Jak odzyskać dane z RAID 6 Terra NASbox 5 NAS

Przeczytajcie, jak odzyskać dane z macierzy RAID Terra NASbox 5. Jak utworzyć macierz RAID, skonfigurować dostęp sieciowy do dysku, dodać folder sieciowy, utworzyć iSCSI partycję i odzyskać usunięte pliki?

Jak odzyskać dane z RAID 6 Terra NASbox 5 NAS

TERRA NASBOX 5G2 to łatwy w użyciu serwer pamięci masowej, który zapewnia dostęp do danych przez sieć. Wiarygodność danych w tym urządzeniu gwarantuje funkcja RAID, która zapewnia bezpieczeństwo i odzyskiwanie danych. Serwer NAS oparty na RAID umożliwia użytkownikom dodawanie lub usuwanie dysków z serwera NAS zgodnie z wymaganiami.

Odzyskiwanie danych z uszkodzonych macierzy RAID, które nie są dostępne dla komputera.

Podobnie jak inne nośniki pamięci i konfiguracje RAID, NAS nie jest odporny na awarie, bez względu na typ, na którym jest zbudowany. Istnieje wiele powodów, które mogą prowadzić do utraty ważnych danych.

Przejdź do widoku
Jak odzyskać dane z macierzy RAID 6 Terra NASbox 5

Jak odzyskać dane z macierzy RAID 6 Terra NASbox 5

Przyczyny utraty danych NAS

Jedną z najczęstszych przyczyn utraty informacji jest uszkodzenie systemu plików lub awaria sprzętu. Awarie zasilania i skoki napięcia mogą spowodować uszkodzenie kontrolera, napędów lub innego sprzętu pamięci masowej. Przypadkowe usunięcie, sformatowanie, błędna konfiguracja i inne błędy użytkownika. I kolejny częsty przypadek utraty informacji, awaria oprogramowania sprzętowego NAS.

Jeśli pamięć sieciowa ulegnie awarii lub uszkodzeniu ulegnie macierz RAID, nie można jej przywrócić za pomocą pamięci masowej NAS bez utraty informacji, ponieważ system sformatuje dyski podczas procesu odbudowy. W rezultacie utracicie wszystkie informacje przechowywane na macierzy dyskowej. Odzyskiwanie danych z uszkodzonej lub zniszczonej macierzy RAID nie jest łatwym zadaniem. Faktem jest, że informacje są zapisywane we fragmentach, z których każdy dysk składa się z macierzy RAID. Aby uzyskać z niej dane, należy zebrać z dysków zniszczoną macierz RAID. Aby to zrobić, potrzebujecie programu do odzyskiwania danych z RAID.

Jak utworzyć macierz RAID

Aby uzyskać ogólne zrozumienie procesu tworzenia macierzy RAID, przyjrzyjmy się, jak ją utworzyć na tego typu urządzeniu. Otwórzcie dowolną przeglądarkę zainstalowaną na komputerze i przejdź do adresu, pod którym zarejestrowany jest NAS. Wprowadźcie adres IP w pasku adresu przeglądarki. Następnie wprowadźcie hasło administratora, domyślnie jest to admin. Jeśli już to zmieniłyście, wprowadźcie własne.

Zaloguj się do panelu administracyjnego TERRA NASBOX 5G2

W otwartym oknie menedżera kliknijcie ikonę RAID lub otwórzcie sekcję – Pamięć masowaRAID. Aby dodać nową tablicę, kliknijcie przycisk plusa – Utwórz.

Pamięć masowa - RAID - Utwórz

W tym miejscu zaznaczcie dyski, które będą się składać z macierzy RAID, poniżej określcie jej typ, w razie potrzeby zmieńcie nazwę, rozmiar bloku i system plików. Aby potwierdzić, kliknijcie przycisk – Utwórz, aw oknie ostrzeżenia – Tak.

Określcie przyszłe opcje RAID

Na koniec zostanie wyświetlone okno informujące o pomyślnym utworzeniu macierzy RAID — OK.

Nowy stan RAID

Jak aktywować serwer FTP

Pliki zostaną przesłane na serwer NAS przez FTP, więc następnym razem pokażę, jak to skonfigurować.

Aby aktywować połączenie FTP, rozwińcie zakładkę – Sieć systemowa, FTP. Tutaj zaznaczcie przeciwne pole – Włącz (włącz), a następnie określ ciedodatkowe parametry, a aby zatwierdzić zmiany, kliknijcie w przycisk – Zastosuj.

Włącz serwer FTP na TERRA NASBOX 5G2

Serwer FTP jest teraz włączony. Możecie połączyć się z dyskiem sieciowym przez FTP i zapisywać dane.

Jak dodać nowy folder sieciowy

Ale najpierw dodajmy nowy folder sieciowy. Aby to zrobić, kliknijcie skrót – Udostępnij folderDodaj. Określcie nazwę folderu i uprawnienia, Zastosuj i Ok. Po tym łączymy się z magazynem sieciowym przez FTP i przesyłamy niezbędne pliki.

Dodawanie nowego folderu sieciowego na TERRA NASBOX 5G2

Jak utworzyć migawkę folderu

Ten model sieciowej pamięci masowej umożliwia robienie migawek danych. Jest to przydatna funkcja, która uchroni Was przed przypadkowym usunięciem ważnych plików. Klikając na folder, którego stan chcecie skopiować, kliknijcie na przycisk – Migawka i poczekajcie na zakończenie procesu.

Tworzenie kopii zapasowej danych migawki na TERRA NASBOX 5G2

Następnie będziecie mieć kopię zapasową folderu i jego zawartości w tym momencie.

Jak utworzyć partycję iSCSI

Oprócz połączenia FTP serwer Terra NAS umożliwia skonfigurowanie połączenia iSCSI. Aby utworzyć partycję iSCSI przejdźcie do zakładki – PrzechowywaniePrzydział miejsca. Tutaj kliknijcie przycisk – Dodaj.

Konfiguracja połączenia iSCSI na TERRA NASBOX 5G2

Określcie żądaną głośność, nazwę celu i inne parametry. Aby zatwierdzić wprowadzone ustawienia – OK. Ukończono tworzenie partycji iSCSI — OK.

Tworzenie partycji iSCSI

Następnie pozostaje podłączyć go do komputera i zaznaczyć w zarządzaniu dyskami, po czym pojawi się w Eksploratorze.

Jak odzyskać dane z dysku iSCSI

Jeśli przypadkowo usunąłyście pliki z dysku iSCSI i nie ma ich w koszu, Hetman Partition Recovery może pomóc wam je odzyskać. Przy normalnym usuwaniu nie będziecie musiały wyjmować dysków z NAS i zbierać z nich RAID. Wystarczy przeskanować dysk i odtworzyć z niego potrzebne pliki.

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.

Program Hetman Partition Recovery znalazł dysk sieciowy iSCSI i zidentyfikował go jako fizyczny, podobnie jak system operacyjny komputera. Oznacza to, że możecie go łatwo przeskanować i odzyskać z niego przypadkowo usunięte dane.

 Hetman Partition Recovery

Aby przywrócić, kliknijcie dysk prawym przyciskiem myszy — Otwórz. Wybierzcie typ analizy, w tym przypadku z reguły wystarczy szybkie skanowanie. Czekamy na koniec i zobaczymy, co udało jej się znaleźć. Program z łatwością znalazł usunięte pliki. Teraz pozostaje tylko je przywrócić.

Odzyskiwanie dysku ISCSI

Zaznaczcie potrzebne pliki i kliknijcie przycisk – Przywróć. Następnie określcie miejsce, w którym chcecie je zapisać, dysk, folder. Po zakończeniu wszystkie pliki będą znajdować się w określonym katalogu.

Jak odzyskać dane z uszkodzonego serwera NAS

Jeśli wasza macierz RAID zostanie uszkodzona lub zniszczona w wyniku awarii pamięci masowej NAS, awarii sprzętu, niewłaściwej konfiguracji lub oprogramowania sprzętowego sprzętu, utraty dostępu do dysku sieciowego itp., program pomoże wam złożyć RAID z dysków i pobierajcie z niego ważne pliki odzyskiwanie danych z RAID – Hetman RAID Recovery.

Odzyskiwanie danych z uszkodzonych macierzy RAID, które nie są dostępne dla komputera.

Program obsługuje większość popularnych systemów plików, technologii budowy i typów RAID. Automatycznie złoży zniszczony RAID z dysków.

Aby pobrać dane z dysków, musicie pobrać je z niedziałającego urządzenia NAS i podłączyć je do komputera z systemem operacyjnym Windows. Jeśli na płycie głównej nie ma wystarczającej liczby portów SATA lub złączy zasilania, użyjcie odpowiednich adapterów i ekspanderów.

Ekspandery portów SATA

Po podłączeniu dysków system operacyjny może monitować o ich zainicjowanie lub sformatowanie. W żadnym wypadku nie należy tego robić, ponieważ może to całkowicie nadpisać pozostałe informacje.

Hetman RAID Recovery automatycznie wykryje dyski, odejmie od nich informacje serwisowe i złoży z nich uszkodzony RAID. Szczegółowe informacje o zmontowanej macierzy dyskowej przedstawiono poniżej.

Hetman RAID Recovery automatycznie przebudował RAID

Aby rozpocząć wyszukiwanie plików, kliknijcie dysk prawym przyciskiem myszy i wybierzcie – Otwórz. Następnie wybierzcie typ skanowania. Szybka lub Pełna analiza. Na początek zaleca się wykonanie – Szybkiego skanowania, zajmie to mniej czasu i pomoże w większości prostych sytuacji. Jeżeli w rezultacie program nie znalazł potrzebnych plików, wróć do głównego menu programu, kliknijcie prawym przyciskiem myszy dysk i wybierzcie – Przeanalizuj ponownie, Pełna analiza, określcie system plików – Dalej.

Pełna analiza

Program był w stanie z łatwością ponownie złożyć zniszczoną macierz RAID i znaleźć wszystkie pliki, które zostały zapisane na dysku sieciowym. Usunięte wcześniej pliki są oznaczone czerwonym krzyżykiem. Zawartość wszystkich plików można przeglądać w oknie podglądu.

Odzyskiwanie danych z TERRA NASBOX 5G2

Następnie zaznacz wszystko, co musicie zwrócić i kliknijcie „Przywróć”, określcie ścieżkę, w której chcecie zapisać pliki, dysk, folder, a następnie kliknijcie – Przywróć i Zakończ. Po zakończeniu wszystkie pliki znajdą się w wybranym katalogu.

Można również odzyskać pliki z dysku iSCSI. Otwórzcie dysk, w tym przypadku szybkie skanowanie nie jest dostępne, tylko pełna analiza. Określcie system plików, jeśli go znacie, w przeciwnym razie pozostawiamy wszystko domyślnie, możecie odznaczyć wyszukiwanie według podpisów. Czekamy na koniec analizy. Program znalazł wszystkie pliki, które były przechowywane na dysku iSCSI, w tym usunięte. Pozostaje tylko zapisać je na dysku.

Jak ręcznie złożyć uszkodzony RAID w konstruktorze RAID

W niektórych przypadkach, jeśli dyski są uszkodzone lub zapisane na nich informacje serwisowe zostaną nadpisane, Hetman RAID Recovery może nie złożyć RAID w trybie automatycznym. Jeśli program nie zmontował macierzy RAID z dysków i znacie jej parametry, możesz to zrobić ręcznie za pomocą konstruktora RAID.

W tym celu otwórzcie konstruktor RAID, tutaj wybierzcie “Utwórz ręcznie”. W kolejnym oknie uzupełnijcie pola danymi RAID: jego typ, kolejność bloków, rozmiar, dodajcie dyski z których się składał i za pomocą strzałek wskażcie ich kolejność, brakujewypełnij pustepo kliknięciu znaku plusa.

Konstruktor RAID

Można również określić przesunięcie, w którym znajduje się początek dysku. W niektórych przypadkach program nie może określić go automatycznie i trzeba będzie wprowadzić go ręcznie.

Określ początkowe przesunięcie dysku

Po wypełnieniu wszystkich znanych parametrów kliknijcie “Dodaj”, po czym ręcznie złożony RAID pojawi się w menedżerze dysków. Następnie rozpoczynamy analizę, szukamy plików, które należy zwrócić i przywracamy.

Podsumowanie

Odzyskiwanie danych z RAID to złożony proces, dlatego ważne jest ostrożne obchodzenie się z uszkodzonymi dyskami podczas procesu odzyskiwania. Dzięki Hetman RAID Recovery możecie tworzyć obrazy dysków i skanować z obrazów, co przedłuży żywotność uszkodzonego dysku.

Oksana Volyniuk

Autor: , Pisarz techniczny

Oksana Volyniuk jest autorem pracującym w Hetman Software. Ma prawie trzyletnie doświadczenie w zakresie technologii IT, a wcześniej pracowała jako HR menedżer w IT kompanii. Oksana kocha technologię i jest zapalona tworzeniem każdego aktykułu, który może pomóć ludziom.

Michał Mirosznyczenko

Redaktor: , Pisarz techniczny

Michał Mirosznyczenko jest jednym z czołowych programistów firmy Hetman Software. Bazując na piętnastoletnim doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania, dzieli się swoją wiedzą z czytelnikami naszego bloga. Oprócz programowania Michał jest ekspertem w dziedzinie odzyskiwania danych, systemów plików, urządzeń do przechowywania danych i macierzy RAID.

Rekomendujemy

Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat