Jak przywrócić dane maszyny wirtualnej hypervisora Proxmox Virtual Environment

Jak zainstalować Proxmox VE, tworzyć i konfigurować maszynę wirtualną oraz robić migawki maszyny wirtualnej i przywracać system. W tym artykule przyjrzymy się, jak odzyskać dane z hipernadzorcy Proxmox VE.

Jak przywrócić dane maszyny wirtualnej hypervisora Proxmox Virtual Environment

Proxmox VE to hiperwizor typu open source do wirtualizacji przedsiębiorstw. Ten system wirtualizacji jest oparty na dystrybucji Debian GNU/Linux. Do uruchamiania maszyn wirtualnych na serwerze używane jest zmodyfikowane jądro Ubuntu. Wdrażanie i zarządzanie maszynami wirtualnymi jest dostępne za pośrednictwem wiersza poleceń i konsoli internetowej, zapewniając łatwy i szybki dostęp.

Przejdź do widoku
Jak przywrócić dane maszyny wirtualnej hypervisora Proxmox Virtual Environment

Jak przywrócić dane maszyny wirtualnej hypervisora Proxmox Virtual Environment

Instalacja środowiska wirtualnego Proxmox

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.

Najpierw spójrzmy, jak zainstalować Proxmox VE na naszym serwerze. Aby rozpocząć instalację, musisz pobrać obraz ISO Proxmox i utworzyć rozruchowy dysk flash USB. Aby pobrać obraz, przejdźcie do oficjalnej strony pobierania Proxmox.

Tutaj wybierzcie środowisko wirtualne Proxmox (VE) — obrazy ISO i pobierzcie najnowszą wersję hiperwizora, kliknijcie — Download.

Oficjalna strona pobierania Proxmox

Po pobraniu uruchomcie program, który pomoże Wam utworzyć rozruchowy dysk flash USB, na przykład Rufus lub Etcher. Tak więc nasz dysk USB jest gotowy, podłączamy go do serwera i uruchamiamy, określając odpowiednie urządzenie rozruchowe.

Utwórzcie bootowalny dysk flash Proxmox VE

Po załadowaniu pojawi się menu Proxmox VE. W przypadku standardowych ustawień wybierzcie element – Zainstaluj Proxmox VE.

Zainstaluj Proxmox VE

Akceptujemy umowę licencyjną, wybieramy dysk, na którym zostanie zainstalowany system. Aby uzyskać dodatkowe ustawienia, otwórzcie – Opcje. Tutaj możecie zmienić system plików, rozmiar dysku itp.

Wybierzcie dysk do zainstalowania systemu

Następnie ustawcie lokalizację, strefę czasową i układ klawiatury. Następnie ustawcie hasło administratora i wprowadźcie je ponownie, aby potwierdzić. Określ adres e-mail dla powiadomień systemowych.

Ustaw hasło administratora

W ostatnim kroku instalacji musicie skonfigurować konfigurację sieci. Wybierzcie interfejs zarządzania, nazwę hosta serwera, dostępny adres IP, bramę domyślną i serwer DNS.

Ustaw konfigurację sieci

Instalator wyświetli wszystkie wybrane opcje. Po upewnieniu się, że wszystko jest w porządku, kliknijcie „Zainstaluj”.

Instalator wyświetli wszystkie wybrane opcje

Po zakończeniu instalacji wyjmijcie dysk flash USB i uruchomcie ponownie system. Spowoduje to załadowanie menu Proxmox GRUB. Wybierzcie z listy środowisko wirtualne Proxmox GNU/Linux i naciśnij Enter.

Pierwsze uruchomienie systemu

Następnie pojawi się komunikat powitalny Proxmox VE. Zawiera adres IP serwera, z którym można się połączyć za pośrednictwem interfejsu internetowego w celu zarządzania z komputera klienckiego. Wpiszcie adres IP w dowolnej dostępnej przeglądarce. Podczas nawigacji zobaczycie ostrzeżenie, że strona nie jest bezpieczna, ponieważ Proxmox VE używa certyfikatów SSL z podpisem własnym. Kliknijcie – Zaawansowane – Idź.

Następnie musicie wprowadzić login i hasło administratora, aby uzyskać dostęp do interfejsu zarządzania.

Logowanie do Proxmox VE

Jak stworzyć maszynę wirtualną

Teraz, gdy mamy dostęp do interfejsu zarządzania serwerem, możemy stworzyć maszynę wirtualną. Aby zainstalować system operacyjny maszyny wirtualnej, potrzebujemy odpowiedniego obrazu ISO.

Następnym krokiem jest przesłanie go na serwer proxmox. Idziemy do – host – loca host, tutaj przechodzimy do zakładki ISO-images, klikamy – Upload, Select file, określamy ścieżkę do obrazu ISO – Upload.

Logowanie do Proxmox VE

Po pobraniu możecie rozpocząć tworzenie maszyny wirtualnej. Po prawej stronie w oknie kliknijcie – Utwórz maszynę wirtualną, przejdźcie do zakładki – OS. Określcie typ systemu operacyjnego i wersję, kliknijcie linię – obraz ISO i wybierzcie żądany plik ISO z listy.

Utwórz maszynę wirtualną

Zostawiam domyślne ustawienia systemu i dysku. Dodajmy rdzenie procesorów i pamięć wirtualną. Ustawienia sieciowe zostawię też domyślnie na tym etapie. Przejdźcie do zakładki – Potwierdź, sprawdźcie parametry i kliknijcie Zakończ.

Konfigurowanie maszyny wirtualnej

Następnie komputer pojawi się na tej liście, wybierzcie go, otwórzcie konsolę i uruchomcie – Zacznij teraz. Maszyna zostanie uruchomiona i rozpocznie się instalacja systemu operacyjnego. Instalacja nie różni się od zwykłej.

Uruchamianie maszyny wirtualnej po raz pierwszy

Jak zrobić migawkę maszyny wirtualnej

Używając migawek Proxmox VE, możecie zapisać stan maszyny wirtualnej. Migawka zawiera zawartość pamięci maszyny wirtualnej, jej ustawienia oraz stan wszystkich dysków wirtualnych. Przywrócenie do zrzutu przywróci pamięć, dyski wirtualne i wszystkie ustawienia maszyn wirtualnych do stanu, w jakim były w momencie tworzenia zrzutu.

Migawki to świetny sposób na zapisanie stanu maszyny wirtualnej. Jest to znacznie szybsze niż pełna kopia zapasowa, ponieważ nie wszystkie dane są archiwizowane. Migawka tak naprawdę nie jest kopią zapasową i nie tworzy kopii zapasowej na poziomie szczegółowym, ale nadal można jej używać między pełnymi kopiami zapasowymi.

Aby zrobić zrzut, na karcie maszyny wirtualnej kliknijcie – Migawki – Zrób zrzuty. W oknie, które się otworzy, wpiszcie nazwę i kliknijcie – Zrób Migawki.

Migawki – Rób zdjęcia

Po zakończeniu zobaczysz ZADANIE OK, a właśnie utworzona migawka pojawi się na karcie migawek.

Jak przywrócić migawkę

Jeśli podczas wykonywania migawki lub kopii zapasowej wystąpi błąd, a maszyna wirtualna zostanie zablokowana podczas dowolnej akcji, system zapisze błąd.

Błąd maszyny wirtualnej jest zablokowany

Aby odblokować maszynę na serwerze, uruchom następujące polecenie:

qm unlock 100

Na końcu polecenia znajduje się identyfikator maszyny wirtualnej. Następnie możesz bezpiecznie uruchomić lub usunąć maszynę wirtualną, migawkę itp.

Odblokuj maszynę wirtualną

Aby przywrócić migawkę, wybierzcie żądaną maszynę wirtualną i przejdźcie do karty Migawki. Tutaj kliknijcie - Cofnij, a po powiadomieniu, że aktualny stan maszyny wirtualnej zostanie utracony, kliknij -Tak, aby potwierdzić. Następnie maszyna zostanie przywrócona do stanu z chwili utworzenia migawki.

Maszyna wirtualna z wycofywaniem zmian

Kopia zapasowa

Oprócz migawek, Proxmox ma dobry standardowy zestaw narzędzi do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych. Pozwala łatwo zapisać wszystkie dane maszyny wirtualnej, obsługuje trzy mechanizmy kompresji i taką samą liczbę metod tworzenia tych kopii.

LZO - metoda szybka

GZIP - maksymalna kompresja

i ZSTD - bezstratna kompresja danych.

Narzędzie do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych

I tryby archiwizacji:

Snapshot — kopia bez zatrzymywania maszyny wirtualnej.

Suspend — maszyna wirtualna jest tymczasowo zawieszona do czasu zakończenia tworzenia kopii zapasowej.

I Stop — całkowicie zatrzymaj maszynę wirtualną przed zakończeniem tworzenia kopii zapasowej, najbardziej niezawodny sposób.

Aby utworzyć kopię zapasową, wybierzcie żądaną maszynę wirtualną i wybierzcie element - Kopia zapasowa, a następnie kliknijcie przycisk - Utwórz kopię zapasową teraz.

Kopia zapasowa

W rezultacie otworzy się okno, w którym możecie wybrać opcje przyszłej kopii zapasowej. Po wybraniu opcji kliknijcie przycisk - Kopia zapasowa i poczekajcie, aż zostanie utworzona kopia zapasowa. Po zakończeniu zobaczycie napis - TASK OK.

Kończenie kopii zapasowej maszyny wirtualnej

Przywrócenie z kopii zapasowej

Jeśli przypadkowo go usuniecie, możecie go przywrócić z kopii zapasowej. Aby to zrobić, wybierzcie żądaną kopię zapasową, łatwo ją określić według daty i kliknijcie - Przywróć, określcie - Pamięć. I kliknijcie przycisk - Przywróć. W przypadku ostrzeżenia, że spowoduje to trwałe usunięcie bieżących danych maszyny wirtualnej, wybierz opcję Tak, aby potwierdzić. Pod koniec procesu zobaczycie napis poniżej - TASK OK.

 Restore Backup

Jak odzyskać dane z maszyny wirtualnej hiperwizora Proxmox

Jeśli nie macie kopii zapasowej, nie możecie przywrócić maszyny z kopii zapasowej, maszyna wirtualna nie uruchamia się lub wyświetla błąd podczas uruchamiania, którego nie można naprawić, lub serwer uległ awarii , użyjcie oprogramowania do odzyskiwania danych z Hetman Partition Recovery. Program obsługuje odzyskiwanie danych z dysków wirtualnych różnych hipernadzorców, w tym Proxmox VE.

Domyślnie Proxmox VE używa systemów pamięci masowej LVM dla maszyn wirtualnych w pamięci lokalnej. Ta opcja przechowywania ma wiele zalet w porównaniu z plikami VHD, ale w rezultacie proces odzyskiwania może być nieco trudny.

Program obsługuje wszystkie popularne formaty systemów plików i odzyskiwanie danych z najpopularniejszych hipernadzorców. Pomoże Wam odzyskać dane w przypadku usunięcia, formatowania, awarii oprogramowania i sprzętu. Usuńcie dyski z serwera i podłączcie je do komputera z systemem Windows.

Hetman Partition Recovery, po podłączeniu dysku fizycznego zawierającego pliki maszyn wirtualnych, wyświetla wszystkie ich dyski, pliki migawek i kopie zapasowe maszyn wirtualnych. Możecie określić, do której maszyny należy dany dysk za pomocą identyfikatora - maszyna wirtualna.

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.
 Hetman Partition Recovery

Kliknijcie dysk prawym przyciskiem myszy i kliknijcie Otwórz. Wybierzcie typ analizy, szybkie skanowanie szybko przeskanuje dysk i wyświetli wynik. Jeśli w rezultacie program nie znalazł potrzebnych plików, uruchomcie - Pełna analiza. Kliknijcie dysk prawym przyciskiem myszy - Analizuj ponownie, wybierzcie typ systemu plików - Dalej.

Wyszukajcie usunięte pliki

W szczególnie trudnych przypadkach może Wam pomóc funkcja wyszukiwania plików po sygnaturach. Aby ją uruchomić, musicie zaznaczyć pole obok głębokiej analizy. W moim przypadku wystarczy szybkie skanowanie.

Szukamy folderu, w którym były przechowywane informacje do przywrócenia, zaznaczamy pliki do zwrócenia i klikamy - Przywróć. Następnie musicie określić ścieżkę, w której chcecie zapisać pliki, i kliknijcie ponownie - Przywróć. Wszystkie pliki będą znajdować się w określonej ścieżce.

Przywracanie plików

Jak widać, program z łatwością znalazł pliki znajdujące się na dysku wirtualnym. Dla wygody funkcja wyszukiwania pliku według nazwy jest tutaj kreolizowana. A zawartość pliku można wyświetlić w podglądzie.

Wniosek

Przyjrzeliśmy się więc regularnym metodom tworzenia kopii zapasowych i sposobom przywracania maszyn wirtualnych. Korzystanie z nich umożliwia bezproblemowe zapisanie wszystkich danych i pilne ich przywrócenie w razie niebezpieczeństwa.

Podczas wykonywania procedur tworzenia kopii zapasowych i przywracania należy zawsze brać pod uwagę, że aktywnie ładują one podsystem dyskowy. Dlatego zaleca się wykonywanie tych procedur w okresach minimalnego obciążenia, aby uniknąć opóźnień w operacjach we/wy wewnątrz maszyn i mniejszego obciążenia dysków, co zmniejszy ryzyko awarii maszyny.

Oksana Volyniuk

Autor: , Pisarz techniczny

Oksana Volyniuk jest autorem pracującym w Hetman Software. Ma prawie trzyletnie doświadczenie w zakresie technologii IT, a wcześniej pracowała jako HR menedżer w IT kompanii. Oksana kocha technologię i jest zapalona tworzeniem każdego aktykułu, który może pomóć ludziom.

Michał Mirosznyczenko

Redaktor: , Pisarz techniczny

Michał Mirosznyczenko jest jednym z czołowych programistów firmy Hetman Software. Bazując na piętnastoletnim doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania, dzieli się swoją wiedzą z czytelnikami naszego bloga. Oprócz programowania Michał jest ekspertem w dziedzinie odzyskiwania danych, systemów plików, urządzeń do przechowywania danych i macierzy RAID.

Rekomendujemy

Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat