Odzyskiwanie danych z partycji LVM w Linuksie

Chcecie dowiedzieć się jak wykorzystać technologię LVM w systemie Linux? Jak utworzyć wolumin LVM, skonfigurować go i zamontować w systemie, dodać i usunąć dyski oraz odzyskać przypadkowo usunięte z niego dane? Więcej na ten temat dowiemy się w naszym artykule poniżej.

Odzyskiwanie danych z partycji LVM w Linuksie

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.

Co to jest LVM?

Zarządzanie woluminami logicznymi to standardowa opcja zarządzania dyskami, która jest dostępna w każdej dystrybucji systemu operacyjnego Linux. Zapewnia on poziom abstrakcji między systemem operacyjnym a używanymi dyskami. W tradycyjnym zarządzaniu, Linux najpierw szuka dostępnych dysków, a następnie widzi jakie partycje są dostępne na tych urządzeniach.

Z pomocą LVM możecie połączyć dyski lub partycje w jedną przestrzeń. W ten sposób system operacyjny nie zauważy żadnej różnicy, a menedżer dysków pokaże tylko te nośniki fizyczne lub grupy woluminów, które są potrzebne.

Przejdź do widoku
🐧 Jak odzyskać dane usunięte z partycji dysku LVM w systemie Linux 🐧

🐧 Jak odzyskać dane usunięte z partycji dysku LVM w systemie Linux 🐧

W rzeczywistości, LVM ma kilka dużych zalet:

  • Może on utworzyć wolumin logiczny na podstawie dowolnej liczby nośników fizycznych, które będą wyświetlane jako pojedyncza przestrzeń w systemie.
  • Liczba przychodzących nośników i wielkość samego wolumenu może być zmieniana w locie.
  • Także technologia LVM umożliwia w locie kopiowanie pożądanych partycji, lub pełną konfigurację funkcji mirror jak w RAID-1.

Jak zainstalować LVM na swoim systemie?

Jeśli planujecie używać LVM po raz pierwszy, musicie go najpierw zainstalować. Aby zainstalować, wykonajcie następujące polecenie: sudo apt install lvm2

Aby zainstalować, wykonaj następujące polecenie: sudo apt install lvm2

A następnie wprowadźcie hasło administratora, a następnie Tak, aby potwierdzić.

Potwierdź instalację

W niektórych wersjach Linuksa ta opcja jest ustawiona domyślnie.

To jest łatwe do sprawdzenia, wystarczy wpisać lvm w oknie terminala.

Weryfikacja instalacji komponentów

Po tym można przystąpić do zarządzania dyskami.

Jak podzielić dysk fizyczny na partycje

Mam trzy puste, niepartycjonowane dyski twarde o pojemności 320 GB, które nie są podzielone na partycje.

Trzy 320 gigabajtów czystego, nie umieszczonego nośnika.

Najprostszym sposobem partycjonowania jest użycie Narzędzia do zarządzania dyskami. Kliknijcie na wybrany dysk – i otwórzcie opcje zaawansowane – a następnie sformatujcie.

Formatowanie wszystkich dysków po kolei.

Wskażcie nazwę i system plików – Dalej i ponownie Formatować, aby potwierdzić.

Wybierzcie system plików i podajcie nazwę

Następnie musicie podać hasło do swojego konta administratora.

Wprowadź hasło do konta administratora.

Dysk jest podzielony na partycje, powtórzcie operację z każdym niepodzielonym dyskiem.

Możecie również partycjonować dysk przez terminal, używając fdisk.

Zalogujcie się jako root – sudo -i – wpiszcie swoje hasło.

Wpisz komendę sudo -i i hasło administratora

A następnie uruchomcie następujące polecenie: fdisk /dev/sdb – gdzie sdb jest dyskiem niespartycjonowanym.

Wpiszcie polecenie fdisk /dev/sdb

Przed przystąpieniem do dalszych czynności upewnijcie się, że podałyście właściwy dysk, ponieważ wszystkie informacje zostaną nadpisane.

Wpisujemy n – nowa partycja, p – partycja podstawowa, 1 – pierwsza partycja i dwukrotnie klikamy Enter.

Utwórz nową partycję

Teraz musimy przygotować partycję do użycia LVM. Wpiszcie t, aby zmienić typ partycji, a następnie 8e, aby wpisać LVM.

Przygotowanie nośników dla LVM

Sprawdźcie ustawienia partycji – p, jak widać zakończyło się to sukcesem, pojawia się partycja sdb1, zmiany zapisu – w. Podzielcie na partycje wszystkie nie podzielone na partycje dyski.

Sprawdźcie ustawienia i zapiszcie zmiany

Ponadto, aby utworzyć wolumin LVM na nowo dodanej partycji, wpiszcie: pvcreate /dev/sdb1.

Utwórz wolumin LVM

Powtórzcie to dla każdego nośnika pvcreate /dev/sdc1, pvcreate /dev/sdd1.

Powtórzcie to dla każdego medium

Teraz utwórzcie grupę partycji

Po przygotowaniu trzech nośników, zmontujcie wymaganą partycję LVM. Pomoże nam w tym poniższe polecenie:

vgcreate vg1 /dev/sdb1 dev/sdc1 dev/sdd1

Gdzie vg1 jest nazwą (tytułem) nowej grupy. Możecie nazwać ją jak chcecie, ale zalecane jest dodanie vg, abyś wiedział, że jest to grupa.

Z przygotowanych trzech nośników zmontuj pożądaną partycję <b>LVM</b>.

Aby użyć LVM utwórzcie wolumin logiczny

Gdy dyski zostaną połączone w grupę, należy utworzyć nową partycję logiczną, aby móc z niej korzystać. W tym celu należy wpisać polecenie:

lvcreate -L 10G -n lv1 vg1

Gdzie, -L określa rozmiar, ja określiłam 10GB, polecenie -n podaje nazwę woluminu, a odwołanie do vg1 określa, z którego woluminu pobrać przestrzeń.

Trzeba utworzyć nową partycję logiczną

Jeśli na dysku znajdują się jakieś dane, system ostrzeże cię o tym, wpiszcie tak, aby potwierdzić nadpisanie ich.

Jak sformatować i zamontować wolumin logiczny?

Jest to tylko kwestia formatowania woluminu w Zarządzaniu dyskami i montowania go. Kliknijcie na niego i pociągnijcie w dół opcje zaawansowane, a następnie format, określcie nazwę i system plików – Dalej – a następnie Formatuj ponownie.

Lewy do formatowania woluminu w zarządzaniu dyskami

Wprowadźcie hasło root, a następnie kliknijcie przycisk montowania. Teraz jesteście gotowy do korzystania z nowej partycji.

Wprowadźcie hasło <b>root</b>, a następnie kliknijcie przycisk montowania.

Jeśli musicie sformatować go przez terminal, wpiszcie komendę:

mkfs -t ext4 /dev/vg1/lv1

Zobaczcie system plików Ext4, nazwę grupy i nazwę woluminu.

Jeśli musicie sformatować się przez terminal, wpiszcie polecenie

Aby zamontować, wpiszcie: mkdir /mnt/lv1 a następnie mount -t ext4 /dev/vg1/lv1 /mnt/lv1.

Montowanie mediów przez terminal

Wolumin jest zamontowany.

Jak zmienić rozmiar?

Jedną z zalet woluminów logicznych jest możliwość dodawania nowego dysku twardego w locie i rozszerzania grupy woluminów. A jeśli w grupie znajduje się nieużywany dysk twardy, można go z niej usunąć.

Istnieją trzy główne narzędzia do zwiększania lub zmniejszania grup logicznych, fizycznych i woluminów.

  • Resize – może pomóc zmniejszyć lub rozszerzyć woluminy fizyczne i logiczne, ale nie może pomieścić grup
  • Extend – rozszerza partycje logiczne lub grupy woluminów
  • Reduce – może zmniejszać woluminy logiczne lub grupy woluminów.
Trzy podstawowe narzędzia do zwiększania lub zmniejszania rozmiaru

Jak dodać nowy dysk twardy do grupy

Pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić przed dodaniem do grupy, jest partycjonowanie nowego dysku twardego. W poprzednim artykule wyjaśniliśmy, jak wykonać to zadanie.

Następnie wykonajcie następujące polecenie: vgextend vg1 /dev/sde1

Dodawanie nowych mediów

Gdzie vg1 jest nazwą grupy, a sde1 jest już zaznaczonym nowym dyskiem.

Jak wyświetlić szczegółowe informacje o LVM

Jeśli chcecie zobaczyć szczegółowe informacje o składzie grupy LVM, wpiszcie pvdisplay.

Wyświetlanie szczegółowych informacji o składzie <b>LVM</b>

Możecie tu zobaczyć ścieżkę do dysku fizycznego, nazwę grupy wirtualnej, do której należy, informacje o wolnej i używanej przestrzeni ID dysku i inne.

Jak usunąć wolumin logiczny

Jeśli chcecie usunąć wolumin logiczny, najpierw upewnijcie się, że jest on odmontowany (unmounted), a następnie uruchomcie lvremove, aby go odmontować, co usuwa partycję.

To polecenie usuwa grupę woluminów, ale zanim to zrobicie, musicie odmontować partycję logiczną: umount /mnt/lv1

Partycja logiczna musi być odmontowana

Dalej, aby odmontować, wpiszcie polecenie: lvremove /dev/vg1/lv1, i Tak, aby potwierdzić operację.

Usuń wolumin logiczny

Po pomyślnym usunięciu, zobaczycie następujący komunikat o pomyślnym usunięciu

Teraz możemy usunąć naszą grupę wpisując komendę: sudo vgremove vg1

Usuń grupę

Teraz pozostaje już tylko usunąć wszystkie media, które tworzyły grupę, aby to zrobić należy wpisać polecenie: sudo pvremove /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1

Teraz pozostało tylko usunąć wszystkie media

Wszystkie znaczniki na nośnikach fizycznych zostały pomyślnie usunięte, przyjęły one swój pierwotny wygląd.

Jak odzyskać usunięte informacje z woluminu logicznego LVM

Jeśli przypadkowo usunęłyście ważne informacje z woluminu logicznego LVM, możecie je odzyskać dzięki Hetman Partition Recovery.

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.

Narzędzie obsługuje partycje LVM i umożliwia odzyskiwanie z nich danych. Obsługuje większość popularnych systemów plików pod Windows, Linux, Unix i MacOS. Zignoruje on błędy struktury logicznej dysku, przeskanuje dysk twardy i zwróci potrzebne pliki.

Hetman Partition Recovery nie jest obecnie dostępny w dystrybucji dla systemu Linux. Można go uruchomić za pomocą maszyny wirtualnej opartej na systemie Windows, instalując go jako drugi system na komputerze, lub podłączyć dyski do innego komputera.

Uruchomiony program, po zainicjowaniu, bez problemu wykrył wolumin logiczny i wyświetlił wszystkie znane o nim informacje.

Wykrył wolumin logiczny i wyświetlił wszystkie znane o nim informacje

Najpierw wykonajcie Szybkie skanowanie, kliknijcie prawym przyciskiem myszy na dysku – Otwórz – Szybkie skanowanie, po zakończeniu procesu program wyświetli informacje znajdujące się po prawej stronie okna. Usunięte pliki są oznaczone czerwonym krzyżykiem.

Szybkie skanowanie

Jeśli Szybkie skanowanie nie znajdzie żądanych informacji, wykonajcie Pełną analizę.

Hetman Partition Recovery pełna analiza

Następnie zaznaczamy pliki, które chcemy przywrócić i klikamy Odzyskaj, wybieramy miejsce ich zapisania i ponownie Odzyskaj.

Następnie zaznacz pliki, które chcesz przywrócić i kliknij Przywróć

Po zakończeniu procesu wszystkie pliki znajdą się we wskazanym folderze.

Podsumowanie

W tym artykule próbowaliśmy pokazać, jak używać wbudowanego Zarządzania woluminami logicznymi pod Linuksem. Przeszliśmy przez wszystkie ważne kroki, aby utworzyć i skonfigurować partycję LVM, dodać i zamontować nowe dyski twarde, zmniejszyć i całkowicie usunąć. Funkcja LVM została zaprojektowana jako rozwiązanie serwerowe. Ale teraz możecie w pełni wykorzystać go nawet na domowym komputerze.

Oksana Volyniuk

Autor: , Pisarz techniczny

Oksana Volyniuk jest autorem pracującym w Hetman Software. Ma prawie trzyletnie doświadczenie w zakresie technologii IT, a wcześniej pracowała jako HR menedżer w IT kompanii. Oksana kocha technologię i jest zapalona tworzeniem każdego aktykułu, który może pomóć ludziom.

Michał Mirosznyczenko

Redaktor: , Pisarz techniczny

Michał Mirosznyczenko jest jednym z czołowych programistów firmy Hetman Software. Bazując na piętnastoletnim doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania, dzieli się swoją wiedzą z czytelnikami naszego bloga. Oprócz programowania Michał jest ekspertem w dziedzinie odzyskiwania danych, systemów plików, urządzeń do przechowywania danych i macierzy RAID.

Rekomendujemy

Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat