Przywracanie i tworzenie kopii zapasowych danych klienta poczty elektronicznej The Bat

Przeczytajcie jak korzystać z wbudowanych funkcji klienta poczty elektronicznej do tworzenia kopii zapasowych, importu i eksportu danych, a także sposobów odzyskiwania danych w przypadku ich utraty. The Bat! – to klient poczty elektronicznej dla systemu operacyjnego Microsoft Windows, który jest pozycjonowany jako alternatywna opcja dla zaawansowanych użytkowników.

Przejdź do widoku
🍏 Odzyskiwanie danych po aktualizacji, ponownej instalacji systemu MacOS lub sformatowaniu dysku 🍏

🍏 Odzyskiwanie danych po aktualizacji, ponownej instalacji systemu MacOS lub sformatowaniu dysku 🍏

W tym artykule opiszemy, jak korzystać z funkcji klienta poczty elektronicznej do tworzenia kopii zapasowych, importu i eksportu danych oraz jak przywrócić dane w przypadku ich utraty z powodu nieostrożnych lub nieostrożnych działań użytkownika.

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.


Przejdź do widoku
⚕️ Odzyskiwanie danych po ponownym zainstalowaniu lub zresetowaniu Windows do stanu pierwotnego 💻

⚕️ Odzyskiwanie danych po ponownym zainstalowaniu lub zresetowaniu Windows do stanu pierwotnego 💻

Gdzie zapisano dane profilu The Bat

Aby zrozumieć, jak działają dane w oprogramowaniu The Bat i zrozumieć kroki opisane w tym artykule, zrozumiejmy, jak i gdzie oprogramowanie przechowuje dane z profilu użytkownika.

Wszystkie dane w The Bat są domyślnie przechowywane w następującym folderze:
C:\Users\Nazwa użytkownika\AppData\Roaming\The Bat!

Wszystkie dane w The Bat są domyślnie przechowywane w następującym folderze: C:UsersNazwa użytkownikaAppDataRoamingThe Bat!

Jak w przypadku innych klientów poczty elektronicznej, w danym folderze The Bat zapisuje pliki konfiguracyjne i foldery z danymi profilu poczty elektronicznej, w tym bezpośrednio przychodzącą i wychodzącą pocztę użytkownika, to:

W wspólnym folderze The Bat:

 • account.flb jest wspólnym plikiem konfiguracyjnym katalogu;
 • account.cfn – plik konfiguracyjny dla folderów publicznych;
 • account.srb – plik z filtrem folderu publicznego;
 • *.abd – pliki książki adresowej;
 • accorder.cfg – plik konfiguracyjny z kolejnością pól w drzewie katalogów;
 • addrbook.ini – plik konfiguracyjny książki adresowej;
 • avconfig.ini – plik konfiguracyjny dla wtyczek antywirusowych;
 • config.cdb – plik konfiguracyjny dla skrótów klawiszowych systemu, trybów widoku, kart listy pocztowej
 • events.cfg – Plik konfiguracyjny Scheduler;
 • ex_log.txt – Plik tekstowy z raportem błędu;
 • smartbat.ini – plik konfiguracyjny SmartBat;
 • smartbat.txt – główny notebook SmartBat;
 • smimernd.bin – Tymczasowy plik szyfrujący (generowanie liczb losowych);
 • tbplugin.ini – plik konfiguracyjny dla wtyczek;
 • tbuser.def – plik konfiguracyjny z ustawieniami interfejsu;

i więcej

W folderze, który nazywa skrzynkę pocztową użytkownika:

Foldery, których nazwy odpowiadają nazwom folderów i plików skrzynki pocztowej:

 • account.cfn – Plik z ustawieniami skrzynki pocztowej;
 • account.flb – plik konfiguracyjny dla folderów w skrzynce pocztowej;
 • account.imp – plik konfiguracyjny debugów IMAP;
 • Account_log.txt – Plik tekstowy, który rejestruje interakcję z serwerem, przetwarzanie filtrów i inne informacje;
 • account.srb – plik konfiguracyjny sortera;

i inne.

Folder z nazwą skrzynki pocztowej: gmail.com

W nazwie folderu skrzynki pocztowej użytkownika (Sent, Inbox, Trash…):

 • messages.tbb – folder z plikiem bazowym poczty;
 • messages.tbn – plik index.
Sent email files

Jak zrobić kopię zapasową skrzynki pocztowej The Bat

Jak wspomniano w poprzedniej sekcji, każdy profil e-mail, który jest podłączony do klienta poczty elektronicznej, The Bat, ma swój własny folder. Folder ten zawiera zestaw plików zawierających ustawienia użytkownika, jak również dane wiadomości z konkretnej skrzynki pocztowej. W naszym przypadku mamy dwie skrzynki o nazwie “gmail.com” oraz “hetmanrecovery.com” połączone z klientem poczty, jak widać na zrzucie ekranu.

Folder profilu e-mail «hetmanrecovery.com»

Są dwa sposoby na zrobienie kopii zapasowej danych ze skrzynki pocztowej:

Stwórzyć kopię folderu ręcznie

Możecie ręcznie utworzyć kopię bazy danych swojej skrzynki i zapisać ją w innym miejscu. Jeśli ponownie zainstalujecie system Windows lub sformatujecie dysk twardy, a następnie zainstalujecie ponownie komputer The Bat, możecie przenieść te foldery z powrotem do folderu danych klienta poczty elektronicznej.

Aby to zrobić:

 • Po zainstalowaniu programu, nie twórzcie nowej skrzynki pocztowej przy pierwszym uruchomieniu, ale zamknijcie The Bat.

  Przywracanie i tworzenie kopii zapasowych danych klienta poczty elektronicznej The Bat
 • Przejdźcie do folderu danych twojej skrzynki pocztowej
  C:\Users\Nazwa użytkownika\AppData\Roaming\The Bat!
  i przenieście do niego wszystkie utworzone wcześniej kopie folderów skrzynki.

 • Teraz po uruchomieniu The Bat nie poprosi Was o utworzenie nowej skrzynki, tylko o pobranie danych z skopiowanych folderów, które są zasadniczo folderami o profilu skrzynki.

Za pomocą funkcji The Bat “Kopia zapasowa…” (*.TBK)

The Bat ma wbudowaną funkcję tworzenia kopii zapasowych danych klienta poczty elektronicznej. Aby utworzyć kopię zapasową danych ze swojej skrzynki pocztowej za pomocą The Bat:

 • Przejdźcie do Narzędzia / Kopia zapasowa…

  Kopia zapasowa...
 • Okno, które się otworzy, wybierze dane, które chcecie utworzyć kopię zapasową oraz określi nazwę i lokalizację dla pliku kopii zapasowej.

  Kopia zapasowa
 • Specyfikujcie, które skrzynki pocztowe chcecie skopiować do archiwum i zabezpieczcie je hasłem (w razie potrzeby).

  Obsługa techniczna
  Obsługa techniczna

W rezultacie w folderze, który został określony podczas tworzenia archiwum, zostanie utworzony plik archiwum o nazwie zdefiniowanej przez użytkownika i rozszerzeniu *.TBK.

Żeby odzyskać dane skrzynki pocztowej z kopii zapasowej, Odzyskać z kopii zapasowej…” wystarczy wybrać Narzędzia / Przywróć z kopii zapasowej… i określić lokalizację pliku kopii zapasowej do klienta poczty elektronicznej.

«Odzyskać z kopii zapasowej…»
Obsługa techniczna

Wiadomość e-mail z funkcją eksportu i importu

Jeśli zamierzacie użyć innego klienta poczty elektronicznej, lub jeśli po użyciu innego klienta poczty elektronicznej przełączycie się na The Bat, wbudowana jest funkcja eksportu wiadomości e-mail i importu wiadomości e-mail.

Ta funkcja w programie The Bat charakteryzuje się możliwością ustawienia formatu pliku do eksportu poczty elektronicznej lub wybrania formatu pliku do importu, a także możliwością wyboru programu, z którego użytkownik chce importować pocztę elektroniczną w Kreatorze importu.

 • Jeśli chcecie wyeksportować e-maile z The Bat, przejdźcie do Narzędzia / Eksportować:

  Narzędzia / Exportować

  Można wyeksportować wiadomości e-mail do jednego z formatów plików: *.MSG, *.EML, UNIX box (*.mbox).

 • Jeśli chcecie zaimportować e-maile do The Bat, przejdźcie do Narzędzia / Importuj:

  Narzędzia / Import

  Importować pocztę do The Bat z jednego z następujących formatów plików: *.MSG, *.EML, UNIX-owa skrzynka pocztowa (*.mbox), *.TBB, Folder Bat *.MSB.

 • Możecie również uruchomić menu Importuj e-mail z Importuj e-mail;

  Import Wizard

  Import-master ma możliwość importowania e-maili od klientów poczty elektronicznej takich jak: Mozilla Thunderbird, Outlook, Eudora, Pegasus, Netscape.

Import i eksport książki adresowej

Oprócz importowania bazy danych poczty elektronicznej, The Bat umożliwia kopiowanie lub przenoszenie książek adresowych od innych klientów poczty elektronicznej.

Aby wykonać Import / Eksport trzeba

 • przejść do książki adresowej

  Książka adresowa
 • wybrać Plik / Eksport w

  Plik / Eksport

  Możecie wyeksportować książkę adresową The Bat do pliku LDIF, Karta biznesowa (vCard), Plik INI, *.txt oraz kontakty Google.

 • wybrać Plik / Importować z…

  Plik / Import

  Książka adresowa Bat może być zaimportowana z pliku LDIF, Karta biznesowa (vCard), Plik INI, *.txt, oraz książka adresowa The Bat, Outlook, Eudora, Pegasus, Windows Mail i Google Contacts.

Odzyskiwanie danych The Bat za pomocą Hetman Partition Recovery

Funkcje w The Bat opisane w poprzednich sekcjach umożliwiają użytkownikom zapisywanie wszystkich danych ich skrzynki pocztowej w osobnych plikach w określonych formatach oraz eksportowanie i importowanie danych pomiędzy klientami poczty elektronicznej lub innymi aplikacjami. Jest to z pewnością przydatne, dając użytkownikom możliwość wykonania kopii zapasowej danych ich skrzynki pocztowej i przywrócenia ich w przypadku konieczności ponownej instalacji programu, ponownej instalacji systemu operacyjnego lub sformatowania dysku.

Ale co z chwilą utraty plików z danymi lub posiadania kopii danych The Bat w jednym z powyższych formatów?

Odzyskiwanie profilu pocztowegoThe Bat (The Bat!)

Jeśli usuniecie profil poczty Bat w wyniku reinstalacji systemu Windows lub sformatowania dysku twardego, możecie go przywrócić w następujący sposób:

 • Pobierzcie i zainstalujcie Hetman Partition Recovery;

  Hetman Partition Recovery
 • Użyjcie programu do zeskanowania dysku, na którym przechowywane były dane profilu pocztowego;

  Hetman Partition Recovery. Typ analizy
 • Przejdźcie do folderu danych klienta poczty elektronicznej za pomocą programu (domyślnie C:\Nazwa użytkownika \AppData\Roaming\The Bat!) i przywróć folder danych żądanej skrzynki pocztowej;

  Hetman Partition Recovery. Odzyskać
 • Umieśćcie przywrócone foldery danych skrzynki pocztowej w folderze The Bat na komputerze przy użyciu metody opisanej w punkcie Jak utworzyć kopię zapasową skrzynki The Bat.

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.

Odzyskiwanie innych danych z The Bat

(Kopia zapasowa danych skrzynki (*.TBK), plik książki adresowej (LDIF, vCard, INI, *.txt), Email Export / Import pliku (*.MSG, *.EML, *.mbox, *.TBB, *.MSB))

Skoro sposób, w jaki przywracacie inne dane w programie The Bat mail client jest taki sam, niezależnie od formatu pliku, postaramy się pokazać, jak przywrócić te dane za pomocą jednego przykładu.

Aby to zrobić:

 • Pobierzcie i zainstalujcieHetman Partition Recovery

  Hetman Partition Recovery
 • Skanujcie dysk, na którym przechowywane są niezbędne dane z klienta poczty elektronicznej

  Hetman Partition Recovery. Typ analizy
 • Znajdźcie i odzyskajcie potrzebne pliki za pomocą oprogramowania do odzyskiwania danych

  Hetman Partition Recovery. Odzyskać
 • Odzyskajcie lub zaimportujcie pliki z danymi o The Bat za pomocą metod opisanych w tym artykule.

Oksana Volyniuk

Autor: , Pisarz techniczny

Oksana Volyniuk jest autorem pracującym w Hetman Software. Ma prawie trzyletnie doświadczenie w zakresie technologii IT, a wcześniej pracowała jako HR menedżer w IT kompanii. Oksana kocha technologię i jest zapalona tworzeniem każdego aktykułu, który może pomóć ludziom.

Michał Mirosznyczenko

Redaktor: , Pisarz techniczny

Michał Mirosznyczenko jest jednym z czołowych programistów firmy Hetman Software. Bazując na piętnastoletnim doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania, dzieli się swoją wiedzą z czytelnikami naszego bloga. Oprócz programowania Michał jest ekspertem w dziedzinie odzyskiwania danych, systemów plików, urządzeń do przechowywania danych i macierzy RAID.

Rekomendujemy

Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat