Odzyskiwanie danych z partycji LVM dysku Linux w Warszawie

Instalacja, tworzenie i montowanie woluminu logicznego, przywracanie przypadkowo usuniętych danych z dysku partycji LVM w Linuksie

Convert LV or MD RAID1/0 to RAID5: Data-Safe Methods

In this tutorial, we walk you through the step-by-step process of converting LV or MD RAID1/0 configurations into RAID5 seamlessly (on Linux, with mdadm or LVM). From understanding the prerequisites to executing the conversion safely, we provide practical tips and expert guidance to ensure a smooth transition while preserving your valuable data intact. Whether you're a sysadmin or a tech enthusiast, this article equips you with the knowledge and tools to upgrade your RAID setup with confidence.

(more…)

Jak utworzyć macierz RAID 5 z LVM i odzyskać dane po uszkodzeniu

W tym poradniku pokażemy jak stworzyć programowo zdefiniowany LVM RAID w Linuksie. Przedstawimy również proste rozwiązanie, które pozwala odzyskać utracone informacje z LV RAID5 po przypadkowym usunięciu lub niespodziewanej awarii dysku.

(more…)

Odzyskiwanie danych z partycji LVM w Linuksie – Kompletny przewodnik

Chcecie dowiedzieć się jak wykorzystać technologię LVM w systemie Linux? Jak utworzyć wolumin LVM, skonfigurować go i zamontować w systemie, dodać i usunąć dyski oraz odzyskać przypadkowo usunięte z niego dane? Więcej na ten temat dowiemy się w naszym artykule poniżej.

(more…)
Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat