Jak odzyskać dane z RAID 5 i RAID 6 niedziałającego serwera NAS – Thecus N7700Pro

Przeczytajcie, jak odzyskać dane z macierzy RAID 5 i RAID 6, które nie działają NAS – Thecus N7700Pro . Rozważmy proces odzyskiwania informacji z dwóch typów macierzy RAID, które zostały zbudowane na jednym serwerze NAS, siedem dyskach twardych o różnych rozmiarach.

Jak odzyskać dane z RAID 5 i RAID 6 niedziałającego serwera NAS – Thecus N7700Pro

W dzisiejszym świecie, w którym dane odgrywają kluczową rolę, utrata informacji może mieć krytyczne znaczenie. Dlatego odzyskiwanie danych z różnego typu macierzy RAID jest zawsze istotne.

Thecus N7700Pro to urządzenie pamięci masowej podłączone do sieci (NAS), które obsługuje wiele konfiguracji RAID w celu przechowywania i ochrony danych.

RAID to technologia łączenia wielu fizycznych dysków twardych w jedną tablicę logiczną w celu poprawy wydajności i niezawodności lub obu tych elementów. RAID umożliwia dystrybucję danych oraz operacje odczytu/zapisu na wielu dyskach, co zwiększa szybkość dostępu do danych i zapewnia ochronę przed utratą danych w przypadku awarii jednego lub większej liczby dysków.

Chociaż konfiguracja RAID poprawiła niezawodność, zawsze istnieje ryzyko utraty danych. Wypadki, złe zarządzanie, a nawet awarie sprzętu mogą uniemożliwić dostęp do cennych plików.

Następnie przyjrzymy się szczegółowo procesowi odzyskiwania danych z dwóch typów macierzy RAID, które zostały zbudowane na jednym serwerze NAS, z siedmiu dysków twardych o różnych rozmiarach.

Przejdź do widoku
🔧Jak odzyskać dane z macierzy RAID Thecus NAS N4100Pro🛡️

🔧Jak odzyskać dane z macierzy RAID Thecus NAS N4100Pro🛡️

Co zrobić, jeśli NAS Thecus N7700Pro ulegnie awarii, a cenne dane znajdują się w macierzy RAID?

W przypadku awarii NAS Thecus N7700Pro z cennymi danymi na RAID ważne jest zachowanie spokoju. Najpierw spróbuj ponownie uruchomić urządzenie. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z ekspertami od odzyskiwania danych lub wsparciem w celu diagnozy i naprawy. Unikaj podejmowania działań na własną rękę, ponieważ mogą one pogorszyć sytuację i spowodować utratę danych.

Jak utworzyć kilka macierzy RAID o różnych poziomach na komputerze Thecus N7700Pro

Aby uzyskać ogólne zrozumienie działania technologii RAID, przyjrzyjmy się, jak połączyć dyski w jedną macierz na danym sieciowym urządzeniu magazynującym. Przyjrzymy się, jak utworzyć kilka macierzy na różnych poziomach na wielodyskowym serwerze NAS.

Aby zarządzać pamięcią należy przejść do panelu administracyjnego urządzenia. Aby to zrobić, otwórzcie przeglądarkę internetową i wprowadźcie adres IP swojego NAS.

Wpisz adres IP swojego NAS

Następnie, aby się zalogować, musicie wprowadzić nazwę użytkownika i hasło administratora (domyślnie jest to admin / admin).

Wprowadź nazwę użytkownika i hasło administratora

Po zalogowaniu otwórzcie Menedżera RAID w głównym oknie zarządzania.

Otwórz Menedżera RAID

Lub rozwińcie kartę PamięćZarządzanie RAID.

Pamięć masowa – zarządzanie RAID

Jeśli tworzycie tablicę po raz pierwszy lub musicie utworzyć dodatkową macierz RAID, kliknijcie przycisk Utwórz.

Utwórz dodatkową macierz RAID

Następnie zaznaczcie dyski, z których zostanie zbudowana macierz i kliknijcie Dalej.

Zaznacz dyski, z których zostanie zbudowana macierz

Wybierzcie Poziom RAID. W moim przypadku mam już jeden RAID piątego poziomu, chcę utworzyć kolejny RAID szóstego poziomuDalej.

Wybierz poziom RAID

W następnym kroku możecie zmienić identyfikator RAID i skonfigurować szyfrowanie — Dalej.

Zmień identyfikator RAID i skonfiguruj szyfrowanie

Następnie są ustawienia systemu RAID, rozmiar bloku, system plików itp.

Ustawienia systemu RAID

W ostatnim kroku sprawdźcie konfigurację i kliknijcie – Prześlij, aby rozpocząć proces budowania, i Tak, aby potwierdzić.

Potwierdź konfigurację tworzonej tablicy

W rezultacie rozpocznie się proces formatowania dysków i tworzenia macierzy RAID.

Proces RAID

Po zbudowaniu i zainicjowaniu macierzy RAID możecie utworzyć kolejną. Wystarczy kliknąć plus w menedżerze RAID.

W rezultacie na jednej pamięci sieciowej mamy dwie macierze dyskowe o różnych poziomach. Mam to piąty i szósty RAID.

Dwie macierze dyskowe o różnych poziomach w jednej pamięci sieciowej

Pamiętajcie, że konfiguracje RAID zapewniają ochronę danych, ale nie zastępują regularnych kopii zapasowych. Regularnie twórz kopie zapasowe ważnych danych w pamięci zewnętrznej, aby zapobiec utracie danych w przypadku awarii sprzętu lub innych nieoczekiwanych zdarzeń.

Jak odzyskać dane z niedziałającego serwera NAS

Jeśli utraciłyście dostęp do dysku sieciowego, utraciłyście ważne pliki w wyniku przypadkowego usunięcia lub sformatowania dysków, nieprawidłowej konfiguracji, czy uszkodzenia RAID, wówczas jedynie specjalistyczny program do odzyskiwania danych pomoże Wam odzyskać informacje.

Większość urządzeń NAS działa na dostosowanej wersji systemu operacyjnego Linux i formatuje dyski twarde przy użyciu systemu plików ext lub btrfs, a zarządzanie systemami RAID opiera się na dwóch technologiach : mdadm i LVM. Dlatego podłączając dyski bezpośrednio do komputera z systemem Windows, nie będziecie mieć dostępu do ich zawartości bez oprogramowania innych firm.

W takim przypadku zalecamy skorzystanie ze sprawdzonego narzędzia do odzyskiwania danych z serwera NAS – Hetman RAID Recovery. Program obsługuje najpopularniejsze systemy plików, technologie budowy i typy RAID i w większości przypadków automatycznie złoży zniszczony RAID.

Odzyskiwanie danych z uszkodzonych macierzy RAID, które nie są dostępne dla komputera.
Usuń dyski z niedziałającego urządzenia NAS

Aby odzyskać dane z dysków należy je usunąć z niedziałającego urządzenia NAS i podłączyć do komputera PC z systemem operacyjnym Windows.

Podłącz dyski do komputera z systemem Windows

Jeśli w pamięci masowej zainstalowano dużą liczbę dysków, a płyta główna komputera nie pozwala na jednoczesne podłączenie ich wszystkich, zapisz dyski jako obrazy i przywróć dane z tych obrazów.

Ważną kwestią w tym przypadku jest to, że musicie mieć wystarczającą ilość wolnego miejsca, w którym możecie zapisywać obrazy dysków, równą objętości wszystkich dysków.

Jeśli Wasz NAS miał kilka macierzy RAID i wiesz, z jakich dysków zbudowana jest konkretna macierz RAID, możecie podłączyć tylko te dyski, skanować i wyodrębniać z nich dane. W ten sposób można najpierw odzyskać dane z jednej macierzy, a następnie podłączyć pozostałe dyski i odzyskać informacje z drugiej macierzy RAID.

Jeśli nie wiecie, z jakich dysków zbudowana jest dana macierz, możecie to ustalić za pomocą programu. Podczas podłączania dysków program wyświetli RAID, nawet jeśli podłączycie jeden dysk.

Program wyświetli RAID nawet jeśli podłączysz jeden dysk

Otwierając właściwości tablicy, możecie zobaczyć, z jakich dysków się składała. A następnie po numerze seryjnym określcie konkretny dysk i z jakiej tablicy pochodzi.

Właściwości tablicy

Ponadto niektóre typy macierzy RAID (w zależności od poziomu) mogą działać bez jednego lub większej liczby dysków. W takim przypadku możecie wykluczyć jeden lub więcej dysków, pod warunkiem, że pozostałe dyski są sprawne.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, zaleca się podłączenie wszystkich dysków tworzących macierz RAID. Istnieją karty rozszerzeń i różne adaptery, które pomogą zwiększyć liczbę podłączonych dysków.

adaptery, które pomogą zwiększyć liczbę podłączonych dysków

Aby zapisać dysk jako obraz, wybierzcie żądany dysk i kliknijcie przycisk Zapisz dysk.

Wybierz żądany dysk i kliknij Zapisz dysk

Następnie określcie lokalizację, w której chcecie go zapisać, i zapiszcie obraz dysku.

Określcie lokalizację, w której chcecie zapisać obraz dysku

Dlatego musicie usunąć obrazy ze wszystkich dysków podłączonych do pamięci sieciowej. Następnie, aby przywrócić dane, musicie zamontować obrazy dysków w programie. W tym celu w głównym oknie programu kliknijcie przycisk – Zamontuj dysk.

Zamontuj dysk

Określcie ścieżkę do folderu z obrazami, zaznaczcie te, których potrzebujecie i kliknijcie – Otwórz.

Zamontuj dysk

W rezultacie wszystkie dyski pojawią się na liście dysków programu.

Wszystkie dyski na liście dysków z programem

Podczas podłączania lub montowania dysków narzędzie automatycznie zbiera z dysków zniszczoną macierz RAID. Jak widać, RAID 5 i RAID 6, które wcześniej utworzyłam na dysku sieciowym, zostały zmontowane przez program automatycznie z połączonych obrazów.

Hetman RAID Recovery automatycznie wykrywa dyski, odczytuje z nich informacje serwisowe i składa z nich zniszczony RAID. Jeżeli wybierzecie macierz, poniżej wyświetlona zostanie szczegółowa informacja, gdzie możecie sprawdzić, czy programowi udało się poprawnie określić parametry RAID.

Szczegółowe informacje o macierzy dyskowej

Po upewnieniu się, że wszystko jest w porządku, możecie rozpocząć wyszukiwanie plików. Kliknijcie dysk prawym przyciskiem myszy i kliknijcie – Otwórz.

Kliknij dysk prawym przyciskiem myszy i kliknij – Otwórz

Wybierzcie rodzaj analizy: w pierwszej kolejności zaleca się wykonanie Szybkiego skanowania, zajmie to mniej czasu.

Najpierw zaleca się wykonanie szybkiego skanowania

Po zakończeniu skanowania otwórzcie folder, w którym przechowywane były Wasze pliki.

Otwórz folder, w którym przechowywane były Twoje pliki

Jeśli program nie mógł znaleźć niezbędnych informacji, wykonajcie Pełną analizę. Aby to zrobić, wróćcie do głównego okna programu, kliknijcie dysk prawym przyciskiem myszy i wybierzcie: Analizuj ponowniePełna analiza.

Kliknijcie dysk prawym przyciskiem myszy
Ponowna analiza - pełna analiza

Po zakończeniu otwórzcie folder i przywróćcie niezbędne pliki.

Otwórz folder i przywróć niezbędne pliki

Jak widać program z łatwością poradził sobie z złożeniem zniszczonej macierzy RAID z obrazów dysków, a także odnalezieniem wszystkich plików, które były na niej zapisane. Jeśli szukasz plików, które zostały przypadkowo usunięte, są one tutaj zaznaczone czerwonym krzyżykiem.

Następnie zaznaczcie wszystko, co chcecie zwrócić i kliknijcie przycisk – Przywróć.

Wybierzcie wszystko, czego potrzebujecie do zwrotu i kliknijcie – Odzyskaj

Określcie ścieżkę, w której mają zostać zapisane pliki, a także dysk i folder, a następnie kliknijcie ponownie – Odzyskaj, a następnie Zakończ.

Określ ścieżkę, w której mają zostać zapisane pliki

Zaznaczone pliki będą znajdować się we wcześniej określonym folderze.

Pliki odzyskane

W ten sposób przeskanujcie każdą z tablic i przywróćcie niezbędne pliki.

Jeśli macie możliwość podłączenia wszystkich dysków na raz, program automatycznie złoży z nich również macierze RAID, a Wy będziecie mógły przeprowadzić analizę i odzyskać pliki.

Jak ręcznie odbudować zniszczoną macierz RAID. Konstruktor RAID

W niektórych przypadkach, jeśli dyski ulegną uszkodzeniu lub zapisane na nich informacje serwisowe zostaną usunięte, funkcja Hetman RAID Recovery może nie być w stanie automatycznie utworzyć macierzy RAID. Jeśli program nie zmontował macierzy RAID z dysków i znasz jej parametry, możesz to zrobić ręcznie, korzystając z konstruktora RAID.

Aby to zrobić, otwórzcie projektanta RAID.

Macierz można złożyć za pomocą konstruktora RAID

Tutaj wybierzcie „Utwórz ręcznie”.

Konstruktor RAID: tworzenie ręczne

W kolejnym oknie wypełnijcie pola danymi RAID: jego typem, kolejnością bloków, rozmiarem.

Konstruktor RAID: wpiszcie typ RAID, kolejność bloków, rozmiar

Dodajcie dyski, z których się składał, i użyjcie strzałek, aby wskazać ich kolejność. Uzupełnijcie brakujące, klikając znak plus.

Konstruktor RAID: Dodaj dyski tworzące RAID

Tutaj możecie także określić przesunięcie początku dysku. W niektórych przypadkach program nie może wykryć go automatycznie i konieczne będzie wprowadzenie go ręcznie.

Konstruktor RAID: przesunięcie, na którym znajduje się początek dysku

Po uzupełnieniu wszystkich znanych parametrów kliknijcie „Dodaj”, po czym w menedżerze dysków pojawi się ręcznie złożony RAID.

Konstruktor RAID: RAID montowany ręcznie

Następnie przeprowadzamy analizę, szukamy plików do zwrotu i przywracamy je.

W menedżerze dysków pojawi się ręcznie zmontowany RAID

Wniosek

W tym filmie omówiliśmy najważniejsze etapy odzyskiwania danych z macierzy RAID 5 i RAID 6 na urządzeniach Thecus N7700Pro. Pamiętajcie, że proces odzyskiwania danych z RAID to krytyczny etap, który wymaga staranności i starannego przygotowania.

Należy pamiętać, że każda sytuacja jest wyjątkowa, a skuteczne metody odzyskiwania mogą się nieznacznie różnić. Nie zapominajcie, jak ważne jest regularne tworzenie kopii zapasowych danych. To Wasza gwarancja bezpieczeństwa informacji na wypadek nieprzewidzianych sytuacji.

Oksana Volyniuk

Autor: , Pisarz techniczny

Oksana Volyniuk jest autorem pracującym w Hetman Software. Ma prawie trzyletnie doświadczenie w zakresie technologii IT, a wcześniej pracowała jako HR menedżer w IT kompanii. Oksana kocha technologię i jest zapalona tworzeniem każdego aktykułu, który może pomóć ludziom.

Michał Mirosznyczenko

Redaktor: , Pisarz techniczny

Michał Mirosznyczenko jest jednym z czołowych programistów firmy Hetman Software. Bazując na piętnastoletnim doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania, dzieli się swoją wiedzą z czytelnikami naszego bloga. Oprócz programowania Michał jest ekspertem w dziedzinie odzyskiwania danych, systemów plików, urządzeń do przechowywania danych i macierzy RAID.

Rekomendujemy

Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat