzie znaleźć wszystkie niezbędne informacje o charakterystyce urządzenia, teraz zobaczmy, gdzie znaleźć dodatkowe informacje o systemie.

Więcej informacji o Waszym urządzeniu Mac

Monitor systemu lub Monitor aktywności to wbudowane narzędzie w systemie macOS, które dostarcza szczegółowych informacji o aktywności systemu, procesach, wykorzystaniu zasobów i innych parametrach. Znajdziecie go, otwierając Launchpad: ProgramyInneMonitorowanie systemu.

Monitorowanie systemu urządzenia Mac

Oto niektóre z głównych funkcji i funkcjonalności Monitora aktywności:

 1. Zakładka „CPU” – pokazuje wykorzystanie procesora przez system i każdy indywidualny proces. Możecie zobaczyć procent wykorzystania procesora, liczbę aktywnych rdzeni i informacje o procesach zużywających najwięcej zasobów.

  Monitorowanie systemu urządzenia Mac: CPU
 2. Karta „Pamięć” — wyświetla wykorzystanie pamięci RAM przez system i każdy proces.

  Monitorowanie systemu urządzenia Mac: pamięć
 3. Zakładka „Dyski” – pokazuje aktywność systemu dyskowego, w tym odczyt i zapis danych. Jak również informacje o każdym aktywnym procesie korzystającym z dysku.

  Monitorowanie systemu urządzenia Mac: Dysk
 4. Karta „Sieć” — wyświetla aktywność sieciową, w tym wysyłanie i odbieranie danych. Możecie zobaczyć ilość wysłanych i odebranych danych, a także informacje o każdym aktywnym procesie korzystającym z sieci.

  Monitorowanie systemu urządzenia Mac: Sieć
 5. Karta „Energia” – pokazuje zużycie energii przez system i każdy proces.

  Monitorowanie systemu urządzenia Mac: Sieć

  Monitor aktywności zapewnia także możliwość przeglądania i kończenia procesów, a także zapisywania raportów o aktywności systemu do dalszej analizy. To narzędzie jest potężnym narzędziem do monitorowania i debugowania systemu Mac.

Najważniejsze polecenie

Możecie przeglądać niektóre cechy i stan systemu Maca za pomocą terminala. Na przykład za pomocą polecenia góra możecie także wyświetlić informacje o obciążeniu systemu.

top to narzędzie poleceń w Systemy operacyjne typu UNIXzapewniające dynamiczne aktualizacje dotyczące obciążenia systemu i aktywności procesów. Dostarcza obszernych informacji o bieżącej wydajności systemu i procesach.

Aby go uruchomić, otwórzcie terminal; możecie go znaleźć, otwierając ProgramyTerminal. Uruchom polecenie:

top

Główne polecenie: informacja o obciążeniu systemu

W rezultacie wyświetli się tabela przypominająca monitorowanie systemu. Wyświetla obciążenie procesora dla określonego zadania.

Obciążenie procesora dla określonego zadania

Aby wyjść, wpiszcie – q.

Polecenie iostat

Kolejnym przydatnym poleceniem jest iostat.

iostat – polecenie umożliwiające wyświetlenie statystyk wejścia/wyjścia systemu (I/O), w tym danych o aktywności dysku. To polecenie jest szczególnie przydatne do monitorowania wydajności dysku.

Aby go uruchomić, uruchomcie to polecenie w terminalu

Iostat

polecenie iostat: wyświetl statystyki we/wy systemu

Uruchomcie polecenie bez argumentów, aby wyświetlić domyślne statystyki.

Zarówno polecenia top, jak i iostat dostarczają cennych informacji umożliwiających monitorowanie wydajności systemu i identyfikowanie możliwych wąskich gardeł.

Menu iStat

Istnieją również narzędzia innych firm, które pomogą Wam monitorować stan systemu. Można to na przykład zrobić za pomocą narzędzia - istat Menus. Aby uzyskać bardziej szczegółowe monitorowanie zasobów, zainstalujcie menu iStat z Appstore.

Menu iStat: monitorowanie zasobów urządzenia Mac

iStat Menus to płatna aplikacja do monitorowania systemu macOS, która dostarcza szczegółowych informacji o stanie komputera Mac, w tym o wykorzystaniu procesora, pamięci, dysku, sieci i temperatury. Oto niektóre z głównych cech i funkcjonalności menu iStat:

 1. Pasek menu. iStat Menus dodaje dodatkowe opcje do paska menu komputera Mac, gdzie możesz zobaczyć aktualne informacje o systemie i szybko uzyskać dostęp do różnych funkcji aplikacji.

  Menu iStat: Pasek menu
 2. Wykorzystanie procesora. Menu iStat pokazuje procent wykorzystania procesora, a także informacje o każdym aktywnym procesie. Możecie zobaczyć, które procesy zużywają najwięcej zasobów i mogą powodować duże obciążenie procesora.

  Menu iStat: Użycie procesora
 3. Wykorzystanie pamięci. Aplikacja wyświetla wykorzystanie pamięci RAM przez system i każdy proces. Możecie zobaczyć całkowitą ilość dostępnej pamięci, wykorzystanie pamięci przez aplikacje i system.

  Menu iStat: Użycie procesora
 4. Wykorzystanie dysku. Menu iStat pokazuje aktywność systemu dyskowego, w tym odczyt i zapis danych. Możecie zobaczyć ilość przesłanych i odebranych danych, a także informacje o każdym aktywnym procesie korzystającym z dysku.

  Menu iStat: wykorzystanie dysku
 5. Korzystanie z sieci. Aplikacja wyświetla aktywność sieciową, w tym wysyłanie i odbieranie danych. Możecie zobaczyć ilość wysłanych i odebranych danych, a także informacje o każdym aktywnym procesie korzystającym z sieci.

  Menu iStat: Użycie sieci
 6. Temperatura i czujniki. iStat Menus umożliwia monitorowanie temperatury procesora, karty graficznej i innych podzespołów komputera Mac. Możecie także wyświetlić informacje o prędkości wentylatora i innych czujnikach.

  Menu iStat: Temperatura i czujniki
 7. Powiadomienia i harmonogramy. Aplikacja umożliwia ustawienie powiadomień w przypadku przekroczenia określonych wartości, np. dużego obciążenia procesora czy wysokiej temperatury. Umożliwia także wyświetlanie informacji na wykresach, aby wyraźniej pokazać zmiany w czasie.

Menu iStat zapewnia wiele ustawień i opcji umożliwiających dostosowanie wyświetlanych informacji i wyglądu. Jest to potężne narzędzie do monitorowania systemu Mac i może być przydatne zarówno dla zwykłych użytkowników, jak i techników.

Przeglądanie logów systemowych

Innym sposobem monitorowania stanu systemu jest przeglądanie dziennika systemowego.

Dzienniki systemu Mac zawierają informacje o różnych zdarzeniach, błędach, ostrzeżeniach i inne informacje związane z działaniem Waszego systemu. Mogą być przydatne do diagnozowania problemów, śledzenia aktywności i zrozumienia, co dzieje się na Waszym Macu.

W systemie macOS możecie użyć narzędzia Konsola, aby wyświetlić dzienniki systemowe. Jest to aplikacja graficzna zapewniająca dostęp do różnych logów systemowych.

Aby uruchomić narzędzie, otwórzcie – Spotlight Search (Cmnd+spacja) i wpiszcie – Konsola, uruchomcie aplikację.

Konsola: wyświetl dziennik systemowy

Po lewej stronie przejdźcie do sekcji – raporty logowania. Tutaj znajdują się następujące dzienniki.

 1. Dziennik systemowy (system.log): zawiera informacje o zdarzeniach systemowych, takich jak uruchamianie i zamykanie systemu, aktualizacje oprogramowania, błędy jądra i inne komunikaty systemowe.
 2. Dziennik instalacji (install.log): zawiera informacje o procesie instalacji oprogramowania na komputerze Mac, w tym o udanych i nieudanych instalacjach, błędach i inne informacje związane z instalacją.
 3. Dziennik jądra (kernel.log): zawiera informacje o działaniu jądra systemu operacyjnego, w tym sterowniki urządzeń, wykrywanie sprzętu i łączność, a także komunikaty o błędach i ostrzeżenia związane z jądrem.
 4. Dziennik aplikacji (app.log): zawiera informacje o działaniu aplikacji na komputerze Mac, w tym o błędach, ostrzeżeniach, komunikatach o błędach i inne informacje dotyczące debugowania dostarczone przez twórców aplikacji.
 5. Dziennik sieciowy (network.log): zawiera informacje o aktywności sieciowej na komputerze Mac, w tym o połączeniach sieciowych, transferach i odbiorach danych, błędach sieciowych i inne informacje związane z siecią.
 6. Dziennik Bluetooth (bluetooth.log): zawiera informacje o wydajności Bluetooth na komputerze Mac, w tym o podłączaniu i odłączaniu urządzeń, przesyłaniu danych, błędach i inne informacje związane z Bluetooth.
 7. Dziennik Time Machine (backup.log): zawiera informacje o kopiach zapasowych Time Machine, w tym pomyślne i nieudane kopie zapasowe, błędy i inne informacje związane z kopiami zapasowymi.
 Console: raporty logowania

Dzienniki systemu Mac mogą być przydatne do analizowania problemów, znajdowania błędów, śledzenia aktywności i zrozumienia działania systemu. Mogą być szczególnie przydatne dla programistów i techników, ale mogą być również przydatne dla codziennych użytkowników poszukujących rozwiązań problemów.

Możecie także użyć polecenia Log show w terminalu, aby wyświetlić logi.

Polecenie pokazu dziennika: widoki dziennika

To polecenie wyświetli dziennik zdarzeń od bieżącej daty. Zapewnia dość szczegółowy i wygodny sposób przeglądania dzienników systemowych w systemie macOS. Tutaj możecie zobaczyć wszystkie komunikaty o błędach w systemie.

Polecenie pokazania logu: dziennik zdarzeń

Wniosek

Teraz już wiecie, jak uzyskać jak najwięcej informacji o swoim komputerze Mac. Standardowe narzędzia macOS dostarczają podstawowych informacji, pomagają poznać charakterystykę urządzenia i monitorować różne parametry systemu, od procesora i pamięci po pamięć masową i sieć.

Programy innych firm, takie jak iStat Menus, mogą rozszerzyć możliwości monitorowania, dodając do ekranu dodatkowe pulpity nawigacyjne. Za ich pomocą możecie kontrolować temperaturę komponentów, monitorować wykorzystanie zasobów i otrzymywać powiadomienia o wszelkich problemach.

Rutynowe monitorowanie systemu pozwala wcześnie zidentyfikować potencjalne problemy i podjąć działania, aby zapewnić optymalną wydajność komputera Mac. Bądźcie na bieżąco ze stanem swojego systemu, aby uniknąć przykrych niespodzianek i zapewnić długą, niezawodną pracę.

Odzyskiwanie danych z napędów flash, kart pamięci, dysków twardych i napędów SSD w systemie MacOS.
Oksana Volyniuk

Autor: , Pisarz techniczny

Oksana Volyniuk jest autorem pracującym w Hetman Software. Ma prawie trzyletnie doświadczenie w zakresie technologii IT, a wcześniej pracowała jako HR menedżer w IT kompanii. Oksana kocha technologię i jest zapalona tworzeniem każdego aktykułu, który może pomóć ludziom.

Michał Mirosznyczenko

Redaktor: , Pisarz techniczny

Michał Mirosznyczenko jest jednym z czołowych programistów firmy Hetman Software. Bazując na piętnastoletnim doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania, dzieli się swoją wiedzą z czytelnikami naszego bloga. Oprócz programowania Michał jest ekspertem w dziedzinie odzyskiwania danych, systemów plików, urządzeń do przechowywania danych i macierzy RAID.

Rekomendujemy

Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat