Jak odzyskać dokumenty Word, Excel po sformatowaniu?

Większość nowoczesnych programów do odzyskiwania danych wykorzystuje kreatory krok po kroku. Hetman Office Recovery korzysta z przyjaznego dla użytkownika interaktywnego kreatora, który oferuje proste rozwiązanie złożonego problemu. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu etapowi, najpierw pobierzcie i zainstalujcie program.

Krok 1:

Podajcie napęd z dokumentami zdalnymi

Wybór dysku lub urządzenia, z którego pliki zostaną odzyskane, może być bardziej skomplikowany niż zwykłe wskazanie "C" dysku. W zależności od charakteru i stopnia uszkodzenia, będziecie mogli wybrać zarówno partycję logiczną ("C"), jak i fizyczne urządzenie, wirtualny obraz dysku lub jedną z partycji znalezionych za pomocą polecenia wyszukiwania dysku.

Как выбрать диск для восстановления удаленных документов?

Dysk logiczny

To jest najłatwiejszy przypadek. Jeśli chcecie odzyskać usunięte pliki, dysk nie został sformatowany lub jest ponownie partycjonowany, a partycja pozostaje czytelna - wybierzcie żądany dysk z listy dostępnych partycji. Odzyskanie z partycji logicznych jest łatwiejsze, szybsze i bardziej niezawodne niż w innych przypadkach.

Urządzenie fizyczne

Co robić, jeśli nie macie dostępu do partycji, sformatowaliście dysk lub pamięć flash, albo ponownie utworzyliście partycję na dysku? We wszystkich tych przypadkach pomocne będzie odzyskanie z urządzenia fizycznego, które można wybrać z odpowiedniej listy. Ale nie spieszcie się z wyborem fizycznego urządzenia - spróbujcie najpierw znaleźć zdalne partycje, uruchamiając polecenie wyszukiwanie dysków!

Odzyskiwanie partycji logicznych

Niskopoziomowa analiza dysku pozwala na odnalezienie zagubionych dokumentów po charakterystycznych podpisach. W ten sposób nazwy plików przechowywanych w systemie plików są tracone. Jeśli macie w rękach dysk, który został poddany repartycji lub doznał poważnej awarii, która spowodowała, że oryginalna tablica partycji stała się niedostępna, zalecamy wyszukanie partycji logicznych.

Podczas wyszukiwania, Hetman Office Recovery spróbuje znaleźć dyski logiczne i kontynuować wyszukiwanie i odzyskiwanie usuniętych z nich plików. Takie podejście pozwala zaoszczędzić wiele czasu poświęconego na analizę mediów i pozwala na osiągnięcie jak najpełniejszego odzysku utraconych plików.

Aby wyszukać partycje, zaznaczcie urządzenie w drzewie katalogów i wybierzcie "Opcje" - "Znaleźć dyski". Dla uzyskania najlepszych wyników zalecamy analizę całego dysku i wyszukanie wszystkich możliwych systemów plików. Domyślnie, program rozpoczyna szybkie wyszukiwanie partycji.

Jeżeli wyniki szybkiego wyszukiwania nie ujawnią wymaganych partycji logicznych, należy przeprowadzić pełną analizę urządzenia. Wszystkie znalezione partycje zostaną dodane do drzewa katalogów i udostępnione do dalszej analizy.

Odzyskiwanie dokumentów z usuniętych partycji

Ważne środki ostrożności

Przed pobraniem i zainstalowaniem programu należy uważnie przeczytać, w jaki sposób można go zabezpieczyć dla odzyskanych dokumentów. Ważne jest, aby zrozumieć, że program można pobrać, zapisać lub zainstalować tylko na oddzielnym dysku lub urządzeniu.

W żadnym wypadku nie należy zapisywać ani instalować programu na tym samym dysku, na którym znajdują się usunięte pliki!

Jeśli to zrobicie, ryzykujecie zniszczyć zawartości usuniętych plików. Jeśli macie tylko jeden dysk twardy w komputerze, zainstalujcie program na pamięci flash lub karcie pamięci z aparatu lub z odtwarzacza MP3 - gdziekolwiek, ale nie na dysku zawierającym dokumenty przeznaczone do odzyskania!

Bezpieczne odzyskiwanie dokumentów

W przypadku, gdy posiadacie mocno zużyty dysk, który jest niestabilny i powoduje okresowe zawieszenie się komputera, zalecamy użycie najbezpieczniejszego sposobu na odzyskiwanie danych - to usunięcie wirtualnego obrazu.

Podczas tworzenia wirtualnego obrazu dysku, tworzona jest pełna kopia danych odczytanych z jego powierzchni. Dostęp do wszystkich sektorów dysku odbywa się metodą sekwencyjnego odczytu, co optymalizuje ruch głowic magnetycznych i zwiększa szanse na pomyślne zakończenie. Po usunięciu obrazu, oryginalny dysk fizyczny nie jest już potrzebny - odzyskiwanie danych jest kontynuowane z obrazu dysku wirtualnego.

Tworzenie obrazu dysku wirtualnego

Aby utworzyć obraz dysku wirtualnego, wybierzcie w pierwszym kroku kreatora "Opcje" - "Zapisać dysk". Można utworzyć obraz całego dysku lub określić sektor początkowy i wielkość głośności. Program pozwala na skompresowanie zawartości dysku w celu zaoszczędzenia miejsca. Podajcie pełną nazwę pliku obrazu i kliknijcie "Zapisać".

Korzystanie z obrazu dysku wirtualnego

Aby odzyskać dane z utworzonego obrazu dysku, należy go najpierw zamontować. Aby zamontować obraz dysku, w pierwszym kroku kreatora "Opcje" - wybierzcie "Montować dysk" i określcie pełną ścieżkę do pliku obrazu. Utility automatycznie doda wcześniej zapisany dysk do drzewa katalogów. Będziecie mogli wybrać go do analizy i wyszukiwania usuniętych plików.

Przy wykorzystywaniu obrazu dysku wirtualnego, oryginalny dysk fizyczny nie jest już potrzebny. Ponadto można odzyskać dane z obrazu na dowolnym komputerze, a nie tylko na tym, do którego podłączony był oryginalny dysk.

Krok 2:

Wybierzcie sposób wyszukiwania usuniętych dokumentów

W następnym kroku można wybrać pomiędzy szybkim i pełnym skanowaniem dysku. Te dwa rodzaje analizy mają swoje mocne i słabe strony. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Wybierzcie metodę odzyskiwania dokumentów

Szybkie skanowanie

Jeśli chcecie odzyskać niedawno usunięte dokumenty tak szybko, jak to możliwe, użyjcie funkcji "szybkie skanowanie". W tym trybie program może analizować dysk twardy w kilka sekund. Metoda ta pozwala na szybkie odnalezienie plików, które zostały usunięte za pomocą kombinacji klawiszy "Shift" + "Delete" lub w wyniku czyszczenia "Kosza" przez system Windows.

We wszystkich innych przypadkach zaleca się użycie "Pełna analiza". Pełna analiza dysku twardego trwa długo czasu, co zależy od jego wielkości i szybkości.

Pełna analiza

Użyjcie "pełnej analizy, jeśli metoda skanowania "szybka" nie wykryła plików zdalnych, a także we wszystkich złożonych przypadkach. Pełna analiza może znaleźć usunięte dokumenty, które nie mają żadnych zapisów w systemie plików, i odzyskać pliki z sformatowanych, niedostępnych i partycjonowanych dysków. Metoda ta wykorzystuje wszystkie funkcje programu i wszystkie algorytmy dostępne w programie do wyszukiwania utraconych plików, co pozwala na odzyskanie informacji bez względu na metodę i powód jej usunięcia.

Krok 3:

Przeglądajcie odzyskane dokumenty

W zależności od wybranego trybu skanowania i rozmiaru skanowanego dysku, czas analizy może sięgać od kilku sekund w trybie "szybkim" do kilku godzin przy pełnej analizie. Proces analizy jest całkowicie niezależny. Poczekajcie, aż to się skończy i naciśnijcie przycisk "Gotowe".

Odzyskiwanie dokumentów

«$Skasowane i znalezione" i "Głęboka analiza».

Sekcje "$Usunięte i znalezione" oraz "$Głęboka analiza" oddzielają się od siebie. Zawierają one dokumenty, które nie mogą być jednoznacznie powiązane z żadnym konkretnym folderem na dysku.

W rodziale"$ Usunięty i znaleziony" zawiera pliki i foldery, do których dokładna ścieżka nie może być określona. Upewnijcie się, że szukacie w tym folderze, jeśli usunięty dokument nie znajduje się na swoim miejscu.

Sekcja "$Głęboka analiza" zawiera dokumenty znalezione w wyniku głębokiej analizy dysku. Z reguły pliki znalezione w ten sposób nie mają nazw (odpowiednio nazwy plików są podane losowo), więc można znaleźć odpowiedni plik podglądając go.

Pomoc: Program wyszukuje nie tylko usunięte pliki ze spisów plików, ale również ich zawartość. Poprzez wszechstronną analizę zawartości dysku, narzędzie znajduje podpisy wskazujące początek i koniec. Znalezione w ten sposób pliki znajdują się w folderze "Głęboka analiza".

Wybierzcie dokumenty do odzyskania

Nie wszystko, co zostało znalezione, powinno zostać przywrócone. Po skanowaniu, zwłaszcza w trybie "głębokim", Hetman Office Recovery znajdzie setki i tysiące starych wersji i tymczasowych kopii plików. Jeśli potrzebujecie znaleźć najnowszą wersję danego dokumentu, skorzystajcie z funkcji podglądu, posortujcie pliki według daty ostatniej edycji lub ustawcie odpowiedni filtr.

Znalezione pliki do odzyskania

Po zakończeniu skanowania program wyświetli wszystkie znalezione pliki i foldery. Nawigacja po znalezionych plikach jest łatwa: proces ten nie różni się zbytnio od korzystania z Eksploratora Windows. Funkcje wyszukiwania i filtrowania plików działają według nazwy, daty i czasu utworzenia i ostatniej edycji, rozmiaru i innych parametrów.

Przegląd odzyskanych dokumentów

Przeglądanie zawartości zdalnego dokumentu jest łatwe - wystarczy kliknąć na niego lewym przyciskiem myszy. Poprzedni przegląd pozwala na określenie najnowszej wersji zapisanego dokumentu. Przegląd jest niezbędny przy wykonywaniu głębokiej analizy dysku, ponieważ w tym przypadku nazwy plików są często gubione. Pliki wyświetlane w przeglądzie mają gwarancję, że zostaną odzyskane po rejestracji programu.

Przegląd odzyskanych dokumentów
Krok 4:

Zapiszcie odzyskane dokumenty

Zapisanie wybranych dokumentów jest ostatnim krokiem kreatora. Wybór metody odzyskiwania jest tak samo ważny jak każdy poprzedni krok. Pamiętajcie, że nie możecie zapisać odzyskanych plików na tym samym dysku, z którego je odzyskujecie!

Jeśli spróbujecie odzyskać pliki z dysku "C" i zapisać ich na tym samym dysku, ryzykujecie utracić tych dokumentów na zawsze: nowo zapisane pliki nadpiszą zawartość usuniętych dokumentów i nigdy nie będzie można ich odzyskać ponownie.

Odzyskane pliki należy zawsze zapisywać na alternatywnym dysku lub oddzielnym nośniku. Hetman Office Recovery pozwala na wybranie dowolnej wygodnej metody zapisu odzyskanych plików. Możecie zapisać pliki do folderu na dysku, nagrać je na CD lub DVD, utworzyć obraz ISO lub przesłać pliki na zdalny serwer FTP.

Zapisanie odzyskanych dokumentów

Zapiszcie dokumenty w folderze

Zapisać odzyskanych plików na dysku twardym jest najprostszym i najwygodniejszym sposobem ich zapisu. Podstawowa zasada jest taka, że podczas zapisywania odzyskanych plików należy zawsze używać alternatywnej partycji lub innego dysku fizycznego.

Na przykład, podczas odzyskiwania plików z dysku "C", zapiszcie je na "dysku D" i na odwrót. Jeśli macie tylko jeden dysk w komputerze, użyjcie pamięci flash, karty pamięci lub jednego z alternatywnych sposobów zapisu danych.

Odzyskamy dokumenty do folderu

Tworzenie obrazu ISO

Obrazy ISO są często wykorzystywane przez firmy zajmujące się odzyskiwaniem danych. Aby zapisać pliki na obraz ISO, należy określić nazwę i ścieżkę dostępu do pliku obrazu, etykietę dysku oraz system plików na dysku.

Tworzymy obraz ISO z odzyskanymi dokumentami

Przesyłanie plików na serwer FTP

Przesyłanie odzyskanych dokumentów na zdalny serwer FTP to wygodny sposób na przesyłanie informacji w przypadku odzyskiwania danych w Waszej organizacji. Podczas przesyłania plików przez FTP można zapisać oryginalną strukturę drzewa katalogów. Aby móc pracować z serwerem FTP, należy podać adres i port serwera FTP, a także nazwę użytkownika, hasło i katalog zdalny. Hetman Office Recovery obsługuje zarówno aktywny jak i pasywny tryb pracy, a także pracę poprzez serwer proxy. Możecie zapamiętać swoje hasło, aby nie musieć go ponownie wprowadzać (hasło jest zapisywane bezpośrednio w pliku ustawień).

Przesyłamy odzyskane dokumenty na serwer FTP

Szybki start

Możecie pobrać bezpłatną wersję próbną produktu. Jednak nie trzeba będzie nawet ściągać wersji próbnej, aby zapoznać się z produktem po raz pierwszy! Wystarczy obejrzeć dwuminutowe wideo, aby wyraźnie docenić prostotę i szybkość działania programu.

Pytania i odpowiedzi

 • 💊 Wirus szyfrujący zablokował dostęp do plików w folderze Moje Dokumenty. Jak można odzyskać utracone dokumenty?

  Wirus szyfrujący usuwa dokumenty i tworzy ich nową zaszyfrowaną kopię. Nasz program pozwala na odzyskanie usuniętych dokumentów i dostęp do oryginalnych plików.

 • 💾 W wyniku zaniku zasilania elektrycznego dokument został zamknięty bez zapisywania. Czy możliwe jest odtworzenie niezapisanego dokumentu, arkusza kalkulacyjnego lub prezentacji?

  Programy biurowe często automatycznie zapisują dokument podczas edycji. Zobacz jak przywrócić niezapisany dokument w naszym wideo.

 • ⏲️ Jak długo możliwe jest odzyskanie skasowanych dokumentów?

  Usunięte dokumenty mogą zostać nadpisane podczas każdej operacji zapisu na dysku. Jeśli zaprzestanie się korzystanua z dysku, dokumenty mogą być odzyskane w każdej chwili.

 • ⌛ Jeśli zapłacę za program teraz, ile czasu zajmie mi uzyskanie danych rejestracyjnych?

  Zależy to od metody płatności, która zostanie użyta. Jeśli płatność dokona się online za pomocą karty kredytowej lub PayPal, otrzymasz klucz rejestracyjny natychmiast po dokonaniu płatności.

 • Jakie są czynniki sprzyjające skutecznemu odzyskiwaniu danych?

  Aby skutecznie odzyskać dane, należy przerwać korzystanie z urządzenia do czasu, aż niezbędne pliki zostaną w pełni przywrócone.

  Jeśli jest to dysk zewnętrzny, karta pamięci lub pendrive, należy podłączyć go do komputera i przeanalizować go za pomocą programu.

  Jeśli dane zostały usunięte w wyniku sformatowania dysku systemowego, zresetowania systemu lub ponownej instalacji systemu Windows, wówczas należy przerwać dalszą instalację systemu i programów. Należy także podłączyć dysk do innego komputera i przeprowadzić proces odzyskiwania.

  Odzyskane pliki muszą zostać zapisane na innym dysku.

Opinie użytkowników

Przeczytajcie opinie użytkowników na temat programów firmy Hetman Software lub podzielcie się swoim doświadczeniem. Wasza opinia zostanie opublikowana po recenzji moderatora. Doceniamy Waszą opinię! Opinie ogółem: 3. Średni wynik: 5.

pola
pola
Super program, obsługa niesamowicie prosta, co dla mnie istotne wersja pl
2020.08.7
Bartek
Bartek
jest the best
2020.07.4
Joanna
Joanna
Super programik.
2020.02.4

Rekomendowane narzędzia

Zalecamy zapoznać się z możliwościami innych utility firmy Hetman Software. Możecie zaoszczędzić sporo pieniędzy przy zakupie lub kupnie programu z lepszymi funkcjami.

 • Partition Recovery™ 4.9

 • Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.
 • Języki:
  English, Nederlands, Deutsch, Français, Italiano, Español, العربية, 中国, 日本語, Polskie, Русский, Українська
 • Data wydania:
 • Internet Spy™ 3.8

 • Program do analizy i odzyskiwania historii przeglądarek internetowych.
 • Języki:
  English, Nederlands, Deutsch, Français, Italiano, Español, العربية, 中国, 日本語, Polskie, Русский, Українська
 • Data wydania:
 • File Repair™ 1.1

 • Program do korygowania błędów w uszkodzonych plikach.
 • Języki:
  English, Русский
 • Data wydania:
Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat