Jak zainstalować i skonfigurować serwer pocztowy Postfix z dovecot na Linux Ubuntu

Jak zainstalować i skonfigurować serwer pocztowy Postfix z dovecot, jak skonfigurować serwer pocztowy, aby Wasza poczta nie trafiała do spamu, jak dodać rekordy DNS SPF, DKIM i DMARC , o tym wszystkim przeczytajcie nasz artykuł.

Jak zainstalować i skonfigurować serwer pocztowy Postfix z dovecot na Linux Ubuntu

Tworzenie serwera poczty na komputerach z systemem Linux może być jedną z najważniejszych rzeczy, które musi wykonać każdy administrator systemu. Jeśli konfigurujecie serwer po raz pierwszy, natkniecie się na wiele rzeczy, które należy wziąć pod uwagę podczas konfiguracji. W tym artykule przyjrzymy się, jak wykonać początkową konfigurację serwera, jak zainstalować agenta pocztowego Postfix, serwer pocztowy dovecot i jak je skonfigurować, aby działały poprawnie.

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.

Postfix to agent przesyłania poczty o otwartym kodzie źródłowym (MTA), który może być używany do kierowania i dostarczania poczty e-mail w systemie Linux.

Dovecot to agent dostarczania poczty napisany z myślą o bezpieczeństwie. Pokażę ci, jak skonfigurować go jako serwer IMAP lub POP3.

Przejdź do widoku
Jak dodać zapisy DNS SPF, DKIM, DMARC oraz skonfigurować protokoły pocztowe POP3 i IMAP4

Jak dodać zapisy DNS SPF, DKIM, DMARC oraz skonfigurować protokoły pocztowe POP3 i IMAP4

Co musicie zainstalować

Do rozpoczęcia instalacji potrzebny będzie serwer Linux Ubuntu skonfigurowany z w pełni kwalifikowaną nazwą domeny (FQDN). Na serwerze musicie dodać użytkownika bez uprawnień administratora, ale z uprawnieniami sudo. I otwórzcie odpowiednie porty w swojej sieci. Mam już serwer z niezbędnymi ustawieniami, porty dla niego są skonfigurowane, pozostaje dodać użytkownika i rozpocząć instalowanie aplikacji pocztowych.

Aby dodać użytkownika, otwórzcie terminal, naciśnij Ctrl+Alt+T i uruchomcie następujące polecenie:

adduser demo

Dodajcie użytkownika przez terminal

Ustawiamy dla niego nowe hasło, pozostałe wartości pozostawiamy niezmienione, jeśli chcecie, możecie podać dodatkowe informacje. Macie teraz nowe konto użytkownika z normalnymi prawami do konta. Czasami jednak będziecie musiały wykonywać zadania administracyjne jako root.

Aby uniknąć wylogowania się ze zwykłego użytkownika i ponownego zalogowania się jako root, możecie skonfigurować tak zwane uprawnienia superużytkownika lub roota na swoim zwykłym koncie użytkownika. Umożliwi to uruchamianie poleceń z uprawnieniami administratora, umieszczając słowo sudo przed poleceniem.

Aby dodać uprawnienia, musicie dodać nowego użytkownika do grupy systemowej sudo, uruchamiając polecenie:

usermod -aG sudo demo

Dodaj użytkownika przez terminal

Ustawcie nazwę hosta i utwórzcie rekordy DNS dla domeny

Następną rzeczą do zrobienia jest skonfigurowanie prawidłowej nazwy domeny dla swojego serwera.

Istnieje do tego specjalne polecenie hostnamectl

sudo hostnamectl set-hostname hetmansoftware.com

Ustawcie prawidłową nazwę domeny dla swojego serwera

Następnie musicie dodać rekordy MX i A domeny do panelu sterowania DNS. Te rekordy wskażą innym agentom poczty e-mail, że Wasza domena jest odpowiedzialna za dostarczanie wiadomości e-mail.

Dodaj rekordy MX i A dla domeny do panelu sterowania DNS

Otwórzcie panel sterowania DNS i dodajcie te wpisy, musicie określić publiczny adres IP swojego serwera.

Instalowanie serwera poczty Postfix w Ubuntu

Teraz jesteście gotowe do zainstalowania agenta pocztowego Postfix.

Aby go zainstalować, uruchomcie następujące polecenie:

$ sudo apt-get install postfix

Dodaj rekordy MX i A dla domeny do panelu sterowania DNS

W otwartym oknie - Konfiguracja Postfix kliknijcie - OK. Następnie system poprosi o wybranie typu ustawień poczty, tutaj musicie wybrać - "Strona internetowa" - Enter.

Wybierzcie typ konfiguracji poczty

W następnym oknie musicie wprowadzić nazwę domeny, która zostanie użyta do wysłania wiadomości e-mail. Po zainstalowaniu Postfixa, automatycznie uruchomi się i utworzy plik konfiguracyjny w /etc/postfix/main.cf .

Musicie wprowadzić nazwę domeny, aby wysłać e-mail

Wersję Postfixa i stan usługi można sprawdzić za pomocą następujących poleceń.

$ sudo systemctl status postfix

Sprawdźcie wersję i stan usługi Postfix

Jeśli chcecie zmienić konfigurację, wprowadźcie polecenie

sudo dpkg-reconfigure postfix

Naciśnijcie - OK i zaznaczcie - "Witryna internetowa" - Enter. W kolejnym oknie należy wpisać nazwę domeny, która będzie używana do wysłania e-maila. Następnie odbiorca poczty. Określcie inne wskazówki dotyczące odbierania poczty.

Określcie inne wskazówki dotyczące odbierania poczty

Wymuście aktualizacje synchronizacji w kolejce poczty: Nie. Pozostawcie sieci lokalne bez zmian.

Określcie inne wskazówki dotyczące odbierania poczty

Limit rozmiaru skrzynki pocztowej: 0. Znak rozszerzenia adresu lokalnego: +. Używane protokoły internetowe: wszystkie.

Użyjcie wszystkich protokołów internetowych

Testowanie serwera poczty Postfix w systemie Ubuntu

Teraz sprawdźmy, czy nasz serwer pocztowy jest podłączony do portu 25 za pomocą następującego polecenia.

$ telnet gmail-smtp-in.l.google.com 25

Sprawdźcie, czy nasz serwer pocztowy jest podłączony do portu 25

Dane wyjściowe systemu wskazują, że połączenie zostało pomyślnie nawiązane. Aby zamknąć typ połączenia - zakończ.

Do sprawdzania poczty możecie również użyć programu pocztowego. Ale najpierw musicie go zainstalować, uruchomcie polecenie instalacji

apt install mailutils

Aby to zrobić, uruchomcie następujące polecenie.

/usr/sbin/sendmail dmitriyzh23@gmail.com

Wprowadźcie adres e-mail, aby wysłać wiadomość e-mail, temat i treść, a następnie ctrl+D, aby wysłać.

Wysyłanie testowej wiadomości e-mail

Poczta działa, list dotarł, ale znalazł się w spamie, wtedy zastanowimy się, jakie inne ustawienia należy wprowadzić, aby poczta nie wpadła w spam.

Wiadomość była spamem

Po wysłaniu pierwszej litery do folderu var/mail/ program utworzy plik z nazwą użytkownika, w którym będzie rejestrowana cała poczta przychodząca i wychodząca.

Folder var/mail/

Ten format rekordu nazywa się mbox. Aby użyć formatu - maildir, który rozdziela wiadomości na osobne pliki, które są następnie przenoszone pomiędzy katalogami w zależności od działań użytkownika, musicie dokonać zmian w pliku konfiguracyjnym.

Sudo nano /etc/postfix/main.cf

Dodajcie linię home_mailbox= Maildir/

Zmiana pliku konfiguracyjnego

Lub uruchomcie polecenie

sudo postconf -e 'home_mailbox= Maildir/'

W takim przypadku poczta będzie przechowywana w osobnych plikach w tej ścieżce.

home/demo/Maildir/new

Instalowanie Dovecot IMAP i POP na Ubuntu

W rezultacie serwer poczty już działa, możecie wysyłać i odbierać pocztę, ale jest mało prawdopodobne, że obejdzie się bez możliwości wysyłania poczty przez SMTP. Obsługa tego protokołu jest już w Postfixie, ale domyślnie nie ma autoryzacji. Dovecot powinien być używany do dodania obsługi autoryzacji. Jako bonus będziecie mógły przeglądać swoje e-maile za pomocą protokołów POP3 i IMAP. Najpierw musicie zainstalować samą usługę Dovecot. Aby ją zainstalować, uruchomcie następujące polecenie:

sudo apt-get install dovecot-imapd dovecot-pop3d

Zaleca się ponowne uruchomienie usługi po instalacji - dovecot.

sudo systemctl restart dovecot

Zainstaluj usługę Dovecot

Aby skonfigurować dovecot, musicie edytować plik /etc/dovecot/dovecot.conf. Aby go otworzyć, uruchom następujące polecenie

nano /etc/dovecot/dovecot.conf:

Możecie wybrać protokół, którego chcecie użyć. Może to być pop3, pop3s (bezpieczny pop3), imap lub imaps (bezpieczny imap). IMAPS i POP3S są bezpieczniejsze niż zwykłe protokoły IMAP i POP3, ponieważ do połączenia używają szyfrowania SSL. Po wybraniu protokołu popraw następujący wiersz w dovecot.conf

Aby go otworzyć, uruchomcie następujące polecenie

nano /etc/dovecot/dovecot.conf:

Dodajcie (zmieńcie) ten wiersz

protocols = pop3 pop3s imap imaps

Ctrl+x i tak, aby zapisać - Enter.

Dodaj imapy pop3 pop3s do konfiguracji

Teraz przetestujmy POP3. Przejdźcie do usługi weryfikacji, wprowadźcie dane, rozpocznijcie test i zobaczcie wynik.

Dodajcie imapy pop3 pop3s do konfiguracji

Więc skonfigurowaliśmy pocztę, teraz musimy to zrobić tak, aby nie wpadała w spam, w tym celu musimy dodać jeszcze kilka rekordów DNS. Otwórzcie panel sterowania DNS. Dodawanie rekordów SPF, DMARC i DKIM.

Jak dodać wpis DKIM

Aby SPF i DMARC działały, wystarczy dodać ich rekordy DNS, aby DKIM działał, należy go zainstalować na serwerze.

Dodawanie rekordów SPF, DMARC i DKIM do panelu DNS

„DKIM (DomainKeys Identified Mail)” to metoda uwierzytelniania poczty e-mail przeznaczona do wykrywania podszywania się pod wiadomości wysyłane pocztą e-mail. Dkim pozwala odbiorcy zweryfikować, czy wiadomość e-mail została rzeczywiście wysłana z zajętej domeny.

Aby zainstalować pakiet, uruchomcie następujące polecenie.

apt-get install opendkim opendkim-tools

Instalacja Dkim

Następnie uruchomcie i dodajcie do uruchamiania

sudo systemctl start opendkim

sudo systemctl enable opendkim

Następnie musicie utworzyć certyfikat za pomocą openkim-genkey

Utwórzcie katalog dla kluczy za pomocą tego polecenia

mkdir /etc/opendkim

I wygenerujcie klucz za pomocą tego polecenia

opendkim-genkey -D /etc/opendkim/ --domain hetmansoftware.com --selector mail

Tutaj musicie podać nazwę domeny swojego serwera.

Uruchomcie Dkim i utwórzcie certyfikat

W folderze /etc/opendkim/ powinny pojawić się dwa pliki z rozszerzeniami .private (klucz prywatny) i .txt ( rekord txt). Następnie skonfigurujcie DNS.

Wyświetlcie zawartość pliku txt:

cat /etc/opendkim/mail.txt

Skopiujcie wiersz klucza prywatnego Dkim

Skopiujcie zawartość, przejdźcie do panelu sterowania DNS i utwórz rekord TXT:

mail._domainkey IN TXT ( "v=DKIM1; k=rsa; "

„zawartość pliku txt”

poczta to nazwa naszego selektora,

p= p=MIIBIjANB...IDAQAB - skrót klucza publicznego.

Utwórz wpis w panelu sterowania DNS

sudo chown -R opendkim:opendkim /etc/opendkim

Teraz dokonajmy zmian w pliku konfiguracyjnym

sudo nano /etc/opendkim.conf

Odkomentujcie tutaj i dodaj kilka linijek

AutoRestart Yes

AutoRestartRate 10/1h

Umask 002

Syslog yes

SyslogSuccess Yes

LogWhy Yes

Mode sv

Canonicalization relaxed/simple

UserID opendkim:opendkim

Socket inet:8891@localhost

PidFile /var/run/opendkim/opendkim.pid

ExternalIgnoreList refile:/etc/opendkim/TrustedHosts

InternalHosts refile:/etc/opendkim/TrustedHosts

KeyTable refile:/etc/opendkim/KeyTable

SigningTable refile:/etc/opendkim/SigningTable

SignatureAlgorithm rsa-sha256

Wprowadźmy zmiany w pliku konfiguracyjnym

Dodajmy naszą domenę do zaufanych hostów.

sudo nano /etc/opendkim/TrustedHosts

Dodajcie domenę, ctrl+x, tak, Enter

Dodaj naszą domenę do zaufanych hostów

Musicie określić ścieżkę do klucza.

sudo nano /etc/opendkim/KeyTable

mail._domainkey.hetmansoftware.com hetmansoftware.com:mail:/etc/opendkim/dkim.private

ctrl+x, yes, Enter

Musicie podać ścieżkę do klucza

Ścieżka do podpisu

sudo nano /etc/opendkim/SigningTable

*@hetmansoftware.com mail._domainkey.hetmansoftware.com

ctrl+x, tak, Enter

Musicie podać ścieżkę do podpisu

Ponowne uruchamianie usług

sudo systemctl restart opendkim

sudo systemctl restart postfix

Wpis został dodany, teraz sprawdźmy to. Otwórzcie usługę weryfikacji DKIM w przeglądarce.

https://dmarcian.com/dkim-inspector/

Wprowadźcie w polach nazwę domeny i selektora. Usługa znalazła mój wpis DKIM.

Usługa weryfikacji DKIM

Dodano wpis, aby uzyskać bardziej szczegółowe ustawienia, dodać zaufane hosty, domeny itp. musicie otworzyć plik konfiguracyjny i wprowadzić dodatkowe ustawienia.

Teraz sprawdźmy ponownie wysyłanie poczty.

/usr/sbin/sendmail dmitriyzh23@gmail.com

From: demo@hetmansoftware.com

Subject: test

Test send mail spf dkim dmarc

Ctrl+D

List dotarł i tym razem nie trafił do spamu. Na pismo wyślemy odpowiedź. Poczta działa.

Usługa weryfikacji DKIM

Zainstalowaliśmy i skonfigurowaliśmy agenty pocztowe postfix i dovecot, sprawdziliśmy działanie poczty i dodaliśmy odpowiednie rekordy DNS. Dla wygodniejszej pracy możesz dodać serwer pamięci MySql i klienta poczty e-mail, takiego jak Roundcube.

Przejdź do widoku
Jak zainstalować i skonfigurować serwer pocztowy postfix z dovecot w Linix Ubuntu

Jak zainstalować i skonfigurować serwer pocztowy postfix z dovecot w Linix Ubuntu

Oksana Volyniuk

Autor: , Pisarz techniczny

Oksana Volyniuk jest autorem pracującym w Hetman Software. Ma prawie trzyletnie doświadczenie w zakresie technologii IT, a wcześniej pracowała jako HR menedżer w IT kompanii. Oksana kocha technologię i jest zapalona tworzeniem każdego aktykułu, który może pomóć ludziom.

Michał Mirosznyczenko

Redaktor: , Pisarz techniczny

Michał Mirosznyczenko jest jednym z czołowych programistów firmy Hetman Software. Bazując na piętnastoletnim doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania, dzieli się swoją wiedzą z czytelnikami naszego bloga. Oprócz programowania Michał jest ekspertem w dziedzinie odzyskiwania danych, systemów plików, urządzeń do przechowywania danych i macierzy RAID.

Rekomendujemy

Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat