Jak przywrócić dane maszyny wirtualnej na serwerze z Hyper-V Server 2019

W tym poradniku dowiemy się, jak zainstalować i skonfigurować system operacyjny Hyper-V Server 2019. Pokażemy, jak utworzyć maszynę wirtualną, jak odzyskać dane z fizycznego dysku serwera Hyper-V, z dysku maszyny wirtualnej oraz jak przekonwertować wirtualny dynamiczny dysk twardy na dysk stały.

Jak przywrócić dane maszyny wirtualnej na serwerze z Hyper-V Server 2019

Hyper-V Server 2019 to darmowy system operacyjny do wirtualizacji sprzętu od Microsoftu, który pozwala na tworzenie maszyn wirtualnych. Każdy z nich będzie działał jako kompletny komputer z systemem operacyjnym i oprogramowaniem.

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.

Dzięki Hyper-V możecie utworzyć dowolną liczbę maszyn wirtualnych z różnymi systemami operacyjnymi na fizycznym serwerze Windows. Moc sprzętowa i obliczeniowa Hyper-V pozwala na odizolowanie systemu operacyjnego gościa maszyny wirtualnej od systemu operacyjnego serwera w celu utrzymania płynności działania.

Przejdź do widoku
Jak przywrócić dane maszyny wirtualnej na serwerze z Hyper-V Server 2019 (instalacja, konfiguracja)

Jak przywrócić dane maszyny wirtualnej na serwerze z Hyper-V Server 2019 (instalacja, konfiguracja)

Istnieją dwie różne wersje Hyper-V:

Hyper-V Server jest samodzielnym serwerem, który zawiera tylko hypervisor Windows (Hyper-V);

Serwer Windows z rolą Hyper-V jest samodzielnym serwerem Windows z włączoną funkcją Hyper-V;

Serwer Hyper-V jest samodzielnym komputerem wyposażonym tylko w Hyper-V.

Przyjrzyjmy się, jak skonfigurować samodzielny serwer Hyper-V zawierający tylko Hypervisor Windows.

Instalacja Hyper-V Server 2019

Oficjalna strona Microsoftu

Obraz ISO z Hyper-V Server 2019 można pobrać z oficjalnej strony Microsoftu. Aby pobrać obraz, musicie zalogować się na swoje konto, teraz link do pobrania obrazu ISO będzie dostępny. Musicie wypełnić wymagane pola, aby rozpocząć pobieranie.

Zaloguj się na swoje konto

Przy wyborze zalecałbym korzystanie z wersji angielskiej, uprości to dalszą konfigurację, pozwoli uniknąć błędów i ułatwi rozwiązywanie przyszłych problemów.

Wybór angielskiej wersji systemu operacyjnego

Po zakończeniu rozruchu, musicie utworzyć dysk startowy lub uruchomić komputer z tego obrazu za pomocą innej dostępnej metody.

Przejdź do widoku
📱 Jak stworzyć bootowalny pendrive Windows dla systemu Android 🖥️

📱 Jak stworzyć bootowalny pendrive Windows dla systemu Android 🖥️

Instalacja przebiega w standardowy sposób, podobnie jak w przypadku instalacji Windows 10, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami instalatora. W procesie instalacji Hyper-V nie ma żadnych specjalnych cech.

Przejdź do widoku
⚕️ Odzyskiwanie danych po ponownym zainstalowaniu lub zresetowaniu Windows do stanu pierwotnego 💻

⚕️ Odzyskiwanie danych po ponownym zainstalowaniu lub zresetowaniu Windows do stanu pierwotnego 💻

Gdy proces ten zostanie zakończony, system operacyjny wyświetli monit o zmianę hasła administratora. Gdy to zrobicie, otworzycie konsolę hypervisora.

Zmiana hasła administratora

System operacyjny Hyper-V Server nie ma typowego wyświetlacza graficznego, jak Windows 10. Wiele ustawień będzie musiało być skonfigurowanych przy użyciu wiersza poleceń.

Konsola Hyper-V otwarta

Rozwiązanie ustawień serwera Hyper-V

Są dwa okna do zmiany ustawień systemu operacyjnego, okno sconfig.cmd i standardowe okno wiersza poleceń.

Wstępną konfigurację systemu przeprowadzimy za pomocą konsoli zarządzania.

 1. Pierwszą opcją jest dołączenie serwera do domeny lub grupy roboczej.

 2. Teraz zmieńcie nazwę serwera, najlepiej nadajcie mu sensowną, krótką nazwę, ponieważ będziesz jej używał więcej niż raz w procesie. Zaakceptujcie restart.

  Zmień nazwę serwera
 3. Kolejny element pozwala na dodanie drugiego użytkownika jako administratora. Najpierw podajemy nazwę, a następnie hasło.

  Dodaj admina
 4. Kolejnym ważnym ustawieniem jest włączenie zdalnego dostępu do tego komputera. Włączenie tej opcji pozwala na zdalne zarządzanie serwerem, korzystanie z Server Manager, MMC jak również PowerShell, pozwala na połączenie przez RDP, sprawdzenie dostępności przez ping…

 5. Piąta opcja konfiguracji usługi Windows Update.

 6. Wtedy możecie zainstalować dostępne aktualizacje.

 7. Innym ważnym ustawieniem jest włączenie dostępu RDP. Wprowadźcie E dla enable i 2 dla all.

  Aktywuj dostęp RDP
 8. Kolejnym krokiem jest skonfigurowanie sieci. Aby wybrać żądany adapter wprowadźcie jego numer seryjny w moim przypadku jest to “3”. Następnie “1” – ustawcie mu statyczny adres IP “S”, wprowadźcie IP, maskę podsieci i domyślną bramę. Następnie “2” – przepisać DNS. Po zakończeniu konfiguracji wpiszcie 4, aby powrócić do Menu Głównego.

  Konfiguracja sieci
 9. Ustawcie datę i godzinę.

 10. A dziesiątą opcją jest skonfigurowanie telemetrii. Hyper-V nie pozwala na wyłączenie go, więc wybrałbym żądany tryb z listy, wybieram pierwszy Security.

  Konfiguracja telemetrii

Po zakończeniu wstępnej konfiguracji systemu operacyjnego pozostało już tylko skonfigurowanie łączności.

Skonfigurujcie łączność z Hyper-v

Aby móc zarządzać serwerem poprzez Hyper-V Manager, musimy posiadać komputer z zainstalowanym systemem Windows 10.

Aby nawiązać połączenie, musimy podać nazwę hosta na maszynie klienta. Aby to zrobić na komputerze z systemem Windows 10, musimy odnaleźć plik hosts, najpierw musimy wpisać adres IP, a następnie nazwę serwera hyper-v oddzieloną spacją. Nasz ciąg znaków będzie wyglądał następująco:

192.168.1.111 WHS2019

Zapisywanie adresu IP serwera w hosts

Konto użytkownika na komputerze klienckim musi być inne niż konto administratora na Hyper-V, następnie należy zapisać dane uwierzytelniające używane do połączenia z hypervisorem. Na komputerze klienckim uruchomcie wiersz poleceń "jako administrator" i wprowadźcie polecenie:

cmdkey /add:nazwa_serwera /user:nazwa admin /pass:hasło admin

Zapisz nowe konto

W moim przypadku wygląda to następująco:

cmdkey /add:WHS2019 /user:Administrator /pass:123456

Określa nazwę serwera, nazwę administratora i hasło.

Konfiguracja firewalla w Hyper-V Server

Firewall jest domyślnie włączony na hypervisorze, więc będzie blokował wszystkie zewnętrzne połączenia. Możecie go całkowicie wyłączyć uruchamiając to polecenie:

netsh advfirewall set currentprofile state off

Wyłączanie firewalla

Albo można ustawić wiele uprawnień do zdalnego połączenia i kontroli. Polecenia te należy wpisać do konsoli powershell z wiersza poleceń.

Wpisujemy - powershell

powershell

A następnie wykonajcie:

Set-NetFirewallRule -DisplayGroup 'Windows Management Instrumentation (WMI)' -Enabled true -PassThru

Set-NetFirewallRule -DisplayGroup 'Remote Event Log Management' -Enabled true -PassThru

Set-NetFirewallRule -DisplayGroup 'Remote Volume Management' -Enabled true -PassThru

Ustaw uprawnienia dla połączenia zdalnego

Teraz użyjmy polecenia ping, aby sprawdzić, czy serwer jest osiągalny po swojej nazwie. Uruchomcie wiersz poleceń "jako administrator" na komputerze klienckim, a następnie wpiszcie ping i nazwę serwera:

Ping WHS2019

Sprawdź ping serwera

Serwer jest pingowany idź dalej.

Uruchomcie PowerShell jako administrator i wpiszcie polecenie:

winrm quickconfig

Zgadza się tak. W ten sposób włączyliśmy usługę winrm do automatycznego uruchamiania, a także aktywowaliśmy reguły zdalnego zarządzania w firewallu.

Włączenie automatycznego uruchamiania usługi winrm

Teraz dodajemy serwer hyper-V do listy zaufanych hostów za pomocą następującego polecenia:

Set-Item WSMan:™localhost -TrustedHosts -Value "WHS2019"

Nazwa serwera jest podawana na końcu.

Dodawanie serwera hyper-V do listy zaufanych hostów

Kolejnym krokiem jest ustawienie uprawnień dla grupy anonimowych logowań. Wykonuje się to poprzez uruchomienie Component Services, wpisując dcomcnfg w wierszu poleceń.

dcomcnfg

Przejdźcie do pozycji Usługi komponentów - Komputery - Mój komputer. Kliknijcie Mój komputer i kliknijcie Właściwości, a następnie kliknijcie kartę Zabezpieczenia COM.

Tutaj kliknijcie "Zmień ograniczenia uprawnień", przewińcie w dół i ustaw uprawnienie zdalnego dostępu dla grupy "Anonimowe logowanie" - "Ok".

Ustaw uprawnienia zdalnego dostępu dla grupy Anonimowe logowanie

Instalujemy Hyper-V Manager na komputerze z systemem Windows 10. Kliknijcie Uruchom - Aplikacje i funkcje - Programy i funkcje - Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows. Na liście znajdźcie Hyper-V, rozwińcie ją i zaznaczcie pole obok "Hyper-V Controls" - kliknijcie "Ok".

Instalacja komponentu Hyper-V w Windows 10

Poczekajcie na zakończenie instalacji, a następnie połączcie się z serwerem zdalnym.

Otwórzcie Start - Narzędzia administracyjne - Hyper-V Manager - Połącz się z serwerem. W polu należy wpisać nazwę serwera Hyper-V.

Połącz się z serwerem

Po prawidłowym skonfigurowaniu powinieneś być w stanie połączyć się z serwerem i zarządzać nim.

Hyper-V north został zainstalowany, wstępna konfiguracja połączenia została wykonana, teraz pozostało tylko utworzyć maszynę wirtualną.

Przejdź do widoku
🗄️ Jak skonfigurować archiwizację danych, stworzyć kopię zapasową i przywrócić system Windows Server

🗄️ Jak skonfigurować archiwizację danych, stworzyć kopię zapasową i przywrócić system Windows Server

Jak odzyskać dane z serwera Hyper-v i maszyny wirtualnej

W przypadku uszkodzenia systemu operacyjnego, przypadkowego sformatowania dysku hyper-v, nieużywalnej maszyny wirtualnej i nie tylko, oprogramowanie do odzyskiwania danych Hetman Partition Recovery może pomóc w odczytaniu i odzyskaniu danych z dysku.

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.

Wyjmijcie dysk z serwera Hyper-v i podłączcie go do komputera z systemem Windows. Pobierzcie, zainstalujcie i uruchomcie oprogramowanie, otwórzcie dysk i rozpocznijcie skanowanie.

Skanowanie dysku z serwera Hyper-v

Jeśli Wasz system operacyjny Hyper-v ulegnie awarii, będziecie mógły przywrócić pliki maszyny wirtualnej z tego dysku. Domyślnie znajdują się one pod adresem:

С:\Users\Public\Documents\Hyper-V\Virtual hard disks

Odzyskiwanie plików maszyn wirtualnych

Wybierzcie pliki, które chcecie przywrócić i kliknijcie «Odzyskać», określić, gdzie je zapisać i kliknijcie «Odzyskać» ponownie, będzie zapisać pliki do określonej lokalizacji.

Odzyskane pliki Hyper-v

Później będziecie mógły podłączyć maszynę wirtualną i uruchomić ją.

Jak przekonwertować dynamiczny wirtualny dysk twardy na dysk stały

Podczas tworzenia maszyny wirtualnej w hypervisorze, tworzony jest dynamiczny wirtualny dysk twardy, z którym można pracować. Ze względu na charakter systemu plików i ciągłą defragmentację na tych dyskach, usunięte pliki są nadpisywane, a odzyskiwanie danych z tych obrazów dysków może się nie powieść. Typ dysku można przekonwertować w ustawieniach maszyny wirtualnej Hyper-V w Managerze.

Wirtualny dysk twardy typu dynamicznego

Wybierzcie wirtualną maszynę, której chcecie użyć i otwórzcie Ustawienia - kiedy się otworzą, wybierzcie dysk twardy po lewej stronie i kliknijcie Edytuj po prawej stronie.

Konwersja wirtualnego dysku twardego

W przypadku wybrania opcji Konwertuj i kliknięcia przycisku Następny, najlepiej jest zachować format dysku taki, jaki jest. W kolejnym kroku wybierzmy typ Fiksowanego rozmiaru - Dalej.

Konwertuj - stały rozmiar

W procesie konwersji program nie zmieni pliku głównego wirtualnego dysku, lecz zapisze jego kopię o ustalonym już rozmiarze. Podajemy więc nazwę pliku i klikamy Dalej, a następnie Gotowe.

Ustaw stały rozmiar

Oczekiwanie na zakończenie procesu zmiany dysku wirtualnego.

Teraz sprawdźmy, czy udało się zmienić typ dysku. Klikamy Sprawdzić i otwiera się okno, w którym widzimy, że typ naszego dysku zmienił się na fixed size.

Stały wirtualny dysk twardy

Jak odzyskać dane z pliku obrazu dysku wirtualnego

Teraz musimy załadować ten plik do naszego programu. Otwórzcie Narzędzia - Montować dysk, ustawcie ścieżkę do pliku stałego dysku wirtualnego i kliknijcie Otwórz. Zostanie to wyświetlone w Menedżerze dysków.

Zamontuj stały wirtualny dysk twardy

To tylko kwestia przeskanowania go, zaznaczenia plików, które chcecie, i przywrócenia ich.

Odzyskiwanie danych

Odzyskiwane pliki będą w folderze na określonej ścieżce.

Oksana Volyniuk

Autor: , Pisarz techniczny

Oksana Volyniuk jest autorem pracującym w Hetman Software. Ma prawie trzyletnie doświadczenie w zakresie technologii IT, a wcześniej pracowała jako HR menedżer w IT kompanii. Oksana kocha technologię i jest zapalona tworzeniem każdego aktykułu, który może pomóć ludziom.

Michał Mirosznyczenko

Redaktor: , Pisarz techniczny

Michał Mirosznyczenko jest jednym z czołowych programistów firmy Hetman Software. Bazując na piętnastoletnim doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania, dzieli się swoją wiedzą z czytelnikami naszego bloga. Oprócz programowania Michał jest ekspertem w dziedzinie odzyskiwania danych, systemów plików, urządzeń do przechowywania danych i macierzy RAID.

Rekomendujemy

Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat