Jak przywrócić dane z maszyn wirtualnych KVM z systemem Linux?

Ten artykuł wyjaśnia, jak zainstalować moduły jądra hiperwizora QEMU-QVM i menedżera maszyn wirtualnych w systemie operacyjnym Linux. Zobaczymy także jak utworzyć maszynę wirtualną Windows i jak odzyskać dane z dysku maszyny wirtualnej KVM.

Jak przywrócić dane z maszyn wirtualnych KVM z systemem Linux?

Przejdź do widoku
☑️ Jak przywrócić dane z maszyn wirtualnych KVM z systemem Linux. Instalowanie, konfigurowanie KVM

☑️ Jak przywrócić dane z maszyn wirtualnych KVM z systemem Linux. Instalowanie, konfigurowanie KVM

KVM (Kernel Virtual Machine) to w pełni otwarte rozwiązanie wirtualizacyjne dla systemów Linux. Podobnie jak VirtualBox i VMware Workstation, KVM jest infrastrukturą wirtualizacyjną dla jądra Linux, która przekształca je w hiperwizora.

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.

Hypervisor tego typu umożliwia użytkownikom uruchamianie odizolowanych instancji innych systemów operacyjnych wewnątrz systemu hosta.

Schemat maszyny wirtualnej KVM opartej na jądrze

Menedżer maszyn wirtualnych to program graficzny przeznaczony do zarządzania maszynami wirtualnymi, dzięki któremu można zarządzać maszynami wirtualnymi lokalnie lub przez sieć, np. za pomocą protokołu SSH.

Jeśli z jakiegoś powodu nie można zainstalować VirtualBoxa ani VMware w systemie Linux, można spróbować KVM.

Jak sprawdzić obsługę wirtualizacji

Przed rozpoczęciem instalacji KVM należy sprawdzić, czy procesor komputera obsługuje wirtualizację sprzętową i KVM.

egrep -c '(vmx|svm)'/proc/cpuinfo

Sprawdzanie wsparcia procesora dla wirtualizacji sprzętowej

Jeśli polecenie daje wynik 0, procesor nie obsługuje wirtualizacji. W moim przypadku można kontynuować instalację.

Aby to zrobić, zainstalujmy najpierw inne narzędzie walidacyjne, wykonując następujące polecenie

sudo apt install cpu-checker

A następnie przetestujemy użycie KVM za pomocą następującego polecenia

sudo kvm-ok

Sprawdzanie, czy można używać KVM

Jeśli KVM jest obsługiwane, system wyświetli komunikat informujący, że można korzystać z akceleracji KVM:

KVM acceleration can be used

Jeżeli jest niekompatybilny, komunikat będzie wskazywał, że nie można uruchomić KVM.

INFO: Your CPU does not support KVM extensions

KVM acceleration can NOT be used

KVM acceleration can NOT be used

Instalacja KVM na Ubuntu 20.04

Preinstalujcie repozytoria, wykonując polecenie apt update

sudo apt update

Następnie, aby zainstalować wymagane pakiety KVM, należy uruchomić polecenie Install z nazwami pakietów:

sudo apt install qemu-kvm libvirt-daemon-system libvirt-clients bridge-utils virtinst virt-manager

Instalacja wymaganych pakietów KVM

Oprogramowaniem, które umożliwia sprzętową emulację hiperwizora KVM, jest qemu-kvm.

Pliki konfiguracyjne do uruchamiania libvirt jako usługi systemowej - libvirt-daemon-system.

Oprogramowanie do zarządzania platformą wirtualizacji - libvirt-clients.

Zestaw narzędzi wiersza poleceń do konfigurowania mostów ethernetowych - bridge-utils.

Zestaw narzędzi wiersza poleceń do tworzenia maszyn wirtualnych - virtinst.

Interfejs graficzny i pomocnicze narzędzia wiersza poleceń do zarządzania maszynami wirtualnymi za pomocą libvirt - virt-manager.

Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie wpiszcie. Tak, naciśnijcie ENTER i poczekajcie na zakończenie instalacji.

Po zainstalowaniu pakietów KVM należy wykonać polecenia uruchamiające i włączające automatyczne uruchamianie przy starcie systemu.

sudo systemctl start libvirtd

sudo systemctl enable libvirtd

Włączcie automatyczne uruchamianie KVM przy starcie systemu

Jeśli w menedżerze maszyn wirtualnych pojawi się błąd, uruchom ponownie system.

Jak utworzyć maszynę wirtualną w Ubuntu 20.04

Po skonfigurowaniu serwera należy uruchomić menedżera maszyn wirtualnych za pomocą

sudo virt-manager

Uruchomcie menedżera maszyn wirtualnych

Albo poprzez menu aplikacji, klikając skrót do programu. Aby utworzyć maszynę wirtualną, kliknijcie ikonę komputera w lewym górnym rogu. W otwartym oknie zaznaczcie opcję instalacji maszyny wirtualnej przy użyciu obrazu ISO, a następnie kliknijcie przycisk Dalej.

W następnym oknie określcie ścieżkę dostępu do wcześniej pobranego obrazu ISO systemu operacyjnego, klikając przycisk "Przeglądaj". Zaznaczcie go i kliknijcie przycisk - Wybierz wolumin, a następnie Dalej.

Podłączcie obraz ISO

Następnie wprowadźcie ilość pamięci RAM i liczbę procesorów, które chcecie przydzielić maszynie wirtualnej. Na koniec wpiszcie nazwę dla maszyny wirtualnej i kliknijcie przycisk Zakończ.

Po wykonaniu tych czynności maszyna wirtualna zostanie automatycznie uruchomiona i rozpocznie się instalacja systemu operacyjnego z obrazu.

Jak odzyskać dane z maszyny wirtualnej

Przejdź do widoku
🐧 Jak odzyskać dane w Linuksie po reinstalacji lub formatowaniu 🐧

🐧 Jak odzyskać dane w Linuksie po reinstalacji lub formatowaniu 🐧

Utrata danych to, jak wiadomo, nieunikniony problem dla każdego użytkownika komputera.

Przyczyny utraty danych z maszyny wirtualnej mogą być następujące:

  • Niezamierzone usunięcie plików
  • Formatowanie dysku
  • Plik wirtualny nie został zamontowany
  • Uszkodzone pliki indeksów
  • Nieoczekiwane zawieszenie się komputera
  • Nieprawidłowe działanie nadajnika itp.

Aby odzyskać pliki maszyn wirtualnych, należy użyć specjalistycznego oprogramowania do odzyskiwania utraconych danych: oprogramowania do odzyskiwania danych.

Oprogramowanie do odzyskiwania danych.

Na początek sprawdźmy, gdzie można znaleźć i jak przywrócić pliki samej maszyny wirtualnej, jeśli z jakiegoś powodu nie uda się jej uruchomić. System operacyjny nie chce się załadować albo pliki zostały przypadkowo usunięte lub uszkodzone.

Hetman Partition Recovery

Aby odzyskać pliki maszyn wirtualnych z dysku, użyjcie narzędzia Hetman Partition Recovery.

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.

Oprogramowanie obsługuje wszystkie popularne formaty systemów plików i pomaga odzyskać dane po usunięciu lub sformatowaniu dysku albo w przypadku awarii oprogramowania lub sprzętu. Podłączcie napęd do systemu operacyjnego Windows i rozpocznijcie skanowanie. Pliki maszyn wirtualnych KVM można znaleźć pod następującą ścieżką.

Pliki KVM można znaleźć pod adresem.

Home\lin\.local\share\libvirt\images

/var/lib/libvirtimages

Znalezione pliki maszyny wirtualnej

Nazwa pliku jest zgodna z nazwą maszyny wirtualnej, jest to plik z rozszerzeniem .qcow2. Przywróć go w dowolnej dostępnej lokalizacji.

Odzyskiwanie plików maszyn wirtualnych

Jeśli macie komputer z systemem operacyjnym Linux, możecie spróbować je odzyskać bez żadnego dodatkowego oprogramowania. Załadujcie plik maszyny wirtualnej do menedżera, uruchomcie go i pobierzcie potrzebne informacje.

Lista plików maszyny wirtualnej Linuksa

Jeśli z jakiegoś powodu nie możecie uruchomić maszyny wirtualnej po odzyskaniu danych lub jeśli podczas uruchamiania wystąpi błąd, nie martwcie się, prześlijcie plik do naszego programu i przywróćcie z niego dane. W tym celu kliknijcie przycisk - Narzędzia - Zamontuj dysk, a w otwartym oknie programu zostaniecie poproszone o wybranie typu obrazu dysku i odszukanie na liście nazwy utworzonej maszyny wirtualnej lub odpowiedniego rozszerzenia pliku - Dalej.

Montowanie obrazu maszyny wirtualnej

Wskażcie ścieżkę do folderu zawierającego pliki i kliknijcie przycisk - Wybierz folder. Oprogramowanie załaduje wszystkie pliki maszyn wirtualnych znajdujące się w tym folderze; jeśli potrzebny jest konkretny plik, należy go odznaczyć.

Następnie kliknijcie prawym przyciskiem myszy dysk i wybierzcie opcję - Otwórz, aby uruchomić wyszukiwanie danych. Następnie wybierz typ analizy, od której chcecie rozpocząć Szybkie skanowanie.

Szybkie skanowanie obrazu maszyny wirtualnej

Program z łatwością odnalazł wszystkie pliki, które pozostały na dysku. Czerwony krzyżyk oznacza pliki, które zostały usunięte. Klikając na plik, można wyświetlić jego zawartość w oknie podglądu. Dostępna jest funkcja wyszukiwania nazwy pliku, która ułatwia jego szybkie odnalezienie.

Przywróć dane, których potrzebujesz

Określcie pliki, które chcecie odzyskać i kliknijcie - Odzyskaj, określcie dysk, na którym chcecie zapisać pliki i kliknijcie - Zapisz.

Podsumowanie

Jak wiadomo, maszyny wirtualne zapewniają lepszą ochronę przed nagłą utratą danych. Jednak mimo że zapewnia ono lepsze bezpieczeństwo, nie jest w stanie zapewnić pełnej ochrony przed utratą danych. Mogą wystąpić awarie oprogramowania, nieoczekiwane zamknięcie systemu, błędy ludzkie, takie jak przypadkowe usunięcie plików lub sformatowanie dysku, i inne. W przypadku utraty danych z maszyn wirtualnych zalecamy użycie potężnego narzędzia do odzyskiwania danych - Hetman Partition Recovery. Program ten obsługuje najpopularniejsze formaty plików dysków wirtualnych: .vmdk, .vdi, .vhd, .vhdx, .hdd, .hds, .qcow, qcow2, .img, .cow, .qed.

Wersja próbna programu umożliwia sprawdzenie jego funkcjonalności przed zakupem pełnej wersji; pełna wersja jest wymagana tylko podczas zapisywania plików.

Oksana Volyniuk

Autor: , Pisarz techniczny

Oksana Volyniuk jest autorem pracującym w Hetman Software. Ma prawie trzyletnie doświadczenie w zakresie technologii IT, a wcześniej pracowała jako HR menedżer w IT kompanii. Oksana kocha technologię i jest zapalona tworzeniem każdego aktykułu, który może pomóć ludziom.

Michał Mirosznyczenko

Redaktor: , Pisarz techniczny

Michał Mirosznyczenko jest jednym z czołowych programistów firmy Hetman Software. Bazując na piętnastoletnim doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania, dzieli się swoją wiedzą z czytelnikami naszego bloga. Oprócz programowania Michał jest ekspertem w dziedzinie odzyskiwania danych, systemów plików, urządzeń do przechowywania danych i macierzy RAID.

Rekomendujemy

Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat