Jak odzyskać usunięte partycje dysku twardego lub SSD?

Kreator krok po kroku kryje przed użytkownikiem złożoność i pracochłonność odzyskiwania danych z dysku twardego. Postępując zgodnie z prostymi instrukcjami kreatora, można łatwo znaleźć, odzyskać i zapisać wszystkie niezbędne informacje. Aby uruchomić pobierzcie i zainstalujcie program.

Krok 1:

Wybierzcie dysk dla odzyskania danych

Określcie dysk logiczny, z którego zostały usunięte pliki. Jeśli pliki zostały utracone po sformatowaniu, usunięciu lub odtworzeniu partycji logicznych, należy wybrać fizyczne medium lub użyć funkcji "Szukanie partycji". Lista urządzeń fizycznych znajduje się poniżej listy partycji logicznych.

Jak wybrać dysk do wyszukiwania i odzyskiwania partycji

Wirtualny obraz

Tworząc wirtualną kopię dysku i kontynuując odzyskiwanie danych z niego, macie gwarancję, że chronicie się przed przypadkowym nadpisaniem usuniętych plików i będziecie mogli odzyskać dane na tym samym dysku.

Tworzenie obrazu

Aby utworzyć wirtualną kopię danych, określcie myszką żądany dysk i wybierzcie z głównego menu programu "Serwis" - "Zapisz dysk". Można utworzyć obraz całego nośnika lub określić sektor początkowy i rozmiar dysku. Program pozwala na skompresowanie zawartości dysku w celu zaoszczędzenia miejsca. Wpiszcie pełną nazwę pliku z obrazem i kliknijcie "Zapisz.

Wykorzystanie obrazu

Wybierzcie "Serwis" - "Zamontować dysk" z menu głównego i określcie pełną ścieżkę do pliku obrazu. Utility automatycznie doda wcześniej zapisany dysk do drzewa katalogów. Będziecie mogli wybrać go do analizy i wyszukiwania usuniętych plików. Możecie użyć dysku wirtualnego do odzyskania danych na innym komputerze lub laptopie.

Jak stworzyć obraz wirtualnej partycji?

Odzyskiwanie usuniętych partycji

Utility pozwala znaleźć zdalne dyski logiczne i kontynuować wyszukiwanie i odzyskiwanie usuniętych z nich plików. Takie podejście znacznie oszczędza czas poświęcony na analizę nośnika pamięci.

Aby wyszukać partycje, zaznaczcie urządzenie w drzewie katalogów i wybierzcie z menu głównego "Serwis" - "Znajdź dyski". Określcie typ systemu plików szukanej partycji i jej przybliżoną lokalizację na urządzeniu. Zaleca się całkowite przeanalizowanie dysku i wyszukanie wszystkich możliwych systemów plików. Domyślnie, program rozpoczyna szybkie wyszukiwanie partycji.

Po przeanalizowaniu dysku można przeprowadzić pełną analizę urządzenia, aby znaleźć więcej partycji. Wszystkie znalezione partycje są dodawane do drzewa katalogów i udostępniane do dalszego skanowania.

Jak odzyskać usunięte partycje dysku twardego

Odzyskajcie dane z wirtualnego dysku twardego (wirtualny dysk twardy maszyny)

Aby odzyskać dane z wirtualnego dysku twardego (dysku twardego maszyny wirtualnej), wybierzcie w menu głównym "Serwis" - "Zamontuj dysk" i określcie pełną ścieżkę do pliku dysku.

Utility doda dysk wirtualny do drzewa katalogów, tworząc listę "Zamontowane dyski". Będziecie mogli wybrać go do analizy i wyszukiwania usuniętych plików.

Odzyskajcie dane z niego jak z każdego innego nośnika (zewnętrznego lub dysku twardego, pamięci flash lub karty pamięci).

Odzyskajcie dane z wirtualnego dysku twardego (wirtualny dysk twardy maszyny)
Krok 2:

Wybierzcie metodę odzyskiwania dysku

Wybierzcie algorytm odzyskiwania usuniętych danych. W ramach programu opracowano dwa zasadniczo różne rodzaje analizy, z których każdy ma swoje mocne i słabe strony. Zastanówmy się nad nimi szczegółowo.

Wybór sposobu odzyskiwania danych

Szybkie skanowanie

Szybkie skanowanie" pozwala na analizę dysku twardego w kilka sekund. Metoda ta pozwala na szybkie odnalezienie plików, które zostały usunięte za pomocą kombinacji klawiszy "Shift" + "Delete" lub w wyniku czyszczenia "Kosza" Windows. We wszystkich innych przypadkach zaleca się użycie "Pełna analiza". Pełna analiza dysku twardego trwa długo (w zależności od rozmiaru dysku).

Pełna analiza

"Pełna analiza" wykorzystuje wszystkie funkcje programu i pozwala na przywrócenie informacji, niezależnie od sposobu ich usunięcia. Metoda ta pozwala na odzyskanie danych z uszkodzonych dysków, plików utraconych po sformatowaniu, usunięciu, odtworzeniu dysków logicznych lub z jakiegokolwiek innego powodu. Pełna analiza wykorzystuje wszystkie możliwe algorytmy do odnalezienia utraconych plików.

Zapiszcie informacje o analizie

Jeśli odzyskacie dane z dużego dysku i nie macie możliwości od razu zakończyć odzyskiwania danych, to skorzystajcie z funkcji utility "Zapisz informacje o analizie" .

Aby zapisać informacje o analizie dysku, przejdźcie do Plik / Zapisz informacje o analizie i zapiszcie plik z informacjami o analizie danych (*.dai).

Aby pobrać zapisane informacje o wczesnej analizie, przejdźcie do Plik /Pobrać informacje o analizie i pobierzcie plik z informacjami o analizie danych. Następnie zapiszcie dane odzyskane z dysku twardego.

Plik / Zapisać informacje o analizie
Krok 3:

Program rozpocznie wyszukiwanie usuniętych plików.

Podczas analizy narzędzie obliczy czas przed zakończeniem operacji, a także wskaże liczbę odnalezionych dysków, plików i folderów. Poczekajcie, aż analiza zostanie zakończona i naciśnijcie "Gotowe".

Jak odzyskać dane z dysku twardego?

Proces analizy

Program wyświetli wszystkie pliki i foldery znalezione na dysku. Pliki będą wyświetlane w tych samych folderach co w Eksploratorze Windows przed ich usunięciem. Wszystkie usunięte obiekty zostaną oznaczone czerwonym krzyżykiem.

Utility obsługuje różne tryby wyświetlania plików: miniatury stron, duże i normalne ikony, listę, tabelę i kafelki. Można sortować odzyskane pliki według nazwy, rozmiaru, typu pliku, jak również według daty utworzenia lub edycji.

Po analizie można rozpocząć wyszukiwanie plików według nazwy, rozmiaru, daty utworzenia lub modyfikacji plików.

"$ Usunięty i znaleziony" i "Głęboka analiza".

W sekcji "$ Usunięty i znaleziony" znajdują się te pliki i foldery, których lokalizacji nie można było określić. Należy sprawdzić tę sekcję, jeśli nie można znaleźć plików w ich oryginalnej lokalizacji.

Program wyszukuje nie tylko usunięte pliki z tabel plików, ale również ich zawartość. Poprzez wszechstronną analizę zawartości dysku, narzędzie znajduje podpisy wskazujące początek i koniec pliku (na przykład, plik z rozszerzeniem PSD koniecznie zaczyna się od kombinacji bajtów "8B PS"). Znalezione w ten sposób pliki znajdują się w folderze "$ Głęboka analiza".

Lista plików

Pliki znalezione do odzyskania są wyświetlane w programie - podobnie jak w standardowym Eksploratorze Windows - w tym samym folderze, z którego zostały usunięte. Wyświetlając zawartość plików, narzędzie pozwala na wybranie i zapisanie tylko niezbędnych danych.

Przeglądanie zawartości plików

Program pozwala na przeglądanie zawartości ponad 200 różnych formatów plików (na przykład: obrazy cyfrowe, skompresowane archiwa, dokumenty tekstowe, pliki wykonywalne, arkusze kalkulacyjne, wiele formatów plików wideo i audio). Pliki wyświetlane w podglądzie na pewno zostaną przywrócone po zarejestrowaniu programu.

Wybieranie plików do zapisania

Aby zapisać pliki usunięte z jednego folderu, należy przejść do niego za pomocą drzewa katalogów, a następnie wybrać potrzebne pliki z listy i wybrać w menu głównym "Plik" - "Odzyskiwać". Aby wybrać pliki z różnych katalogów, przeciągnijcie je i upuśćcie do "Kosz odzyskiwania", znajdującego się w prawym dolnym rogu programu. Aby zapisać z "Kosz", kliknijcie przycisk "Przywróć" znajdujący się w tym samym miejscu.

Krok 4:

Zapiszcie dane odzyskane z dysku twardego

Możecie wybrać dowolny wygodny sposób zapisu odzyskanych plików. Program pozwala na zapisywanie plików do folderu na dysku, nagrywanie ich na nośniki CD lub DVD, tworzenie obrazu ISO lub przesyłanie plików na zdalny serwer FTP.

Zapisywanie danych odzyskanych z dysku twardego

Zachowanie na dysku twardym

Aby zapisać pliki na dysku, należy określić katalog do zapisu plików. Jeśli chcecie zwrócić tylko usunięte pliki lub zapisać strukturę drzewa katalogów na dysku, włączcie odpowiednie przełączniki.

Program pozwala zapisać ADS (англ. Alternate Data Streams) i zamienić utracone znaki z nazwy pliku (poprzez usunięcie plików, sterownik systemu plików FAT nadpisuje pierwszą literę nazwy pliku, ale straty są również możliwe dla większości nazwy).

Zachowanie na dysku twardym

Tworzenie obrazu ISO z plikami

Program pozwala na stworzenie wirtualnego obrazu z danymi. Aby zapisać pliki, należy podać pełną nazwę pliku obrazu, etykietę dysku i system plików na dysku. Aby zapisać strukturę folderu i zastąpić nieznane znaki w odzyskanych nazwach plików, należy określić odpowiednie opcje.

Program pozwala na ponowne przejrzenie plików i folderów wybranych do zapisu. Na tym etapie dostępna jest opcja zmiany nazw plików. Naciśnijcie "Stworzyć", aby zakończyć proces.

Stworzenie obraz ISO

Przesyłanie plików na serwer FTP

Program pozwala na zapisywanie odzyskanych plików na zdalnym serwerze za pomocą protokołu FTP. Możecie zapisać oryginalną strukturę drzewa katalogów. Aby zapisać pliki, należy podać adres i port serwera FTP, a także nazwę użytkownika, hasło i katalog zdalny. Utility obsługuje pasywny tryb wysyłania plików, jak również pracę serwera proxy. Możecie zapamiętać swoje hasło, aby nie musieć go ponownie wprowadzać (hasło jest przechowywane jawnie w pliku ustawień).

Program pozwala na ponowne przejrzenie plików i folderów wybranych do zapisu. Na tym etapie dostępna jest opcja zmiany nazw plików. Naciśnijcie "Stworzyć", aby zakończyć proces.

Zapisywanie na zdalnym serwerze przez FTP

Szybki start

Narzędzie jest niezwykle łatwe w użyciu. Asystent" krok po kroku i interfejs w języku polskim pozwalają na szybkie i bezpieczne wykonanie zadania. Zapoznajcie się z głównymi funkcjami i interfejsem, oglądając wideo.

Pytania i odpowiedzi

 • 📀 Czy program przywróci dane po ponownej instalacji systemu Windows lub przywróceniu komputera do stanu pierwotnego?

  Utility jest przeznaczony do odzyskiwania danych z usuniętych partycji oraz nowo partycjonowanych dysków. Nalezy wykonać następujące kroki:

  1. Wstrzymaj instalację systemu Windows.
  2. Podłącz dysk do innego komputera, jeśli nie możesz uruchomić systemu operacyjnego.
  3. Użyj 'Pełnej analizy' w całym urządzeniu fizycznym, aby zwrócić dane z wcześniej usuniętych partycji.
 • 🖥️ Czy można uzyskać dostęp do plików na moim wirtualnym dysku twardym VMware, Hyper-V, VirtualBox?

  Aby podłączyć dyski *.vmdk, *.vhdx, *.vdi należy użyć menu Serwis - Montuj dysk.

  Po podłączeniu, można wybrać ten dysk w programie do analizy i odzyskiwania danych.

 • 💽 W folderze Mój komputer nie jest wyświetlany żaden dysk twardy ani zewnętrzny dysk USB. Jak można skopiować pliki?

  Program może przeanalizować uszkodzone urządzenie, które nie jest dostępne w eksploratorze Windows .

  .

  Lista urządzeń fizycznych znajduje się pod listą partycji logicznych. Wybierz swój dysk i poczekaj, aż analiza zostanie zakończona.

 • ⌛ Jeśli zapłacę za program teraz, ile czasu zajmie mi uzyskanie danych rejestracyjnych?

  Zależy to od metody płatności, która zostanie użyta. Jeśli płatność dokona się online za pomocą karty kredytowej lub PayPal, otrzymasz klucz rejestracyjny natychmiast po dokonaniu płatności.

 • Jakie są czynniki sprzyjające skutecznemu odzyskiwaniu danych?

  Aby skutecznie odzyskać dane, należy przerwać korzystanie z urządzenia do czasu, aż niezbędne pliki zostaną w pełni przywrócone.

  Jeśli jest to dysk zewnętrzny, karta pamięci lub pendrive, należy podłączyć go do komputera i przeanalizować go za pomocą programu.

  Jeśli dane zostały usunięte w wyniku sformatowania dysku systemowego, zresetowania systemu lub ponownej instalacji systemu Windows, wówczas należy przerwać dalszą instalację systemu i programów. Należy także podłączyć dysk do innego komputera i przeprowadzić proces odzyskiwania.

  Odzyskane pliki muszą zostać zapisane na innym dysku.

 • ⏱️ Jak długo trwa odzyskiwanie danych?

  Odzyskanie danych może trwać długo przy pracy z dyskiem większym niż 1 terabajt. Skanowanie dysków uszkodzonych może również zająć dużo czasu. Jednak w większości przypadków odzyskiwanie zajmuje mniej niż 30 minut.

Opinie użytkowników

Przeczytajcie opinie użytkowników na temat programów firmy Hetman Software lub podzielcie się swoim doświadczeniem. Wasza opinia zostanie opublikowana po recenzji moderatora. Doceniamy Waszą opinię! Opinie ogółem: 6. Średni wynik: 4.67.

Michał
Michał
A odzyskam nim moje sejwy z eurotraka? z dokumentów?
2021.10.28
Andrzej z Olsztyna
Andrzej z Olsztyna
nie można zapisać wyników skanowania ?
2021.04.13
paula
paula
Ten program jest świetny. Jasny i przejrzysty.
2020.07.4
Ola
Ola
niesamowite! wspaniały programik! jestem zachwycona prostotą jego działania
2020.07.4
darek111
darek111
Program jest REWELACYJNY!
2020.05.4
andrzej
andrzej
Rewelacyjny program!!!! Usunąłem spakowane pliki:( i odzyskał je bez problemu
2019.02.4

Rekomendowane narzędzia

Zalecamy zapoznać się z możliwościami innych utility firmy Hetman Software. Możecie zaoszczędzić sporo pieniędzy przy zakupie lub kupnie programu z lepszymi funkcjami.

 • Data Recovery Pack™ 4.7

 • Pobierzcie wszystkie produkty do odzyskiwania danych w jednym pliku.
 • Języki:
  English, Nederlands, Deutsch, Français, Italiano, Español, العربية, 中国, 日本語, Polskie, Русский, Українська
 • Data wydania:
 • Internet Spy™ 3.8

 • Program do analizy i odzyskiwania historii przeglądarek internetowych.
 • Języki:
  English, Nederlands, Deutsch, Français, Italiano, Español, العربية, 中国, 日本語, Polskie, Русский, Українська
 • Data wydania:
 • File Repair™ 1.1

 • Program do korygowania błędów w uszkodzonych plikach.
 • Języki:
  English, Русский
 • Data wydania:
Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat