Najlepsze programy do odzyskiwania danych na dysku z systemem plików ReFS

REFS poprawił bezpieczeństwo i wydajność pamięci masowej, ale nie może w pełni chronić ważnych danych przed utratą. W tym artykule przeprowadziliśmy test porównawczy programów do odzyskiwania danych na dyskach z systemem plików ReFS.

Najlepsze programy do odzyskiwania danych na dysku z systemem plików ReFS

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.

Wstęp

ReFS, czyli “The Resilient FileSystem”, to najnowszy system plików firmy Microsoft (o kodowej nazwie “Protogon”) zaprojektowany w celu maksymalizacji dostępności danych, skutecznego skalowania do dużych zbiorów danych przy różnych obciążeniach i zapewnienia integralności danych dzięki odporności.

Głównymi elementami konstrukcyjnymi nowego systemu plików są drzewa B+. Wszystkie elementy struktury systemu plików są jednopoziomowe.

Głównym elementem strukturalnym systemu plików jest “Katalog”, reprezentowany jako drzewo B+, którego kluczem jest numer folderu obiektowego.

“Liście katalogowe” to typowe zapisy. Istnieją trzy główne typy zapisów dla folderu obiektów: opis katalogu, zapis indeksowy i opis podobiektu.

Następne w katalogu są tzw. zapisy indeksowe: krótkie struktury, które zawierają dane o elementach zawartych w katalogu. Ostatnie z nich to wpisy elementów katalogowych. W przypadku folderów pozycje te zawierają swoje nazwy, identyfikator w “Katalogu” i strukturę “informacji standardowych”. Dla plików nie ma identyfikatora, ale zamiast tego struktura zawiera wszystkie podstawowe dane o pliku, w tym rdzeń drzewa B+, fragmenty pliku. W związku z tym, plik może składać się z prawie dowolnej liczby fragmentów.

Chociaż REFS zwiększył bezpieczeństwo i wydajność pamięci masowej, nie może w pełni chronić krytycznych danych przed przypadkowym usunięciem, wirusami lub innymi możliwościami utraty informacji. Takie sytuacje muszą być brane pod uwagę i musi istnieć niezawodne narzędzie do rozwiązywania problemów z usuwanymi plikami.

Rozwiązaniem tego problemu jest specjalne narzędzie do szybkiego odzyskiwania danych.

Przejdź do widoku
🔝 Programy do odzyskiwania danych z dysku ReFS (Resilient File System) 💽

🔝 Programy do odzyskiwania danych z dysku ReFS (Resilient File System) 💽

Analiza porównawcza programów odzyskiwania danych

Zróbmy mały test porównawczy najlepszych programów do odzyskiwania danych na dyskach z systemem plików ReFS.

Więc, do dalszych testów wybraliśmy niektóre z najpopularniejszych programów do odzyskiwania danych: Hetman Partition Recovery, RStudio, Easeus Data Recovery Wizard oraz UFS Explorer. Początkowo test powinien był obejmować więcej programów, ale po dokładniejszym ich przestudiowaniu okazało się, że nie wszystkie takie narzędzia obsługują system plików ReFS. Należą do nich Recuva (jeden z najpopularniejszych programów), Diskdrill, Stellar i Ibeesoft.

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.

Okazuje się, że większość takich programów nie obsługuje systemu plików ReFS.

Więc, mamy system z Windows Server. Tutaj stworzyliśmy dysk testowy z systemem plików ReFS. Kopiujemy kilka zdjęć, wideo, dokumentów na dysk. Następnie usuwamy część danych i kończymy pracę z systemem.

ReFS dysk
Usunięcie danych z dysku ReFS

Test zostanie przeprowadzony na komputerze z systemem Windows 10. Podłączcie nasz napęd HFS+ i uruchomicie pierwszy program Hetman Partition Recovery.

System Windows 10 rozpoznaje system plików ReFS bez dodatkowego oprogramowania i sterowników.

Częściowe usunięcie danych

Test Hetman Partition Recovery

Uruchomiemy pierwszy program dla testu Hetman Partition Recovery. Program widzi dysk, wykrywa system plików i wyświetla nazwę dysku.

Test Hetman Partition Recovery

Po tak prostym usunięciu wystarczy przeprowadzić szybką analizę.

Test Hetman Partition Recovery

Zobaczmy wyniki skanowania. Znaleziono folderów 8, plików 21.

Test Hetman Partition Recovery

Program wyświetlił wszystkie pliki i foldery. Usunięte pliki są oznaczone czerwonym krzyżykiem. Wszystkie pliki mogą być podglądane i mogą być łatwo przywrócone. Struktura dysku, wszystkie pliki i foldery są zapisywane na swoich miejscach. Program poradził sobie z tym zadaniem i pomyślnie przeszedł ten test.

Test Hetman Partition Recovery

Test RStudio

Drugi program, który bierze udział w teście RStudio.

Wyświetla on również dysk testowy, identyfikuje jego system plików i pokazuje nazwę.

Test RStudio

Program znalazł usunięte foldery i pliki, są one oznaczone czerwonym krzyżykiem. Usunięte zdjęcia, filmy i dokumenty nie są wyświetlane w podglądzie. Podczas szybkiej analizy program nie wyświetlał zawartości usuniętych plików.

Test RStudio

Będziemy musieli dokonać pełnej analizy. To potrwa trochę dłużej.

Pełna analiza wykazała inny wynik: wszystkie pliki są dostępne do przeglądania.

Test RStudio

Program zdał test, choć zajęło to więcej czasu.

Test Easeus Data Recovery Wizard

Następny program, biorący udział w teście. – Easeus Data Recovery Wizard.

Program wyświetla napęd, ale nie ma nazwy napędu ani typu systemu plików. Można było to ustalić tylko na podstawie wielkości.

Test Easeus Data Recovery Wizard

Program nie daje możliwości szybkiej analizy, po rozpoczęciu skanowania pełna analiza rozpoczyna się natychmiast. Rezultatem skanowania jest 17 plików.

Test Easeus Data Recovery Wizard

Struktura dysku i nazwy plików są tracone, pliki są rozproszone po folderach według ich typu. Na podstawie wyniku możemy założyć, że program analizuje dysk za pomocą głębokiej analizy, jest to dość długi proces z dużą ilością informacji.

Usunięte pliki nie są w żaden sposób oznaczone, nie jest jasne, które z nich zostały usunięte, a które pozostały na dysku.

Test Easeus Data Recovery Wizard

Ustalić, że wszystkie pliki na miejscu mogą być określone tylko na podstawie ich numeru. Przy dużej liczbie plików trudno będzie znaleźć właściwe. Przerzucenie ich wszystkich zajmie dużo czasu.

Program znalazł wszystkie usunięte dane, brak szybkiej analizy programu, proces wyszukiwania zajmował więcej czasu. Easeus zdał ten test.

Test UFS Explorer

A ostatni program do testu to – UFS Explorer.

Program widzi napęd testowy, ale jest on oznaczony jako problematyczny. Nie zdefiniował on typu systemu plików i jego nazwy.

Test UFS Explorer

Tutaj jest szybka analiza.

Test UFS Explorer

Analiza nie była już tak szybka, zajęła więcej czasu niż pełna analiza w RStudio i głęboka analiza w Easeus.

Wynik nie jest również imponujący, program nie znalazł zawartości dysku.

Test UFS Explorer

Pełna analiza była również niejednoznaczna.

Test UFS Explorer

Program nie zdał testu, nie mógł znaleźć zawartości dysku. Chociaż strona internetowa sprzedawcy twierdzi, że obsługuje system plików ReFS.

W przyszłości będziemy testować 3 programy Hetman Partition Recovery, Easeus и RStudio.

Następnie będziemy na zmianę zaciemniać główne elementy struktury systemu plików, a mianowicie: Tytuł woluminu Volum Header i jego kopia, wszystkie superblocki (Superblock) i w teście końcowym wytrzemy wszystkie punkty kontrolne(Checkpoints).

Nawet jeśli usuniecie cały łańcuch węzłów w strukturze systemu plików, nasz program pozwala na znalezienie danych, ponieważ algorytm programu szuka tylko liści drzewa B, które zawierają niezbędne dane.

Hetman Partition Recovery pozwala na analizę przestrzeni dyskowej za pomocą algorytmu analizy sygnatury. Analizując urządzenie sektor po sektorze, program znajduje określone sekwencje bajtów omijające utracone elementy łańcucha i wyświetla dane użytkownikowi. Jeśli cała struktura systemu plików zostanie wymazana, ale pozostaną foldery na poziomie zerowym, nie będzie to przeszkadzać w odzyskiwaniu danych, a program je wyświetli.

Teraz, spróbujmy na praktyce, podświetlimy główny tytuł tomu Volume Header Main.

Usunięty nagłówek objętości (Volume Header Main)

Test Hetman Partition Recovery

Po usunięciu nagłówka woluminu (Volume Header Main) , program Hetman Partition Recovery wyświetla dysk, ale nie posiada nazwy i definiuje typ systemu plików jako NTFS.

Test Hetman Partition Recovery

Program nie mógł znaleźć żadnych danych podczas szybkiej analizy.

Wynikiem pełnej analizy jest 1 dysk, 8 folderów, 21 plików.

Program wyświetla dysk, określa typ systemu plików i jego nazwę.

Test Hetman Partition Recovery

Po otwarciu dysku widzimy, że wszystkie dane znajdują się na miejscu i są dostępne do podglądu. Struktura dysku i nazwy plików są zapisywane, jedyne co pozostaje to zapisanie ich na dysk.

Test Hetman Partition Recovery

Program pomyślnie zdał drugi test.

Test RStudio

Po usunięciu nagłówka woluminu RStudio widzi również dysk, bez nazwy i bez typu systemu plików.

Test RStudio

Ponieważ szybka analiza w pierwszym teście nie dała dobrych wyników, należy natychmiast przeprowadzić pełną analizę.

Program określił nazwę napędu i typ systemu plików.

Test RStudio

Struktura dysku została zapisana, wszystkie dane na miejscu, wszystko jest dostępne do podglądu.

Test RStudio

RStudio pomyślnie zdał drugi test.

Test Easeus

Zobaczmy wyniki Easeus.

Program widzi dysk, ale tak jak poprzednio nie ma nazwy ani systemu plików.

Test Easeus Data Recovery Wizard

Po zeskanowaniu tego samego wyniku, pliki są rozproszone po folderach, nie ma struktury dysku, zagubione nazwy plików, wszystko jest na swoim miejscu, jeden dokument i jedne wideo nie jest dostępny do oglądania.

Test Easeus Data Recovery Wizard
Test Easeus Data Recovery Wizard

Prawdopodobnie nigdy ich nie odzyskamy. Zgodnie z wynikami drugiego testu, Easeus zajmuje trzecie miejsce w rankingu.

Teraz usuńmy nagłówek Volume Header copy.

Kopia nagłówka woluminu usunięta (Volume Header Copy)

Test Hetman Partition Recovery

W programie Hetman Partition Recovery, wynik jest taki sam jak w poprzednim teście, program widzi dysk z systemem plików NTFS.

Test Hetman Partition Recovery

Wynikiem pełnej analizy jest 1 dysk, 8 folderów, 28 plików. Program zdefiniował nazwę dysku i typ systemu kopii zapasowej.

Test Hetman Partition Recovery

Struktura dysku, nazwy plików, wszystko jest na swoim miejscu i dostępne do przeglądania, jedyne co zostało to zapisanie ich na dysku.

Test Hetman Partition Recovery

Hetman Partition Recovery pomyślnie przeszedł test po usunięciu kopii nagłówka objętości.

Test RStudio

Ten sam wynik w RStudio, brak typu systemu plików i nazwy dysku.

Test RStudio

Po skanowaniu program wykrył typ systemu plików i wyświetla nazwę napędu.

Test RStudio

Zapisana struktura, nazwy plików, wszystkie dane są dostępne.

Test RStudio

Test Easeus

Wynik jest identyczny z poprzednim. Dysk bez nazwy i typu systemu plików.

Test Easeus Data Recovery Wizard

Program znalazł 17 plików, 1 dokument i 1 wideo są niedostępne.

Test Easeus Data Recovery Wizard
Test Easeus Data Recovery Wizard

W kolejnym teście wytarliśmy wszystkie super-bloki za pomocą dysku testowego z systemem plików ReFS.

Usunięto wszystkie superbloki(Superblock) wolumenu

Test Hetman Partition Recovery

Program widzi dysk jak w poprzednim teście.

Test Hetman Partition Recovery

Wynikiem pełnej analizy jest 1 dysk, 8 folderów, 21 plików. Wyświetla typ systemu plików i nazwę dysku.

Test Hetman Partition Recovery

Struktura dysku i nazwy plików zostały zapisane, wszystkie dane są na swoim miejscu i mogą być odzyskane.

Test Hetman Partition Recovery

Test RStudio

Wynik RStudio – dysk jest wyświetlany jak w poprzednim teście.

Test RStudio

Po skanowaniu pojawiła się nazwa dysku i typ systemu plików.

Test RStudio

Wszystkie dane są dostępne.

Test RStudio

Test Easeus

Easeus, wyświetla tylko dysk i jego pojemność.

Test Easeus Data Recovery Wizard

Wynik skanowania – 17 plików. 1 dokument i 1 wideo są nie dostępne.

Test Easeus Data Recovery Wizard
Test Easeus Data Recovery Wizard

A w ostatnim teście, na dodatek, wytarliśmy wszystkie punkty kontrolne.

Wszystkie punkty kontrolne zostały usunięte (Checkpoint)

Test Hetman Partition Recovery

Hetman Partition Recovery – widzi dysk, nie ma typu systemu plików i nie ma nazwy.

Test Hetman Partition Recovery

Wynikiem pełnej analizy jest 1 dysk, 8 folderów, 21 plików. Są nazwa i typ systemu plików.

Test Hetman Partition Recovery

Struktura dysku i nazwy plików są zapisywane, wszystkie dane są na miejscu, wszystko co musisz zrobić, to zapisać je na dysku.

Test Hetman Partition Recovery

Test RStudio

Wynik RStudio, również bez nazwy i typu systemu plików.

Test RStudio

Po zeskanowaniu program zdefiniował typ systemu plików i nazwę dysku.

Kiedy otworzyliśmy dysk, zauważyliśmy, że program nie mógł znaleźć jego zawartości. Dysk jest pusty, są tylko niektóre pliki dziennika.

Test RStudio

Program nie zdał ostatniego testu. W przypadku, gdy część struktury systemu plików na dysku jest uszkodzona, nie będzie można odzyskać danych.

Test Easeus

Wynik Easeusa jest taki sam jak podczas wszystkich testów. Program nie pokazuje nazwy dysku, typu systemu plików, żadnej struktury dysku, nazwy plików nie są tracone.

Test Easeus Data Recovery Wizard

Usunięte pliki nie są w żaden sposób oznaczone.

Test Easeus Data Recovery Wizard

1 dokument i 1 film wideo są nie dostępne. Ale program znalazł resztę danych, które znajdowały się na dysku.

Test Easeus Data Recovery Wizard
Test Easeus Data Recovery Wizard

Najprawdopodobniej, podczas skanowania dysku, Easeus stosuje głęboką analizę w swoim algorytmie. Ponieważ domyślnie pliki są rozproszone w folderach według ich typów. Taka analiza zajmuje sporo czasu przy dużej ilości informacji, struktura folderów i nazw plików jest tracona, co komplikuje wyszukiwanie potrzebnych informacji. Jeśli jest dużo plików, przez długi czas trzeba będzie szukać potrzebnych.

Podsumowanie

Więc, co można powiedzieć w podsumowaniu. Są dwa programy, które przeszły wszystkie testy: Hetman Partition Recovery i Easeus Data Recovery Wizard. RStudio pokazał dobry wynik, ale stracił drugie miejsce na rzecz Easeusa, ponieważ nie mógł znaleźć zawartości dysku w ostatnim teście. Easeus nie był w stanie wyświetlić zawartości 1 dokumentu i pliku wideo.

Hetman Partition Recovery poradził sobie ze wszystkimi testami i pokazał najlepszy wynik, udało mu się odzyskać wszystkie pliki.

Udało się odzyskać Tak/Nie (+/-) Częściowe usunięcie danych Usunięty nagłówek woluminu Usunięta kopia nagłówka wolumenu Usunięte superbloki Usunięto punkty kontrolne Zgubiona część danych
Hetman Partition Recovery + + + + +
Easeus Data Recovery Wizard + + + + + +
RStudio + + + + +
UFS Explorer +

Który program jest dla Was najlepszy decydować Wam. Dodam tylko – algorytm naszego programu pozwala na zapisanie struktury folderu i nazwy pliku, co upraszcza wyszukiwanie odpowiednich danych i oszczędza czas. Ponadto, nasz program może utworzyć obraz dysku do późniejszego odzyskania, co jest standardem pracy z uszkodzonym nośnikiem. Easeus nie zapewnia tej funkcji. Jak już wspomniałam wcześniej, algorytm naszego programu pozwala na odzyskanie danych nawet po wytarciu całej struktury systemu plików i jeśli na dysku pozostały jakieś węzły poziomu zerowego, może je odzyskać i wyświetlić użytkownikowi, ponieważ wykorzystuje analizę podpisów.

Przejdź do widoku
💿 Program do odzyskiwania danych z uszkodzonych macierzy RAID 💿

💿 Program do odzyskiwania danych z uszkodzonych macierzy RAID 💿

Oksana Volyniuk

Autor: , Pisarz techniczny

Oksana Volyniuk jest autorem pracującym w Hetman Software. Ma prawie trzyletnie doświadczenie w zakresie technologii IT, a wcześniej pracowała jako HR menedżer w IT kompanii. Oksana kocha technologię i jest zapalona tworzeniem każdego aktykułu, który może pomóć ludziom.

Michał Mirosznyczenko

Redaktor: , Pisarz techniczny

Michał Mirosznyczenko jest jednym z czołowych programistów firmy Hetman Software. Bazując na piętnastoletnim doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania, dzieli się swoją wiedzą z czytelnikami naszego bloga. Oprócz programowania Michał jest ekspertem w dziedzinie odzyskiwania danych, systemów plików, urządzeń do przechowywania danych i macierzy RAID.

Rekomendujemy

Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat