Jak utworzyć macierz RAID 5 z LVM i odzyskać dane po uszkodzeniu

W tym poradniku pokażemy jak stworzyć programowo zdefiniowany LVM RAID w Linuksie. Przedstawimy również proste rozwiązanie, które pozwala odzyskać utracone informacje z LV RAID5 po przypadkowym usunięciu lub niespodziewanej awarii dysku.

Jak utworzyć macierz RAID 5 z LVM i odzyskać dane po uszkodzeniu

Odzyskiwanie danych z uszkodzonych macierzy RAID, które nie są dostępne dla komputera.

Wstęp

LVM RAID to metoda tworzenia woluminu logicznego (LV), która wykorzystuje wiele dysków fizycznych w celu poprawy wydajności lub odporności na błędy macierzy. W LVM dyski fizyczne (PV) składają się na pojedynczą grupę woluminów (VG).

Wciąż bardziej solidne jest użycie MD RAID, ale jeśli trzeba migrować z konwencjonalnych dysków do RAID bez odmontowywania systemów plików, ta metoda budowy jest odpowiednia.

Umieszczenie bloków danych woluminów logicznych na dyskach fizycznych jest określone przez typ RAID. Aby zapoznać się z poziomami RAID, obejrzyjcie poniższe wideo.

Przejdź do widoku
🐧 Jak odzyskać dane z LVM RAID 5, 0 lub 1 w systemie Linux (Ext4) 🐧

🐧 Jak odzyskać dane z LVM RAID 5, 0 lub 1 w systemie Linux (Ext4) 🐧

Struktura LVM RAID wykorzystuje sterowniki Device Mapper (DM) i Multiple Device (MD) z jądra systemu Linux.

DM jest używany do tworzenia i zarządzania widocznymi urządzeniami LVM, a MD jest używany do hostowania danych na urządzeniach fizycznych.

LVM tworzy ukryte woluminy logiczne (urządzenia DM), które znajdują się pomiędzy widocznymi partycjami (LV) i urządzeniami fizycznymi.

Teraz pokażę Wam, jak utworzyć RAID5 z 5 dysków twardych w jednej wirtualnej grupie woluminów logicznych.

Jak partycjonować dyski i utworzyć wirtualną grupę dla LV RAID

Aby utworzyć LV RAID użyjcie lvcreate.

Wprowadź określone polecenie.

Jeśli nie macie jeszcze zainstalowanego Logical Volume Manager (LVM) na swoim komputerze, będziecie musiały najpierw uruchomić instalację. Proces ten jest szczegółowo opisany w poniższym filmiku.

Zainstalujcie menedżera poprzez uruchomienie narzędzia wiersza poleceń odpowiedzialnego za komunikację z systemem zarządzania pakietami. Wpiszcie to polecenie w oknie dialogowym: sudo apt install lvm2.

Instalacja menedżera za pomocą polecenia apt.

Wykonajcie wszystkie czynności jako superużytkownik. Aby to zrobić, wpiszcie polecenie sudo -i. Zlikwiduje to konieczność ciągłego wpisywania hasła.

Przywilej pozwala nie podawać hasła.

Następnie podzielcie dyski na partycje za pomocą narzędzia dyskowego lub terminala. Wystarczy wybrać żądany typ systemu plików i rozpocząć proces formatowania dysków.

Określ przyszłą nazwę i typ systemu dysku.

W terminalu użyjcie specjalnego polecenia systemowego fdisk /dev/sdb.

Wpiszcie monit, aby sformatować dysk.

Przed rozpoczęciem formatowania należy upewnić się, że dysk został poprawnie sformatowany, ponieważ po zakończeniu formatowania wszystkie dane na określonym nośniku zostaną usunięte (system nadpisze istniejące dane).

Określcie opcje formatowania, wpisując krok po kroku następujące atrybuty:

  • n – tworzy nową partycję,
  • p – ustawia partycję na main,
  • 1 – przypisuje numer.

Proszę dwukrotnie nacisnąć Enter” na klawiaturze, uzgadniając wartość pierwszego i ostatniego sektora.

Podaj wszystkie atrybuty.

Teraz skonfigurujmy ustawienia LVM. Zastosujcie następujące atrybuty, każdy w swoim wierszu:

  • t – uruchamia proces zmiany nowego typu partycji,
  • 8e – ustawia wartość LVM.
Ustaw nową wartość.

Upewnijcie się, że nowa partycja ma właściwy typ. W wierszu poleceń należy wpisać atrybut “p”. Wasz system przetworzy zapytanie i przedstawi Wam tabelaryczne podsumowanie. Urządzenie jest oznaczone jako “sdb1” z “Linux LVM” typem systemu. Następnie użyjcie atrybutu “w”, aby zapisać zmiany. Powtórzcie opisaną procedurę dla wszystkich pozostałych niezałatanych nośników i podzielcie je na partycje.

Sprawdź i zapisz nowe ustawienia

Następnym krokiem jest utworzenie woluminu fizycznego na nowej partycji. Wprowadźcie polecenie “pvcreate /dev/sdb1”.

Utwórz nowy wolumin.

Powtórzcie polecenie dla każdego dysku, zastępując wartość “sdb1” innymi nazwami dysków (“sdc1”, “sdd1”, “sde1”, “sdf1”).

Wykonuj wszystkie polecenia po kolei.

Następnie zbierzcie wszystkie media w jedną grupę. Wpiszcie “vgcreate” w znaku zachęty, wymieniając dyski, które chcecie utworzyć. W tym przykładzie komenda wyglądałaby następująco “vgcreate vg1 /dev/sdb1 dev/sdc1 dev/sdd1 dev/sde1 dev/sdf1”. Atrybut “vg1” jest nazwą nowej grupy woluminów.

Scal dyski w grupę.

Jak utworzyć programową macierz LVM RAID 5

Proces tworzenia programowej macierzy RAID 5 wymaga wykonania prostego polecenia w terminalu w następującym formacie:

«lvcreate -n lvr5 –type raid5 -L 10G -i 4 vg1»

Przykładowy zestaw poleceń.

W naszym przykładzie, w poleceniu reprezentowane są następujące atrybuty:

  • -n – przypisuje nazwę do czegoś.
  • –type raid5 ustawia typ macierzy.
  • -L-ustala wielkość limitu dla woluminu logicznego (tutaj skonfigurowany na 10GB).
  • -i – określa liczbę urządzeń, które będą wykorzystywane do przechowywania danych użytkownika. Nie obejmuje to dodatkowego urządzenia do przechowywania bloków parzystości. Liczba ta musi być większa lub równa 2, ponieważ minimalna liczba dysków dla tego typu wynosi trzy.
  • vg1 – mówi systemowi, skąd ma wziąć odpowiednią ilość miejsca na dysku (określając konkretny wolumin lub całą grupę).

Po pomyślnym wykonaniu polecenia, proces odbudowy RAID 5 w grupie wirtualnej LVM jest zakończony. Pozostaje tylko sformatować macierz i zamontować ją. Wybrać format ext4 dla RAID 5. Wpiszcie polecenie:

«mkfs -t ext4 /dev/vg1/lvr5»

Rozpoczęcie procesu formatowania

Polecenie zawiera informacje o wybranym przez nas systemie plików “ext4”, nazwie grupy “vg1”, nazwie woluminu “lvr5”.

Teraz zamontujmy ukończoną tablicę. Piszemy więc “mkdir /mnt/lvr5” a następnie “mount -t ext4 /dev/vg1/lvr5 /mnt/lvr5”.

Wykonywanie procesu montowania.

Po wykonaniu poleceń, wybrany wolumin zostanie zamontowany.

Wybrany wolumin jest zamontowany.

Jak sprawdzić status LVM RAID

Aby sprawdzić status LVM RAID, wykonajcie następujące polecenie:

“lvs -a -o name,copy_percent,devices vg1”

Wpiszcie komendę, aby sprawdzić status.

Na ekranie wyświetlane są informacje, których szukacie, w tym informacje o urządzeniach i grupach, których to dotyczy.

Informacje, których szukasz, są przedstawione w formie tabelarycznej.

Jak odzyskać utracone dane z macierzy LVM

Jeśli ważne dane zostały utracone i trzeba je odzyskać, istnieje oprogramowanie do odzyskiwania danych dostępne w Hetman Software. Wybierzcie Hetman RAID Recovery z narzędzi poniżej.

Odzyskiwanie danych z uszkodzonych macierzy RAID, które nie są dostępne dla komputera.

To rozwiązanie programowe obsługuje odzyskiwanie utraconych plików z prawie wszystkich znanych lokalizacji RAID. Odzyskanie utraconych danych jest łatwe, działa szybko i nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności ani dodatkowej wiedzy. Niestety, nie ma możliwości zainstalowania tego oprogramowania na systemie Linux. Potrafi jednak wykryć wszystkie główne systemy plików używane w systemach Linux, Unix, MacOS i Windows. Może również znaleźć i naprawić różne błędy logiczne oprogramowania, więc może odzyskać maksymalną liczbę utraconych plików użytkownika.

Jeśli krytycznie potrzebujecie użyć Hetman RAID Recovery na Linuksie, możecie to zrobić na jeden z trzech sposobów. Włączcie maszynę wirtualną, opcjonalnie zainstalujcie system Windows lub podłączcie problematyczny nośnik do komputera, na którym Windows jest już podstawowym systemem operacyjnym.

Po uruchomieniu, oprogramowanie automatycznie wykrywa ustawienia LVM RAID i wyświetla wszystkie znane informacje o RAID.

Informacje o wykrytej macierzy

Aby uzyskać więcej informacji, kliknijcie prawym przyciskiem myszy na nośniku i wybierzcie element z wyświetlonego menu podręcznego «Właściwości». Albo nacisnijcie «Alt + Enter».

Przejdź do menu właściwości dysku.

Na karcie RAID w oknie podręcznym Właściwości można uzyskać różne informacje na temat macierzy. Na przykład można zobaczyć dyski w macierzy oraz ich numer seryjny, rozmiar i kolejność bloków. Informacje te będą pomocne podczas ręcznego tworzenia RAID w RAID builderze. Dlatego przy tworzeniu RAID należy pamiętać o wszystkich jego parametrach.

Tagged array information.

Aby odzyskać swoje dane, najpierw wykonajcie szybkie sprawdzenie. Kliknijcie prawym przyciskiem myszy ikonę dysku graficznego, a następnie kliknijcie “Otwórz”.

Wyskakujące menu sterowania.

W nowym oknie Kreatora odzyskiwania, wybierzcie sekcję “Szybkie skanowanie”. Następnie kliknijcie przycisk “Dalej”.

Szybkie skanowanie.

Oprogramowanie przeanalizuje nośnik, wykryje utracone dane i pokaże Wam usunięte pliki, opcjonalnie zaznaczając je czerwonym krzyżykiem.

Pokazywanie usuniętych obiektów.

Jeśli nie można znaleźć plików, których szukacie w trybie szybkiego skanowania, wybierzcie opcję Pełna analiza.

Pełna analiza dysku.

Następnie zaznaczcie elementy, które chcecie odzyskać. Kliknijcie przycisk “Odzyskaj”.

Wybierz obiekty do zapisania.

Wskażcie ostateczną lokalizację, w której mają być zapisane gotowe pliki. Kliknijcie ponownie przycisk Odzyskaj.

Ratuj utracone przedmioty.

Pliki zaznaczone w poprzednim kroku zostaną odzyskane i umieszczone w określonym repozytorium.

Jak odzyskać utracone dane z LV RAID, jeśli dwa dyski nie działają

Nawet przy dwóch uszkodzonych dyskach, Hetman RAID Recovery był w stanie zidentyfikować typ RAID i zgłosić wszystkie informacje o macierzy.

Po wykonaniu szybkiego skanowania tablicy, wszystkie wykryte elementy prezentowane są w osobnym oknie. Jednak większość z nich jest uszkodzona.

Większość obiektów jest uszkodzona.

Po pełnej analizie nośnika, kreator odzyskiwania programu wyświetlił więcej uszkodzonych plików.

Wybierzcie żądane elementy, a następnie kliknijcie przycisk “Przywróć”.

Przedmioty do uratowania.

Teraz ustawcie, gdzie zapisać pliki, a następnie kliknijcie “Odzyskać” ponownie.

Zapisz obiekty zgodnie z ustawionymi parametrami.

Wszystkie zaznaczone pliki zostaną natychmiast zapisane zgodnie z ustawionymi przez Was parametrami.

Jeśli oprogramowanie nie jest w stanie automatycznie wykryć RAID, proszę użyć wbudowanego narzędzia do budowania RAID.

Uruchomienie konstruktora oprogramowania.

Aby móc z niej skorzystać, należy znać wszystkie informacje o macierzy, które można znaleźć w oknie właściwości RAID.

Podsumowanie

LVM jest jedną z wielu technologii Linuksa, która pozwala na dużą elastyczność w zarządzaniu przestrzenią dyskową. W połączeniu z RAID, dobrze chroni dane przed ewentualną utratą, a także zapewnia łatwy sposób przechowywania, zarządzania i udostępniania plików użytkownika w repozytorium.

Przejdź do widoku
🐧 Jak odzyskać dane usunięte z partycji dysku LVM w systemie Linux 🐧

🐧 Jak odzyskać dane usunięte z partycji dysku LVM w systemie Linux 🐧

Oksana Volyniuk

Autor: , Pisarz techniczny

Oksana Volyniuk jest autorem pracującym w Hetman Software. Ma prawie trzyletnie doświadczenie w zakresie technologii IT, a wcześniej pracowała jako HR menedżer w IT kompanii. Oksana kocha technologię i jest zapalona tworzeniem każdego aktykułu, który może pomóć ludziom.

Michał Mirosznyczenko

Redaktor: , Pisarz techniczny

Michał Mirosznyczenko jest jednym z czołowych programistów firmy Hetman Software. Bazując na piętnastoletnim doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania, dzieli się swoją wiedzą z czytelnikami naszego bloga. Oprócz programowania Michał jest ekspertem w dziedzinie odzyskiwania danych, systemów plików, urządzeń do przechowywania danych i macierzy RAID.

Rekomendujemy

Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat