Programy do odzyskiwania danych z systemu plików RAW

W tym artykule przyjrzymy się podstawowym przyczynom, które mogą powodować wykrywanie dysków “RAW” i przedstawimy rozwiązania problemów, które napotykają.

Programy do odzyskiwania danych z systemu plików RAW

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.

Wprowadzenie

Jednym z kluczowych elementów bezproblemowego dostępu do informacji, zarówno jako części kompletnego urządzenia komputerowego, jak i samodzielnego narzędzia, są urządzenia pamięci masowej, które przechowują różnorodne dane użytkownika pod kontrolą systemu. Należą do nich wewnętrzne i zewnętrzne dyski twarde o różnej konstrukcji, dyski typu “USB flash”, karty pamięci w różnych formatach oraz inne rodzaje pamięci masowych, zarówno dedykowane do stałego przechowywania i przetwarzania danych, jak i służące do zwiększenia mobilności i różnorodności udostępniania informacji, a także pełniące rolę źródeł dodatkowych lub zapasowych (backupowych).

Przejdź do widoku
💾 Jak naprawić dysk RAW i odzyskać dane z dysku twardego za pomocą partycji RAW 💾

💾 Jak naprawić dysk RAW i odzyskać dane z dysku twardego za pomocą partycji RAW 💾

Wiele ważnych i wrażliwych danych biznesowych i osobistych jest przechowywanych na urządzeniach pamięci masowej, często w jednej kopii. Dlatego tak ważne jest, aby urządzenia pamięci masowej używane przez użytkowników były wysoce niezawodne i mogły spełniać swoje funkcje bez awarii lub zakłóceń.

Ale czasami, gdy dysk twardy lub dysk zewnętrzny jest używany bezpośrednio, system może przestać go wykrywać, wyświetlając stan dysku jako ” niezainicjalizowany” lub “RAW” , określając wewnętrzną przestrzeń dyskową jako pustą lub nieprzydzieloną.

Powiadomienie o braku dostępu do urządzenia, z perspektywą utraty wszystkich znajdujących się na nim danych oraz brak łatwych sposobów na odzyskanie informacji w celu ponownego ich wykorzystania, może stanowić poważny problem dla użytkowników. Ale choć taka sytuacja jest nieprzyjemna, nie oznacza to, że dostęp do danych został utracony na zawsze. Awaria, której nie można zidentyfikować, nie oznacza, że dysk został usunięty, a jedynie, że system z jakiegoś powodu nie jest w stanie wykryć wewnętrznej struktury dysku i wyświetlić jego zawartości.

W przypadku większości awarii dysków, które wiążą się z problemami z inicjalizacją, istnieje oprogramowanie, które może być używane do rozwiązywania wykrytych błędów, przywracania dostępu do urządzenia i odzyskiwania utraconych danych. W tym artykule przedstawimy podstawowe przyczyny, które mogą być przyczyną “RAW” wykrywania dysku i zaprezentujemy nasze opcje rozwiązania problemów.

Wykrywanie dysku “RAW”

Przejdź do widoku
💻 Jak odzyskać dane, gdy komputer z systemem Windows lub laptop nie uruchamia się, zawiesza się 👨‍🏫

💻 Jak odzyskać dane, gdy komputer z systemem Windows lub laptop nie uruchamia się, zawiesza się 👨‍🏫

System operacyjny, który utrzymuje urządzenie komputerowe i wszystkie podłączone do niego urządzenia w pełnej funkcjonalności, stale przeprowadza ukrytą diagnostykę i sprawdza węzły, połączenia i czasy odpowiedzi wszystkich elementów, a także organizuje dostęp i komunikację między nimi. Gdy nie otrzymuje poprawnej odpowiedzi podczas łączenia się z zewnętrzną pamięcią masową lub uzyskiwania dostępu do wewnętrznej pamięci masowej, lub nie może zidentyfikować systemu plików na urządzeniu, system próbuje ustalić, co jest nie tak, i często oznacza to urządzenie etykietą “RAW”.

Oznaczenie “RAW” nie jest określonym typem systemu plików w konwencjonalnej mądrości i odnosi się do niezdefiniowanego formatu dla pojedynczego regionu przestrzeni dyskowej na urządzeniu pamięci masowej.

Każdy system plików jest zorganizowany w ramach określonej wewnętrznej struktury organizacyjnej, która określa sposób liczenia, lokalizowania, zapisywania i przechowywania danych, ma określony format i definiuje zestaw atrybutów dla zawartości dysku.

Gdy system operacyjny, używając komponentu identyfikacji systemu plików wbudowanego w jądro, nie uzyska odpowiedzi na temat wewnętrznego rozmiaru urządzenia i nazwy zainstalowanego systemu plików, decyduje się oznaczyć urządzenie niepewnym formatem “RAW”.

W prostych słowach, system operacyjny nie może dopasować systemu plików na urządzeniu do formatu nazwy, który zna, i wybrać dostępne sterowniki do rozpoznania, dostępu i obsługi urządzenia poprawnie.

W większości przypadków, oznaczenie urządzenia jako “RAW” oznacza możliwy problem z systemem plików, lub jakiś rodzaj nieprawidłowości w jego strukturze lub partycjonowaniu, który blokuje zdolność urządzenia do odpowiadania na odpowiednie żądania systemu operacyjnego.

Niekiedy problematyczny wolumin może nie zostać zainicjowany z powodu niedopasowania urządzenia do systemu operacyjnego, zakłóceń zewnętrznych i wielu innych czynników, które omówimy bardziej szczegółowo w następnej sekcji.

Przejdź do widoku
💽 Odzyskiwanie danych po usunięciu lub utworzeniu nowych partycji 💽

💽 Odzyskiwanie danych po usunięciu lub utworzeniu nowych partycji 💽

Kilka wskazań i powodów do zdefiniowania wolumenu “RAW”

W większości przypadków partycja “RAW” jest wynikiem uszkodzenia logicznego, które jest bezpośrednio związane z obecnością pewnych problemów spowodowanych przez błędy fizyczne sprzętu lub oprogramowania, które zakłócają funkcjonalność urządzenia.

W niektórych przypadkach brak poprawnej identyfikacji urządzenia może być spowodowany nieznanym systemem plików, którego ustawienia systemowe nie są dostępne dla danego systemu operacyjnego, lub całkowicie pustym urządzeniem magazynującym, które nie ma partycjonowania plików. W pierwszym przypadku należy podłączyć napęd do urządzenia z systemem operacyjnym, który jest w stanie rozpoznać i utrzymać działanie urządzenia. W przypadku nowego urządzenia system operacyjny wyświetli monit o jego sformatowanie w celu przygotowania go do bezpośredniego użycia.

Format disk
Format disk

Jest to konieczne, ponieważ bez systemu plików nie byłoby możliwości odczytu/zapisu, przetwarzania i przechowywania jakichkolwiek danych. A użytkownicy zobaczą, gdy będą przeglądać nowy dysk, że jest tylko “0 bajtów” wolnego miejsca na dysku.

Właściwości

Pewne wskazówki, które poprzedzają późniejsze możliwe problemy z dostępem systemu operacyjnego do urządzeń są następujące:

 • Nierozpoznanie typu dysku podczas odczytywania jego zawartości
 • Regularne wyświetlanie ostrzeżeń systemu operacyjnego o błędach występujących podczas próby uzyskania dostępu do określonego urządzenia pamięci masowej;
 • Wymaganie, aby system operacyjny sformatował dysk do przyszłego użytku
 • Brak systemu plików lub wyświetlanie go jako “RAW”;
 • Nieudane otwieranie lub przenoszenie poszczególnych plików, nieautoryzowane zmiany nazwy pliku lub niestandardowe znaki w nazwie;
 • Powtarzające się komunikaty systemu operacyjnego o wykrywaniu sektorów;
 • Częste błędy systemu operacyjnego
 • Limitowany lub brak dostępu do zawartości urządzenia pamięci masowej.

Jak tylko te objawy zostaną zidentyfikowane, użytkownicy muszą przenieść cenne dane na inne urządzenie, aby zabezpieczyć się przed nieoczekiwaną utratą danych.

W rezultacie lista przyczyn, które mogą prowadzić do utraty zdolności systemu operacyjnego do rozpoznawania dysku i uzyskiwania do niego dostępu, może być długa. Jednak w większości przypadków większość awarii urządzeń jest wynikiem następujących czynników:

 • Nieprawidłowe sektory: Nieprawidłowe sektory mogą być początkowo obecne na urządzeniu z powodu projektu lub procesów produkcyjnych, ale mają stały numer i nie mogą być używane do zapisu informacji. Wzrost liczby takich sektorów wskazuje jednak na występowanie procesów, które mogą doprowadzić do uszkodzenia wartości w tablicy partycji (np. w “MBR”), częściowego zniszczenia sektora startowego systemu plików lub głównej tablicy plików (“MFT”). Będzie to miało bezpośredni wpływ na zdolność systemu operacyjnego do prawidłowego zidentyfikowania takiego urządzenia.
 • Czynniki zewnętrzne: Wahania zasilania podczas zapisu, odczytu lub dostępu do pamięci masowej, błędy aplikacji podczas dostępu do pamięci masowej lub błędy systemu mogą spowodować oznaczenie partycji jako “RAW”.
 • Wpływ złośliwego oprogramowania: Uszkodzenie sektora pliku superblock, który rozpoczyna i kończy partycję i przechowuje informacje o typie używanego systemu plików, infekcja pojedynczego pliku lub całego urządzenia pamięci masowej może zablokować dostęp i wyświetlić urządzenie w formacie “RAW”. W zależności od poziomu infekcji i zdolności programu antywirusowego do zapobiegania negatywnym skutkom i usuwania zagrożenia wirusem, przywrócenie dostępu do urządzenia może wymagać dodatkowego wysiłku.
 • Awaria fizyczna i błąd użytkownika: Szczególne rodzaje awarii fizycznych, takie jak uszkodzone talerze dysku twardego, wadliwa głowica odczytująco-zapisująca, nadmierna siła użyta do podłączenia lub odłączenia urządzenia, nieprawidłowy montaż urządzenia, przedwczesne usunięcie urządzenia przed zakończeniem odpowiednich procesów (odczyt/zapis, edycja, przenoszenie lub formatowanie), lekceważenie bezpiecznego odłączenia urządzenia – również prowadzą do poważnych problemów. W pojedynczych przypadkach może dojść do awarii kabli połączeniowych lub złączy, szczególnie w przypadku usterek elektrycznych. To właśnie złącza są najbardziej podatne na uszkodzenia, wynikające z częstego używania lub nieprawidłowego demontażu urządzeń, co może obniżyć ogólny poziom połączenia.

Niezainicjowane partycje “RAW” na dyskach “Western Digital My Book”

Przejdź do widoku
🛠️ Odzyskiwanie danych z nieprzydzielonej lub nieoznaczonego obszaru dysku twardego 🖥️

🛠️ Odzyskiwanie danych z nieprzydzielonej lub nieoznaczonego obszaru dysku twardego 🖥️

Niektóre rodzaje dysków twardych, które są obudowane zewnętrznie, będą wyświetlane jako partycje z systemem plików “RAW”, jeśli użytkownik wyjmie je z obudowy i spróbuje podłączyć bezpośrednio do komputera. Należą do nich zewnętrzne dyski twarde, takie jak Western Digital My Book, które wykorzystują “Smartware” szyfrowanie sprzętowe do ochrony swoich danych.

Na dysku Western Digital My Book, nawet jeśli użytkownik nie ustawi dodatkowo hasła, wszystkie dane są domyślnie zaszyfrowane. Wszystkie operacje szyfrowania i odszyfrowywania danych są wykonywane przez podłączony do dysku klucz sprzętowy USB-SATA. Bez tego klucza użytkownik może zobaczyć tylko zaszyfrowane dane. Nawet sektor rozruchowy systemu i superblok plików partycji są zaszyfrowane i nie są wykrywane przez system operacyjny komputera, więc dysk wygląda jak RaW.

Jeśli dysk zewnętrzny przestaje działać, a komputer nie może go odczytać, warto sprawdzić, czy klucz odpowiada. Jeżeli sam dysk jest w porządku, a klucz uległ awarii, należy zastosować specjalne metody w celu odszyfrowania danych i odzyskania dostępu do partycji.

Odzyskiwanie dostępu do partycji “RAW” bez utraty danych

Uwaga: Celowo wykluczyliśmy możliwość fizycznego uszkodzenia dysku, ponieważ jego odzyskanie nie byłoby możliwe przy użyciu oprogramowania.

Z reguły najprostszym sposobem na odzyskanie dysku, który nie został zainicjowany, jest usunięcie bieżącej partycji “RAW” i utworzenie nowego systemu plików poprzez wykonanie normalnego formatu. Ale dane zostaną utracone, co może być całkowicie nie do przyjęcia w większości przypadków. Jeśli informacje na dysku oznaczone jako “RAW” są nieważne lub nieistotne, proces ten powinien naprawić dysk i przygotować go do przyszłego użytku.

Otwórzcie eksplorator plików Windows” i kliknijcie prawym przyciskiem myszy na partycji RAW”. Wybierzcie Format”z menu kontekstowego, które wyskoczy, wybierzcie Format z listy dostępnych akcji.

Format

Albo skorzystajcie z systemowego komunikatu wyskakującego, który monituje o sformatowanie problematycznego dysku bezpośrednio po uzyskaniu do niego dostępu, wybierając opcję “Formatuj dysk”.

Formatować dysk

W oknie Formatuj partycję wybierzcie wymagany system plików i kliknijcie przycisk Start, aby rozpocząć proces formatowania. Po zakończeniu, partycja jest w pełni gotowa do zapisu i przechowywania nowych danych.

Zacznij

Jeśli jednak informacje na niezainicjowanej partycji “RAW” są interesujące dla użytkownika, a chcemy odzyskać do nich dostęp bez ich utraty, warto użyć specjalnego oprogramowania. Za pomocą każdego z poniższych programów użytkownicy mogą osiągnąć swój cel. Wypróbujcie każdą opcję programu po kolei, aż odzyskacie dostęp do partycji “RAW” i zapiszecie własne dane.

Niestety domyślna aplikacja “CHKDSK” w systemach operacyjnych Ms-DOS i Microsoft Windows nie działa dobrze na dyskach RaW. Pomimo faktu, że sprawdza dysk twardy pod kątem błędów systemu plików, wykrywa fizycznie uszkodzone sektory, naprawia wykryte błędy i odzyskuje zawartość uszkodzonych sektorów, nie jest wystarczająco dobry. Jeśli spróbujesz uruchomić “CHKDSK” dla partycji “RAW”, rozpocznie się proces identyfikacji systemu plików. Aplikacja powiadomi użytkowników, że wykryto partycję “RAW” i nie mogą kontynuować.

Odzyskiwanie plików z partycji “RAW” za pomocą “TestDisk”

Aby przywrócić oryginalny system plików na dysku z niezdefiniowanym systemem plików “RAW” bez formatowania go, użytkownicy mogą użyć darmowego narzędzia wiersza poleceń TestDisk.

Narzędzie to jest przede wszystkim używane jako narzędzie do odzyskiwania danych w celu odzyskania utraconych partycji i ponownego załadowania nieuruchomionego dysku, jeśli objawy te są spowodowane przez wadliwe oprogramowanie, niektóre rodzaje złośliwego oprogramowania lub bezpośredni błąd użytkownika. TestDisk może być również użyty do naprawienia niektórych błędów w systemie plików.

Oprogramowanie nie wymaga tradycyjnej instalacji na komputerze użytkownika. Wystarczy pobrać odpowiedni plik ze strony producenta, rozpakować go i uruchomić “testdisk_win.exe”. Interfejs konsoli “TestDisk” pozwala na używanie go na urządzeniach z różnymi wersjami i rozmiarami systemu operacyjnego Windows, a także Linux” i Mac OS.

testdisk_win.exe

W dolnej części okna programu znajduje się lista kilku klawiszy docelowych, z których użytkownik może wybrać jeden. Użyjcie strzałek nawigacyjnych na klawiaturze, aby przejść do klawisza No Log, a następnie naciśnijcie klawisz Enter.

Na liście podłączonych urządzeń na nowej stronie za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierzcie dysk z systemem plików RAW”. Pojemność wybranego dysku powinna odpowiadać jego deklarowanym parametrom i być poprawnie wykrywana przez program w celu pomyślnego dalszego odzyskiwania danych. Jeśli miejsce na dysku wewnętrznym nie zostało prawidłowo przydzielone, należy sprawdzić wykrywanie “BIOS”, zainstalować najnowszą aktualizację systemu operacyjnego i aktualny sterownik dysku. Następnie upewnijcie się, że wybrano opcję “Proceed”, i naciśnijcie klawisz Enter.

testdisk_win.exe

Wybierzcie typ tabeli partycji dla swojego dysku na następnej stronie. Z reguły automatycznie wykrywa typ “Intel” dla partycji “MBR” lub “EFI GPT” dla partycji GPT. Jednak w niektórych przypadkach oprogramowanie może wybrać pole “Brak”, gdy trudno jest określić prawidłowy typ tabeli dla wybranego napędu. Użytkownicy mogą zaakceptować wybór oprogramowania lub ręcznie określić typ tablicy partycji, a następnie nacisnąć klawisz “Enter” na klawiaturze, aby kontynuować.

testdisk_win.exe

Na następnej stronie kliknijcie pole “Analizuj”, aby wykonać proces analizy bieżącego układu, a następnie znaleźć utracone partycje.

testdisk_win.exe

Po zakończeniu naciśnijcie klawisz “Enter” na nowej stronie, wywołując wykonanie polecenia “Szybkie wyszukiwanie”.

testdisk_win.exe

Jeśli partycja jest oznaczona “P” na następnej stronie i jest podświetlona na zielono, oznacza to, że można ją odzyskać. Zaznaczcie wymaganą sekcję, a następnie naciśnijcie klawisz “Enter”.

testdisk_win.exe

W nowej stronie program wyświetli wskazaną partycję, a użytkownik powinien kliknąć pole “Write”.

testdisk_win.exe

Po tym, i w rzadkich przypadkach, gdy komputer może wymagać ponownego uruchomienia, narzędzie przywraca oryginalną tablicę partycji i strukturę systemu plików (zazwyczaj albo “NTFS” lub “FAT32”) na dysku “RAW”, a użytkownicy mogą uzyskać dostęp do plików przechowywanych na nim.

Użycie narzędzia “HDD Raw Copy Tool”

Bezpłatne oprogramowanie HDD Raw Copy Tool od firmy HDDGURU to darmowe oprogramowanie przeznaczone do wykonywania kompletnych kopii sektor po sektorze zawartości różnych urządzeń do przechowywania danych (dyski twarde, USB Flash drives, karty pamięci w różnych formatach, dyski półprzewodnikowe SSD). Narzędzie tworzy dokładną kopię sektor po sektorze wszystkich obszarów pamięci masowej, w tym MBR, rekordy startowe, wszystkie partycje (w tym ukryte) i przestrzeń między nimi. «HDD Raw Copy Tool» dostępna dla różnych systemów operacyjnych (Windows, Mac OS) z dowolną liczbą partycji.

Oprogramowanie przeznaczone jest do wykonywania szeregu czynności, takich jak pełne transfery między dyskami, kopie zapasowe systemu operacyjnego i obrazów, a także innych działań, z których jednym jest odzyskiwanie danych. Użytkownicy mogą wykonać kopię uszkodzonego dysku i spróbować go odzyskać. Mogą też skopiować niezainicjowany dysk “RAW” i pominąć uszkodzone sektory, aby uzyskać dostęp do pozostałych, nieuszkodzonych danych.

Narzędzie “HDD Raw Copy Tool” jest łatwe w użyciu i nigdy nie powinno stanowić problemu, nawet dla mniej doświadczonych użytkowników.

Odzyskiwanie niedostępnych plików z partycji “RAW” za pomocą oprogramowania Hetman Partition Recovery

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.

Programy freeware w naszym artykule mają ograniczone funkcje, które mają na celu odzyskanie danych i często mogą nie być w stanie uzyskać dostępu do plików w niezainicjowanej partycji “RAW”. W zależności od rodzaju przyczyny i powagi awarii partycji użytkownicy mogą potrzebować bardziej zaawansowanego oprogramowania zdolnego do odzyskiwania informacji użytkownika z różnych opcji uszkodzeń.

Ważnym kryterium przy wyborze oprogramowania do odzyskiwania danych jest procent pomyślnie odzyskanych danych. W agregacie, który obejmuje, oprócz wysokiego odsetka uratowanych danych, długą listę dodatkowych funkcji, wiele pozytywnych opinii klientów i zweryfikowanych certyfikatów testowych od zaufanych firm, Hetman Software i jego flagowy produkt “Hetman Partition Recovery”.

Hetman Partition Recovery

Główną zaletą oprogramowania jest możliwość odzyskania usuniętych partycji dysku twardego, danych utraconych w wyniku formatowania lub usunięcia partycji logicznej oraz utraconych danych w wyniku ataków wirusów i awarii systemu plików.

Hetman Partition Recovery jest bardzo skuteczny w wybranym zadaniu, a w większości przypadków, może być stosowany jako podstawowe narzędzie do odzyskiwania informacji w następujących sytuacjach:

Nieumyślne lub przypadkowe usunięcie danych: Dzięki niskopoziomowemu algorytmowi identyfikacji, program odzyskuje znaczną liczbę plików przypadkowo usuniętych z różnych typów nośników (dysków twardych, dysków “USB-flash”, kart pamięci dowolnej konstrukcji i innych), jak również utraconych z większości typów urządzeń osobistych (komputerów stacjonarnych, notebooków, centrów multimedialnych, cyfrowych aparatów fotograficznych i kamer wideo oraz innych urządzeń elektronicznych).

Nieumyślne lub celowe formatowanie: Odzyskiwanie danych użytkownika z całkowicie sformatowanych i usuniętych partycji i dysków, po zmianie systemu plików. Wykorzystanie głębokiej analizy sygnatur przestrzeni dyskowej pozwala zachować dane nawet wtedy, gdy tabele plików są puste, całkowicie brakujące lub niezainicjowane.

Bezpośrednie usuwanie danych: Wysoki odsetek plików, które są usuwane pomyślnie i trwale, np. przez Shift + Delete, po wyczyszczeniu miejsca na dysku za pomocą oprogramowania innej firmy lub aplikacji systemowej Kosz. Ważnym kryterium przy wyborze oprogramowania do odzyskiwania danych jest procent pomyślnie odzyskanych danych. W agregacie, który obejmuje, oprócz wysokiego odsetka uratowanych danych, długą listę dodatkowych funkcji, wiele pozytywnych opinii klientów i zweryfikowanych certyfikatów testowych od zaufanych firm, Hetman Software i jego flagowy produkt “Hetman Partition Recovery”.

Hetman Partition Recovery

Główną zaletą oprogramowania jest możliwość odzyskania usuniętych partycji dysku twardego, danych utraconych w wyniku formatowania lub usunięcia partycji logicznej oraz utraconych danych w wyniku ataków wirusów i awarii systemu plików.

Hetman Partition Recovery jest bardzo skuteczny w wybranym zadaniu, a w większości przypadków, może być stosowany jako podstawowe narzędzie do odzyskiwania informacji w następujących sytuacjach:

Nieumyślne lub przypadkowe usunięcie danych: Dzięki niskopoziomowemu algorytmowi identyfikacji, program odzyskuje znaczną liczbę plików przypadkowo usuniętych z różnych typów nośników (dysków twardych, dysków “USB-flash”, kart pamięci dowolnej konstrukcji i innych), jak również utraconych z większości typów urządzeń osobistych (komputerów stacjonarnych, notebooków, centrów multimedialnych, cyfrowych aparatów fotograficznych i kamer wideo oraz innych urządzeń elektronicznych).

Nieumyślne lub celowe formatowanie: Odzyskiwanie danych użytkownika z całkowicie sformatowanych i usuniętych partycji i dysków, po zmianie systemu plików. Wykorzystanie głębokiej analizy sygnatur przestrzeni dyskowej pozwala zachować dane nawet wtedy, gdy tabele plików są puste, całkowicie brakujące lub niezainicjowane.

Bezpośrednie usuwanie danych: Wysoki odsetek plików, które są usuwane pomyślnie i trwale, np. przez Shift + Delete, po wyczyszczeniu miejsca na dysku za pomocą oprogramowania innej firmy lub aplikacji systemowej Kosz.

Różne rodzaje szkodliwego wirusowego oprogramowania: Odzyskuje informacje z zainfekowanych urządzeń za pomocą innowacyjnych algorytmów, przywracając uszkodzone, zniszczone, niedostępne lub zablokowane dane użytkownika, niezależnie od rodzaju użytego szkodliwego oprogramowania.

Uszkodzenie pracy urządzenia: Przywraca dane użytkownika po awariach systemu i sprzętu, przepięciach elektrycznych lub błędach programów sterujących urządzeniami, awariach systemu operacyjnego, odzyskuje informacje z dysków niedziałających, niedostępnych, uszkodzonych i nieczytelnych, umożliwiając pełny dostęp do utraconych danych.

“Hetman Partition Recovery” został skategoryzowany jako shareware. Zapewnia użytkownikom pełen zakres opcji do wyszukiwania i odzyskiwania utraconych danych od samego początku i nie wymaga żadnych opłat, dopóki wszystkie dostępne dane nie zostaną przywrócone. Jest on przeznaczony do użytku na urządzeniach komputerowych z wszystkimi wersjami systemu Windows i obsługuje stabilne działanie we wszystkich wersjach systemu operacyjnego.

Z strony oficjalnej Hetman Software pobierzcie plik instalacyjny i uruchomcie go. Kreator krok po kroku prowadzi użytkownika przez optymalny proces konfiguracji, pozwala na uruchomienie programu w ciągu kilku sekund i przygotowuje oprogramowanie do przyszłego użytku.

Po zakończeniu procesu instalacji, otwórzcie program. “Hetman Partition Recovery” wykonuje wstępne skanowanie urządzenia komputerowego pod kątem wszystkich aktualnie podłączonych urządzeń pamięci i wyświetla wykryte magazyny w głównym oknie programu. Kreator plików zostanie uruchomiony automatycznie, aby przeprowadzić użytkownika przez opcje lokalizowania i przywracania plików. Kliknijcie “Dalej”, aby rozpocząć.

Hetman Partition Recovery

W Kreatorze odzyskiwania, wybierzcie dysk lub partycję, którą chcecie odzyskać, zaznaczając ją lewym przyciskiem myszy, a następnie kliknijcie“Dalej”.

Hetman Partition Recovery

Na następnej stronie, wybierzcie typ priorytetu analizy chcecie oprogramowanie do zastosowania w celu odzyskania danych, które szukacie. Użytkownicy mają do wyboru dwie opcje: “Szybkie skanowanie” i Głęboką analiza. Pierwsza opcja ma zastosowanie do odzyskiwania ostatnio usuniętych plików i wykonuje szybki typ analizy. Druga opcja, odpowiednio, jest przeznaczony do wykonywania dokładnego wyszukiwania wszystkich możliwych informacji, rozwiązywania problemów systemu plików i odzyskiwania danych użytkownika całkowicie. W naszym przypadku wybierzemy drugą opcję, zaznaczając w odpowiednim polu checkbox (kropka) “Głęboką analizę”. Teraz kliknijcie “Dalej” i aktywujcie zaznaczony proces analizy.

Hetman Partition Recovery

Czas trwania danego procesu może być różny, w zależności od wielu czynników, takich jak pojemność dysku, system plików używany na dysku, liczba uszkodzonych sektorów, rodzaj i stopień uszkodzenia dysku itp. Użytkownicy będą mogli śledzić przebieg analizy w czasie rzeczywistym, a także uzyskać szacowany czas jej zakończenia.

Hetman Partition Recovery

Po zakończeniu procesu, użytkownicy będą mogli zobaczyć wszystkie znalezione pliki w głównym oknie programu. Dzięki wbudowanej funkcji podglądu, użytkownicy będą mogli podejrzeć lub odsłuchać każdy plik. Aktywuje się automatycznie po kliknięciu na plik i wyświetla jego zawartość w dodatkowym oknie, Preview. Po pliki zostały zlokalizowane, użytkownikom po prostu trzeba przeciągnąć i upuścić wybrane pliki do okna pomocniczego Poprzedni podgląd, a następnie kliknąć Odzyskać przycisk na pasku menu głównego, aby zainicjować proces zapisywania plików.

Hetman Partition Recovery

The File Recovery Wizard zostanie uruchomiony natychmiast, monitując użytkowników do podjęcia decyzji i wybrać z podanych opcji, aby zapisać pliki. Oprogramowanie domyślnie oferuje cztery opcje do wyboru, które użytkownicy mogą wykorzystywać w zależności od swoich specyficznych potrzeb.

Ustawcie wskaźnik wyboru (kropka) obok odpowiedniej komórki i potwierdź wybór metody zapisu, klikając przycisk “Dalej”.

Hetman Partition Recovery

Ustawiając ścieżkę do zapisania plików, wybierzcie ścieżkę sugerowaną przez program lub własną, i zaznaczcie lub pozostawcie inne opcje, ponieważ różnią się one w zależności od tego, którą ścieżkę wybrałyście na poprzedniej stronie kreatora, kliknijcie Odzyskaj” i zapiszcie dane, które próbujecie odzyskać.

Hetman Partition Recovery

Teraz pliki zostały odzyskane, użytkownicy mogą przejść do lokalizacji swoich plików i sprawdzić, czy działają one prawidłowo. Następnie, aby rozwiązać błąd powodujący wyświetlanie partycji w niezdefiniowanym formacie “RAW”, użyjcie normalnego formatowania, korzystając z metody, którą przedstawiliśmy w poprzedniej części tego artykułu.

Więcej sposobów na odzyskiwanie plików

Podczas odzyskiwania danych z niezainicjowanej partycji nigdy nie należy zapominać, jak skutecznie je przywrócić, lepiej jest użyć wcześniej utworzonej kopii zapasowej. W systemie Windows istnieje wiele opcji tworzenia kopii zapasowych ważnych danych użytkownika. Dzięki regularnemu tworzeniu kopii zapasowych predefiniowanej listy plików i katalogów lub całej partycji, użytkownicy mogą poważnie zmniejszyć ryzyko utraty danych w przypadku, gdy odzyskiwanie nie powiedzie się lub będzie niekompletne.

Jednym ze sposobów tworzenia kopii archiwalnych jest synchronizowanie plików użytkownika z usługą zdalnej pamięci masowej w chmurze, OneDrive. Możecie też skorzystać z innych usług pamięci masowej online, jeśli macie wystarczająco dużą pojemność kopii zapasowych.

Powinieneście również rozważyć poszukanie ewentualnych zapisanych kopii oryginalnych danych, które przechowywałyście na problematycznej partycji “RAW”, innych urządzeniach pamięci masowej używanych jako tymczasowa pamięć masowa, aplikacjach poczty elektronicznej i innych menedżerach udziałów sieciowych.

Ale w tworzeniu okresowych kopii zapasowych chodzi raczej o ochronę danych użytkowników przed nieoczekiwaną utratą w przypadku uszkodzenia urządzenia pamięci masowej i wynikających z tego problemów z inicjalizacją.

Przejdź do widoku
⚕️ Odzyskiwanie danych z pamięci flash USB po przypadkowym usunięciu, sformatowaniu lub ataku wirusa

⚕️ Odzyskiwanie danych z pamięci flash USB po przypadkowym usunięciu, sformatowaniu lub ataku wirusa

Podsumowanie

Wielkie ilości informacji są dostępne w formie elektronicznej i są codziennie wykorzystywane przez użytkowników w celu zaspokojenia potrzeb zawodowych, biznesowych lub osobistych. Nic dziwnego, że ludzie potrzebują niezawodnego urządzenia pamięci masowej do przechowywania, udostępniania, przetwarzania i uzyskiwania dostępu do informacji przez cały czas.

Niekiedy jednak dostęp do urządzeń pamięci masowej zawierających ważne dane zostaje utracony w wyniku ingerencji zewnętrznej lub bezpośredniego działania użytkownika. Jedną z rzeczy, które mogą się zdarzyć, gdy nie można uzyskać dostępu do dysku, jest to, że system operacyjny nie może wykryć typu systemu plików urządzenia, więc dysk jest oznaczony jako RAW. Nie można więc przetwarzać, przeglądać ani kopiować danych z urządzenia.

W takiej sytuacji z pomocą może przyjść specjalistyczne oprogramowanie firm trzecich. Korzystając z przykładowych programów w naszym artykule, użytkownicy mogą uzyskać dostęp do problematycznej partycji lub urządzenia i odzyskać swoje dane. Lub wirtualnie odzyskać niedostępne informacje za pomocą oprogramowania «Hetman Partition Recovery».

Oksana Volyniuk

Autor: , Pisarz techniczny

Oksana Volyniuk jest autorem pracującym w Hetman Software. Ma prawie trzyletnie doświadczenie w zakresie technologii IT, a wcześniej pracowała jako HR menedżer w IT kompanii. Oksana kocha technologię i jest zapalona tworzeniem każdego aktykułu, który może pomóć ludziom.

Michał Mirosznyczenko

Redaktor: , Pisarz techniczny

Michał Mirosznyczenko jest jednym z czołowych programistów firmy Hetman Software. Bazując na piętnastoletnim doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania, dzieli się swoją wiedzą z czytelnikami naszego bloga. Oprócz programowania Michał jest ekspertem w dziedzinie odzyskiwania danych, systemów plików, urządzeń do przechowywania danych i macierzy RAID.

Rekomendujemy

Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat