Lista zmian w programie Hetman Partition Recovery™

Aktualne informacje o zmianach w programach Hetman Software

28.08.2023

 • NAPRAWIONO dużo drobnych błędów.

25.07.2023

 • NAPRAWIONO. MBR: czasami wykrywano i dodawano dodatkowe (nieprawidłowe) dyski.

 • NAPRAWIONO. Interfejs użytkownika: niektóre monitory nie wyświetlały poprawnie ikon usuniętych plików i folderów.

14.07.2023

 • NAPRAWIONO. MBR: Naprawiono błąd odczytu tabeli MBR (występował, gdy na fizycznym dysku MBR znajdowało się wiele partycji logicznych).

 • NAPRAWIONO. ReFS: w niektórych przypadkach program nie wyświetlał zawartości plików.

 • LVM. Thin Provisioning: dodano obsługę technologii "Tier Thin Pool" (wcześniej obsługiwana była tylko technologia "Thin Pool").

 • XFS: poprawiono obsługę dużych i nieliczbowanych plików.

30.03.2023

 • NAPRAWIONO. Od czasu do czasu obserwowano nagłe zawieszanie się programu podczas analizy dysku.

 • NAPRAWIONO. VMFS: czasami program zawieszał się podczas uruchamiania (odczyt danych z VMFS).

 • NAPRAWIONO. HFS+: w niektórych przypadkach program ulegał awarii podczas analizowania systemu plików.

 • NAPRAWIONO. XFS: w niektórych systemach nieprawidłowo określano rozmiar bloku, inny system w ogóle nie był analizowany lub nie był wykrywany.

27.12.2022

 • POPRAWIONO. System plików ZFS: w niektórych przypadkach program nie mógł znaleźć wszystkich plików podczas szybkiej analizy.

12.12.2022

 • Tabela GPT: gdy wewnętrzna tabela dysku (wewnątrz GPT) jest uszkodzona, odczytujemy jej kopię.

 • POPRAWIONO. Zapisywanie informacji o analizie: wystąpił błąd podczas zapisywania analizy Full + Deep i otwierania jej.

5.08.2022

 • POPRAWIONE. ReFS: nowsze wersje tego systemu plików nie wyświetlały zawartości plików;

 • POPRAWIONE. XFS: naprawiono błąd analizowania starych wersji (4 i poniżej). Wcześniej analiza niektórych systemów nie była obsługiwana;

 • XFS: ulepszony algorytm analizowania. W niektórych przypadkach wyświetlana była zawartość plików, które nie były wcześniej wyświetlane;

 • POPRAWIONE. XFS: niektóre usunięte pliki zostały pokazane jako istniejące;

 • POPRAWIONE. Ext3/4: program zawieszał się w niektórych przypadkach podczas szybkiej analizy;

 • Podczas rejestracji programu dodano możliwość wprowadzenia klucza z myślnikami lub bez.

15.07.2022

 • ZFS: dodano wsparcie dla bloków 4K;

 • POPRAWIONE. NTFS: w niektórych sytuacjach znalezione pliki były duplikowane;

 • Ulepszona obsługa dysków montowanych: gdy dysk zamontowany jest usuwany, pozostałe dyski z nim powiązane (na przykład dyski podrzędne utworzone automatycznie przez RAID lub LVM) są sprawdzane i usuwane (tylko wtedy, gdy wszystkie ich dyski nadrzędne są usunięte).

7.06.2022

 • XFS: poprawiono algorytmy analizy (zarówno szybkiej, jak i pełnej). Program wybiera teraz więcej plików, które wcześniej mogły mieć rozmiar zerowy;

 • APFS: poprawiono błędy na dysku z migawkami;

 • POPRAWIONO. UFS: podczas szybkiego analizowania dysku w niektórych sytuacjach program prawie się zawieszał (trwało to bardzo długo);

 • LVM: dodano obsługę LVM Thin Provisioning;

 • Miniatury i Podgląd: program wykrywa teraz dokumenty tekstowe niezależnie od rozszerzenia pliku;

 • Podgląd: dodano tryb HEX. Jest on wyświetlany automatycznie, jeśli program nie jest w stanie wyświetlić zawartości pliku w zwykły sposób. Można ją wyłączyć w ustawieniach podglądu;

 • REFRESHED. Montowanie obrazów dysków: w niektórych przypadkach dyski fizyczne są wyświetlane jako dyski logiczne;

 • Zapisywanie plików przez FTP: przyspieszono, dodano obsługę dużych plików, dodano obsługę serwerów UTF8;

 • Zapisywanie obrazu dysku: dodano możliwość zapisywania obrazu na serwerze FTP.

 • Pełna analiza jest przyspieszana;

 • Aktywny folder "Analiza głęboka" jest usuwany podczas szybkiej analizy;

 • POPRAWIONO. APFS: podczas analizy całego dysku z dużą liczbą plików program prawie się zawieszał (praca trwała bardzo długo);

 • VMware: dodano obsługę migawek;

 • VMware: poprawiono analizę regularnych plików w VMDK;

 • VMware: dodano obsługę podzielonych plików;

 • VMware: dodano obsługę plików płaskich;

 • VMware: dodano obsługę plików SESparse (Space Efficient);

 • vSphere: dodano obsługę maszyn wirtualnych (plików VMDK utworzonych w vSphere);

 • VirtualBox: ulepszona obsługa maszyn wirtualnych (pliki VDI);

 • Hyper-V: ulepszona obsługa maszyn wirtualnych (pliki VHD i VHDX);

 • Parallels: ulepszona obsługa maszyn wirtualnych (pliki HDD i HDS);

 • Qemu: ulepszona obsługa maszyn wirtualnych (pliki QCOW i QCOW2);

 • Linux KVM: ulepszona obsługa maszyn wirtualnych (pliki QCOW2);

 • XenServer: dodano obsługę maszyn wirtualnych;

 • Proxmox: dodano obsługę maszyn wirtualnych;

 • VMware ESXi: poprawiono obsługę systemu plików VMFS (wersje 3, 5 i 6).

14.04.2022

 • QEMU: ulepszona możliwość odzyskiwania danych z dysków maszyn wirtualnych QEMU;

 • Ulepszona obsługa formatów dysków wirtualnych: .qcow, .qcow2, .img, .cow, .qed. Stało się możliwe odzyskiwanie danych z migawek (SnapShot) maszyn wirtualnych, a także z dysków dynamicznych (rozwijanych) maszyn wirtualnych.

29.03.2022

 • Linux KVM: poprawiono możliwość odzyskiwania danych z dysków maszyny wirtualnej Linux KVM;

 • Ulepszona obsługa formatów dysków wirtualnych: .raw, .qcow2. Możliwe stało się odzyskiwanie danych z migawek (SnapShot) maszyn wirtualnych, a także z dysków dynamicznych (rozwijanych) maszyn wirtualnych.

21.03.2022

 • XFS: Dodano obsługę systemu plików XFS.

10.01.2022

 • ZFS: Dodano obsługę bloków 4K.

22.12.2021

 • ZFS: dodano system plików ZFS;

 • POPRAWIONE. System plików NTFS: Ostatnio usunięte pliki były w niektórych przypadkach wyświetlane dwukrotnie.

16.09.2021

 • POPRAWIONE. Ext3/4: niektóre systemy plików nie zostały wykryte i w związku z tym nie można było ich przeanalizować;

 • Zewn3/4. Ulepszony algorytm analizy logów: w rezultacie program zaczął wyświetlać zawartość większej liczby usuniętych plików;

 • Ext3/4: w niektórych przypadkach szybki proces analizy jest znacznie przyspieszony;

 • POPRAWIONE. XFS: w niektórych przypadkach program nieprawidłowo odczytywał strukturę plików, z tego powodu niektóre pliki i foldery nie były widoczne.

22.07.2021

 • NTFS: dodano analizę logów;

 • POPRAWIONE. Ext3/4: program znalazł wiele dodatkowych plików o nieistniejących i/lub nieczytelnych nazwach.

1.07.2021

 • VMFS: dodano obsługę systemu plików VMFS (partycje maszyn wirtualnych);

 • Ulepszona możliwość odzyskiwania danych z plików obrazów dysków wirtualnych.

31.05.2021

 • VHDX: Ulepszona możliwość odzyskiwania danych z plików obrazów dysków wirtualnych vhdx (Hyper-V, Hyper-V Server);

 • VHDX: stało się możliwe odzyskiwanie danych z migawek (SnapShot) maszyn wirtualnych, a także z dysków dynamicznych (rozszerzających się) maszyn wirtualnych.

30.04.2021

 • NTFS: poprawiona konstrukcja tabeli plików. Szybka analiza często nie znalazła niektórych plików;

 • Naprawiono funkcję zapisywania obrazów dysków (ostatnie sektory obrazu zostały przycięte/dodane);

 • Wymieniono komponent innej firmy (podczas przeglądania plików Excela program pisał o konieczności rejestracji);

 • Naprawiono błąd pamięci.

6.04.2021

 • Dodano obsługę rzadkich plików Windows, Linux i MacOS, systemów plików NTFS, REFS, Ext3, Ext4, BTRFS i APFS.

30.03.2021

 • Dodano obsługę systemu plików BtrFS.

18.01.2021

 • Dodano możliwość odzyskiwania danych usuniętych z partycji dysku LVM w systemie Linux.

8.01.2021

 • Dodano możliwość odzyskiwania danych z rejestratorów DVR i systemów nadzoru wideo Hikvision;

 • Dodano obsługę systemu plików Hikvision (Hikvision DVR).

10.11.2020

 • Ulepszona możliwość odzyskiwania danych z dysków Linux (Ext2, Ext3, Ext4, XFS i ReiserFS).

8.10.2020

 • Dodano wsparcie dla systemów plików Linux (Ext2, Ext3, Ext4, XFS i ReiserFS);

 • Dodano możliwość odzyskiwania danych z dysków Linux, dysków flash USB, kart pamięci (Ext2, Ext3, Ext4, XFS i ReiserFS).

30.09.2020

 • Dodano obsługę dysków 4Kn.

17.09.2020

 • Poprawiono możliwość odzyskiwania danych z nośników pamięci iMac, MackBook, Mac Pro/Mini, dysków flash i kart pamięci, z systemem plików APFS.

8.09.2020

 • Ulepszona możliwość odzyskiwania danych z serwera Windows (system plików REFS).

6.08.2020

 • Dodano obsługę systemu plików REFS.

24.07.2020

 • Dodano obsługę systemu plików HFS+ (Mac OS Extended);

 • Dodano obsługę systemu plików APFS (Apple File System).

17.03.2020

 • Dodano podpis cyfrowy programu: naprawiono problem okresowego blokowania uruchamiania programu przez filtr Windows Smart Sceeen;

 • Zoptymalizowano pracę programu z Windows Defender (Windows Defender): naprawiono od czasu do czasu problem blokowania uruchamiania programu przez wbudowany antywirus Windows.

1.08.2019

 • Ulepszono algorytm odzyskiwania usuniętych danych podczas szybkiego skanowania;

 • Udoskonalono algorytm odzyskiwania usuniętych danych w Pełnej analizie.

15.05.2019

 • Ulepszony i ulepszony algorytm odczytu informacji z uszkodzonych, nieczytelnych i niedostępnych dysków, dostępu do utraconych lub niedostępnych plików.

16.04.2019

 • Program został zoptymalizowany pod kątem przywracania plików danych popularnych klientów pocztowych (Mozilla Thunderbird, Outlook itp.).

15.11.2018

 • Udoskonalono algorytm odzyskiwania usuniętych DOKUMENTÓW pakietu Microsoft Office.

30.10.2018

 • Udoskonalono algorytm odzyskiwania usuniętych plików w formatach VIDEO: poprawiono jakość odzyskiwania w systemie Windows 10, a także nośniki wymienne w nowych wersjach urządzeń z systemem Android.

27.07.2018

 • Udoskonalono algorytm odzyskiwania usuniętych obrazów: poprawiono jakość odzyskiwania, dodano obsługę nowych formatów;

 • Ulepszone odzyskiwanie danych po rozszerzeniu lub scaleniu partycji dysku, podzieleniu dysku na partycje lub jego usunięciu.

15.02.2018

 • Algorytm programu jest zoptymalizowany pod kątem odzyskiwania plików baz danych MySQL, MSSql i Oracle, a także 1C.

31.01.2018

 • Udoskonalono algorytm odzyskiwania usuniętych TABEL programu Microsoft Excel.

29.12.2017

 • Ulepszony algorytm odzyskiwania danych z nieprzydzielonego lub nieprzydzielonego obszaru dysku twardego;

 • Udoskonalono algorytm odzyskiwania danych z dysków RAW i dysków twardych z partycjami RAW.

11.07.2017

 • Ulepszony algorytm odzyskiwania danych z dysku twardego, z uszkodzonych dysków lub dysków z uszkodzonymi sektorami.

17.05.2017

 • Dodano obsługę dysków maszyn wirtualnych w popularnych formatach: *.vdi, *.vmdk, *.vhd, *.vhdx, *.hdd, *.qed, *.qcow.

 • Stało się możliwe montowanie do programu i przywracanie danych z dysków i obrazów maszyn wirtualnych: VMware Workstation i VMware Player, Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox, Parallels Desktop, QEMU, KVM.

 • W tej wersji programu nie było możliwe odzyskanie danych z migawek (SnapShot) maszyn wirtualnych. Ta funkcja została ulepszona i dodana w przyszłych wersjach programu (po 01.2022).

4.04.2017

 • Ulepszono algorytm odzyskiwania usuniętych dokumentów Microsoft Word, Excel i PowerPoint.

1.08.2015

 • Program jest zoptymalizowany do pracy w oparciu o nową wersję systemu Microsoft Windows - Windows 10;

 • Testowane odzyskiwanie danych z systemu Windows 10: po aktualizacji systemu, powrocie do poprzedniej wersji, zresetowaniu systemu, ponownej instalacji systemu na komputerze PC lub laptopie;

 • NTFS: poprawiono algorytm odzyskiwania danych ze zaktualizowanej wersji systemu plików NTFS, który firma Microsoft zaimplementowała w systemie Windows 10.

Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat