Odzyskiwanie plików po sformatowaniu lub usunięciu. W czym jest różnica?

Przeczytajcie o cechach odzyskiwania danych po sformatowaniu dysku lub po prostu je usunieciu. Sposoby odzyskiwania plików dla obu przypadków.

Odzyskiwanie plików po sformatowaniu lub usunięciu. W czym jest różnica?

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.

Wstęp

Obecnie dostępne są różne warianty nośników ,które różnią się pod względem metod przechowywania, cech wewnętrznych i dostępnej pojemności magazynowej od różnych producentów. Najczęściej spotykanymi dyskami szeroko reprezentowanymi w większości komputerów osobistych są dyski twarde (“HDD”).

Mają one największą dostępną na rynku pojemność magazynową przy stosunkowo niskich kosztach, co odróżnia je od innych typów urządzeń, które są również wykorzystywane przez użytkowników do konkretnych zadań. Na przykład, “USB flash” nośniki są wygodnie wykorzystywane do przesyłania informacji między urządzeniami ze względu na ich dużą pojemność wewnętrzną i prosty sposób podłączenia (“USB”Złącza są obecne we wszystkich nowoczesnych komputerach osobistych).

Waga informacji przechowywanych na urządzeniach magazynujących podnosi kwestię ich bezpieczeństwa i ochrony przed przypadkową utratą. Często użytkownicy, przypadkowo lub nieostrożnie, mogą usunąć pojedyncze pliki zawierające ważne dane lub błędnie sformatować partycję lub cały dysk, tracąc wszystkie dane na nim.

W tym artykule postaramy się zbadać zasadę przechowywania informacji na urządzeniu pamięci masowej i przedstawić skuteczne sposoby na odzyskanie utraconych danych po ich sformatowaniu lub usunięciu.

Przejdź do widoku
🛠️ Odzyskiwanie danych z nieprzydzielonej lub nieoznaczonego obszaru dysku twardego 🖥️

🛠️ Odzyskiwanie danych z nieprzydzielonej lub nieoznaczonego obszaru dysku twardego 🖥️

Zasada organizowania zapisu i odczytu informacji na dysku twardym

Aby zrozumieć, jak użytkownicy będą w stanie odzyskać różne rodzaje plików po ich usunięciu lub sformatowaniu, należy zapoznać się z zasadą przechowywania informacji na dysku twardym. Ze względu na dużą popularność stosowania dysku twardego “HDD” do przechowywania danych, skupimy się na nim.

Dysk twardy to specyficzny typ dysku twardego, który opiera się na zasadzie zapisu magnetycznego. Wszystkie informacje w urządzeniu magazynującym są zapisywane na twardych tabliczkach pokrytych specjalną warstwą materiału ferromagnetycznego (tarcze magnetyczne), umieszczonych kilka sztuk na jednej pionowej osi. Głowice odczytowe poruszają się wzdłuż powierzchni płytek i wykonują procedurę odczytu/zapisu informacji do urządzenia.

Powierzchnia talerzy dysku twardego posiada specjalną, ściśle określoną strukturę partycjonowania, według której informacje są zapisywane i dalej przechowywane na dysku. Podział jest podzielony na oddzielne elementy, z których minimalnym jest sektor, w którym odbywa się bezpośrednie przechowywanie informacji. Domyślna wielkość sektora to “512 bajtów”. Te parametry partycjonowania talerzy dysku twardego są ustawione fabrycznie, a proces ten nazywany jest “formatowanie niskopoziomowe”. Wykonywany jest on jednorazowo przez specjalne urządzenia, które fizycznie znakują powierzchnię płyt na sektorach, ustawiają oddzielne znaczniki serwo i nakazują dodatkowe informacje serwisowe, które pozwalają na płynne funkcjonowanie dysku twardego. Proces formatowania zostanie bardziej szczegółowo omówiony w następnym rozdziale.

Przejdź do widoku
💽 Odzyskiwanie danych po usunięciu lub utworzeniu nowych partycji 💽

💽 Odzyskiwanie danych po usunięciu lub utworzeniu nowych partycji 💽

System plików, który w rodzinie systemów operacyjnych “Windows” jest reprezentowany głównie jako system “FAT” i “NTFS”, jest odpowiedzialny za organizację i katalogowanie wszystkich informacji na dysku twardym, a także za szybkie wyszukiwanie wszelkich danych na żądanie użytkowników lub zainstalowanych aplikacji.

Zgodnie z własnymi ustawieniami wewnętrznymi i określonymi parametrami, system plików może posiadać minimalny element odpowiedzialny za przechowywanie danych równy wielkości sektora, lub łączyć kilka sektorów w jeden klaster. Ponadto, podczas zapisu informacji, system określa ile klastrów będzie potrzebowało do zapisu pliku, dzieli go na fragmenty (podzielone na osobne części) i zapisuje plik na dysk. W tym przypadku dla pliku tworzona jest etykieta, która przechowuje wszystkie informacje o pliku, jego lokalizacji, liczbie klastrów, itp. Kiedy użytkownik uzyskuje dostęp do pliku, system wyszukuje go na podstawie utworzonego tagu i daje użytkownikowi gotowy zmontowany plik. Klastry przechowujące oddzielne części całego pliku mogą być umieszczone bezpośrednio obok siebie lub rozłożone na całej powierzchni płyty. I im bardziej plik jest rozczłonkowany, tym więcej czasu zajmie jego złożenie. Chociaż w nowoczesnych komputerach taka różnica w czasie spędzonym praktycznie nie jest widoczna.

Sposoby usuwania plików

Przejdź do widoku
🎨 Odzyskiwanie plików AI, SVG, EPS, PSD, PSB, CDR (Illustrator, Photoshop, CorelDraw) 🎨

🎨 Odzyskiwanie plików AI, SVG, EPS, PSD, PSB, CDR (Illustrator, Photoshop, CorelDraw) 🎨

Treść procesu usuwania plików wynika z zasad ich przechowywania. Zasadniczo, istnieją dwa sposoby na usunięcie pliku:

  • zwykłe usunięcie;
  • nieprzewracalne usunięcie

System operacyjny “Windows” posiada bezpieczne miejsce przechowywania usuniętych plików “Windows”, gdzie, przy odpowiedniej konfiguracji, pliki dostają się po zwykłym usunięciu, i są tam przechowywane przez jakiś czas. Domyślnie chroniona pamięć masowa jest skonfigurowana tak, aby przechowywać wszystkie pliki usunięte z dysku twardego komputera do momentu spełnienia określonych warunków systemowych lub wykonania pewnych działań przez użytkownika.

Znajdźcie na swoim pulpicie “Kosz Windows” i kliknijcie na niego prawym przyciskiem myszy. Z menu podręcznego z listy możliwych działań wybierzcie “Właściwości”.

Właściwości Kosza

W otwartym oknie właściwości chronionego magazynu w zakładce “Ogólne” w sekcji “Opcje dla wybranej lokalizacji” zostanie aktywowana domyślna komórka “Ustaw rozmiar: Maksymalny rozmiar (MB):”, gdzie odpowiedni wolumen “Kosza Windows”,zarezerwowany przez system do przechowywania usuniętych plików.

Ustaw maksymalny rozmiar koszyka

Zwykłe usunięcie odbywa się na dwa proste sposoby: poprzez naciśnięcie klawisza “Delete” na klawiaturze lub poprzez kliknięcie na wybrany plik lub kilka wstępnie wybranych plików i wybranie “Delete” z wyskakującego menu kontekstowego.

Usuń pliki

Przy domyślnych ustawieniach system poprosi o potwierdzenie usunięcia pliku (grupy plików) w “Koszu Windows”: “Czy naprawdę chcecie przenieść te obiekty do Kosza?”, – a po uzyskaniu pozwolenia usunie je.

Ta metoda wstępnej ochrony danych jest realizowana w celu zapobieżenia utracie przez użytkowników ważnych plików w celu ich błędnego lub przypadkowego usunięcia.

W przypadku nieodwołalnego usunięcia, użytkownik wykonuje procedurę normalnego usunięcia pliku wraz z naciśnięciem klawisza “Shift” (np. “Shift + Delete”). Ta kombinacja poleci systemowi usunięcie pliku lub grupy plików bez konieczności przenoszenia ich do “Kosza Windows”, usuwając je bezpośrednio.

Czy naprawdę chcecie bezpowrotnie usunąć te obiekty?

Wiadomość systemowa “Czy naprawdę chcecie nieodwracalnie usunąć te obiekty?” powiadomi użytkownika o wybranej metodzie i wykona ją z odpowiednim uprawnieniem.

Możecie również nieodwołalnie usunąć pliki, jeśli wcześniej dokonałyście odpowiedniego ustawienia “Kosza Windows”. Otwórzcie okno właściwości “Kosza Windows” w przedstawiony wcześniej sposób i umieściecie wskaźnik (kropkę) przed komórką “Zniszcz pliki natychmiast po usunięciu bez umieszczania ich w kosz”, a następnie kliknijcie “Zastosuj” i “OK”, aby zapisać określone zmiany.

Zniszcz pliki natychmiast po usunięciu bez umieszczania ich w koszu

Zaawansowane, przenoszenie plików, nawet tych usuniętych w zwykły sposób i umieszczonych przez system w “Koszu Windows”, do kategorii nieodwołalnie usuniętych, odbywa się po osiągnięciu warunku, że “Kosz Windows “ wyczerpie maksymalną ilość miejsca na dysku przydzielonego do niego, i zostanie całkowicie wypełniony wcześniej usuniętych plików. W tym przypadku, gdy nowy plik zostanie usunięty, “Kosz Windows” usunie nieodwołalnie najstarsze pliki i umieści nowo usunięty plik w pamięci masowej.

Podczas czyszczenia “Kosza Windows” przez użytkownika, wszystkie zapisane tam pliki zostaną nieodwracalnie usunięte. Procedura ta jest uruchamiana poprzez wybranie z menu podręcznego “Wyczyść kosz” po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na skrót “Kosz Windows” na pulpicie.

Wyczyść Kosz

Należy oddzielnie wspomnieć, że podczas usuwania plików z pendrive’ów podłączonych poprzez “Połączenie USB”, karty pamięci o różnych formatach, wszystkie pliki, niezależnie od wybranej przez użytkownika metody usuwania, są usuwane bezpośrednio, z pominięciem “Kosza Windows”.

Dokładniejszy opis metod odzyskiwania informacji o użytkowniku utraconych po różnych działaniach za pomocą ” USB flash” można uzyskać z przewodnika wideo: “Odzyskiwanie danych z USB flash drive po przypadkowym usunięciu, sformatowaniu lub ataku wirusów”.

Przejdź do widoku
⚕️ Odzyskiwanie danych z pamięci flash USB po przypadkowym usunięciu, sformatowaniu lub ataku wirusa

⚕️ Odzyskiwanie danych z pamięci flash USB po przypadkowym usunięciu, sformatowaniu lub ataku wirusa

Pliki mogą czasem zostać usunięte w wyniku działania czynników zewnętrznych, takich jak: awaria systemu, błędy odczytu lub zapisu na urządzeniu pamięci masowej, uszkodzenie systemu plików, złośliwe wirusy itp. Ale prawie we wszystkich przypadkach, użytkownicy będą mogli odzyskać usunięte pliki za pomocą profesjonalnego oprogramowania do odzyskiwania danych, które omówimy w końcowej części naszego artykułu.

W celu ochrony urządzenia komputerowego i znajdujących się na nim danych przed kontaktem ze złośliwymi wirusami, przeczytajcie o sposobach usuwania złośliwych programów (trojanów, keyloggerów i innych typów wirusów) na naszym kanale Youtube.

Odzyskiwanie usuniętych plików z “Kosza Windows”

Jeżeli użytkownicy nie zmienili pierwotnych ustawień domyślnych bezpiecznego archiwum, mogą łatwo odzyskać usunięte pliki po normalnym usunięciu, znajdując je w Koszu Windows.

Otwórzcie okno Kosza, na przykład klikając dwukrotnie na skrót «Kosza Windows» na pulpicie, lub klikając prawym przyciskiem myszy na skrót i wybierając «Otwórz».

Otworzyć Kosz

W chronionym oknie pamięci masowej, użytkownicy będą mieli kilka opcji, aby przywrócić pliki, których szukają. Wybierzcie plik lub grupę plików, które chcecie przywrócić i kliknijcie prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć menu podręczne, gdzie z listy działań wybierzcie “Przywróć”. Wszystkie zaznaczone pliki zostaną natychmiast przywrócone do pierwotnej lokalizacji tuż przed ich usunięciem.

Przywróć pliki z Kosza

Za pomocą przycisków sterujących znajdujących się na wstążce menu głównego, użytkownicy mogą przywrócić albo poszczególne zaznaczone obiekty, albo wszystkie obiekty znajdujące się obecnie w Koszu Windows.

Przywróć wybrane obiekty z kosza

Usuwanie plików metodą formatowania

Jeśli korzystacie z dysku twardego bezpośrednio, musicie go wstępnie skonfigurować do zapisu różnych informacji na dysku twardym. Innymi słowami, należy utworzyć na dysku twardym pewną strukturę, która umożliwi systemowi operacyjnemu wykorzystanie całego miejsca na dysku do nagrywania i dostępu do danych. Proces ten nazywany jest formatowaniem.

Rozdzielenie dwóch głównych typów formatowania: niskopoziomowego i wysokopoziomowego. Wcześniej w naszym artykule opisaliśmy już proces formatowania niskopoziomowego, który jest wykonywany jednorazowo podczas produkcji dysku twardego.

Formatowanie wysokopoziomowe oznacza proces wyznaczania obszaru przechowywania poprzez utworzenie tabeli plików, logicznej struktury odpowiedzialnej za prawidłowe przetwarzanie i przechowywanie danych.

W systemie operacyjnym “Windows”użytkownicy stosują formatowanie wysokopoziomowe, aby podzielić dysk twardy na woluminy logiczne (partycje) lub wyczyścić miejsce na dysku, aby zaktualizować tabelę plików i przygotować ją na nowe zapisy.

Stara tabela systemu plików jest wymieniana na nową, gdy użytkownik rozpocznie proces formatowania. W wyniku tej operacji wszystkie informacje o zapisanych danych na sformatowanym woluminie lub dysku zostaną usunięte, a system operacyjny uzna dysk za absolutnie czysty i odpowiedni dla nowych zapisów. Jednak wszystkie dane, które znalazły się na dysku, nie są usuwane i pozostaną na swoim miejscu i będą dostępne do odzyskania do czasu zastąpienia ich nowymi danymi.

Szczegółowy poradnik na temat odzyskiwania danych po usunięciu lub utworzeniu nowych partycji na różnych typach urządzeń pamięci masowej jest dostępny na naszym kanale w: “Odzyskiwanie danych po usunięciu lub utworzeniu nowych partycji”.

Przejdź do widoku
💽 Odzyskiwanie danych po usunięciu lub utworzeniu nowych partycji 💽

💽 Odzyskiwanie danych po usunięciu lub utworzeniu nowych partycji 💽

Osobliwości usunięcia informacji na nośnikach “SSD”

Dyski półprzewodnikowe “SSD”, procedura usuwania plików, która w osobnym scenariuszu odbywa się inaczej niż w przypadku innych typów dysków.

“SSD”(dysk półprzewodnikowy) to urządzenie pamięci masowej z oddzielnym sterownikiem, którego zasada przechowywania informacji opiera się na pamięci flash “NAND”. Napęd nie zawiera żadnych ruchomych części, więc nie hałasuje i ma wysoką odporność mechaniczną. Ponadto, ma większą prędkość odczytu/zapisu i wykonuje o rząd wielkości więcej operacji wejścia/wyjścia na sekundę niż dyski twarde.

Przedstawione korzyści z przetwarzania informacji są osiągane za pomocą polecenia sprzętowego “TRIM”. System operacyjny powiadamia SSD o tym, które strony komórek pamięci flash nie mogą być zapisywane, a polecenie usuwa je, przygotowując miejsce do późniejszego zapisu. W ten sposób, gdy tylko plik zostanie usunięty, zostanie fizycznie oczyszczony na dysku, praktycznie eliminując możliwość jego dalszego odzyskiwania. Zastosowanie “TRIM” pozwala na zmniejszenie nagromadzenia niewykorzystanych danych, których przechowywanie spowodowałoby utratę ogólnej wydajności dysku, ale nie pozostawia użytkownikom szans na odzyskanie usuniętych danych.

Przejdź do widoku
⚕️ Jak odzyskać dane z SSD po usunięciu lub sformatowaniu 📁

⚕️ Jak odzyskać dane z SSD po usunięciu lub sformatowaniu 📁

Przywracanie plików po sformatowaniu lub usunięciu

Można odzyskać pliki po ich usunięciu lub sformatowaniu logicznego wolumenu (lub całego dysku twardego) na różne sposoby. Czynnikiem jednoczącym dla obu przypadków jest fakt, że możliwe jest przeprowadzenie odzyskiwania plików, a prawdopodobieństwo pomyślnego powrotu przeszukiwanych plików jest bardzo wysokie. Różnica polega na tym, że gdy jeden lub więcej plików jest usuwanych, istnieje większe prawdopodobieństwo, że zostaną one w pełni odzyskane niż po sformatowaniu. Wynika to przede wszystkim z faktu, że po sformatowaniu wszystkie obszary na dysku twardym są uważane za wolne i nadające się do zapisu oraz mogą zostać nadpisane nowymi danymi, gdy dysk twardy jest używany. I jest o wiele bardziej prawdopodobne, że zostanie on nadpisany, niż jeśli usuniecie go sami.

Dlatego też konieczne jest ograniczenie użycia sformatowanego dysku, jeśli użytkownik jest zainteresowany przywróceniem usuniętych informacji. Nie wykonajcie kosztownych czynności, nie zapisujcie nowych plików, nie pobierajcie tablic, itp. aby zmniejszyć ryzyko nadpisania danych.

Konieczne jest jak najszybsze rozpoczęcie odzyskiwania danych, co można zrobić w następujący sposób.

Przejdź do widoku
🎨 Odzyskiwanie plików AI, SVG, EPS, PSD, PSB, CDR (Illustrator, Photoshop, CorelDraw) 🎨

🎨 Odzyskiwanie plików AI, SVG, EPS, PSD, PSB, CDR (Illustrator, Photoshop, CorelDraw) 🎨

Przywrócenie plików z wbudowanymi narzędziami systemu operacyjnego “Windows”

W obu przypadkach obejmujących zarówno bezzwrotny sposób usuwania plików, jak i utratę wszystkich plików po zakończeniu procesu formatowania dysku twardego, istnieją sposoby na odzyskanie utraconych danych za pomocą wbudowanych narzędzi do odzyskiwania systemu, jeśli aktywowano wstępnie ustawione indywidualne parametry systemu operacyjnego “Windows”. Użytkownicy mogą korzystać z każdej z sugerowanych metod, aby osiągnąć pożądany rezultat odzysku. Ważnym warunkiem korzystania z proponowanych metod odzyskiwania plików jest wstępne uruchomienie odpowiednich ustawień systemu operacyjnego, pozwalających na tworzenie archiwów danych do dalszego wykorzystania. Jeżeli niezbędne parametry nie były włączone w momencie usuwania plików lub formatowania systemu, nie będzie możliwe wykorzystanie ich do zwrotu utraconych danych. Ważne jest również, aby archiwa nie znajdowały się na sformatowanych nośnikach. W przeciwnym razie użytkownicy powinni przejść od razu do ostatniej części artykułu i skorzystać z metody odzyskiwania danych po usunięciu lub sformatowaniu za pomocą specjalnego, profesjonalnego oprogramowania.

Przywrócenie plików z kopii zapasowej do bieżącej lokalizacji

Ta metoda oferuje odtworzenie plików użytkownika z utworzonej wcześniej kopii zapasowej, pod warunkiem, że taka opcja systemowa jest wstępnie aktywowana.

Otwórzcie aplikację “Paramentry”, która zawiera wszystkie podstawowe ustawienia systemu operacyjnego “Windows” w dowolny, najbardziej wygodny dla Was sposób. Na przykład, kliknijcie przycisk “Panel sterowania” “Start” w lewym dolnym rogu pulpitu i otwórzcie główne menu użytkownika “Windows”“. W lewym pionowym panelu kliknijcie przycisk “Ustawienia”, przedstawiony jako pinion, i otwórzcie szukaną aplikację.

Windows paramentry

W otwartym oknie aplikacji użyjcie suwaka paska przewijania, aby przejść do dolnej części okna, a następnie kliknijcie “Aktualizacja i zabezpieczenia”.

Windows paramentry. Aktualizacja i bezpieczeństwo

W lewej części nowej strony wybierzcie “Serwis archiwizacji” i przejdźcie do “Szukacie starych kopii zapasowych?”, a następnie kliknijcie na link tekstowy “Przejdź do “Archiwizacja i odzyskiwanie” (Windows 7)”.

Serwis archiwacji Windows

Użytkownicy otrzymają nowe okno, w którym za pomocą suwaka paska przewijania powinni przejść do “Przywróć” i kliknąć na “Przywróć moje pliki”.

Serwis archiwacji Windows. Przywróć moje pliki

Uruchomione zostanie narzędzie do odzyskiwania plików z kopii zapasowej. Użyjcie przycisków kontrolnych “Wyszukiwanie”, “Przegląd plików” oraz “Przegląd folderów”, aby dodać do centralnego okna pliki i foldery, które chcecie przywrócić z utworzonego wcześniej archiwum. Kiedy skończycie, kliknijcie “Dalej”.

Wybierzcie w archiwum pliki i foldery do odzyskiwania

Na następnej stronie, użytkownicy zostaną poproszeni o określenie, gdzie można odzyskać zaznaczone pliki. Można wybrać jedną z dwóch opcji: przywróć do pierwotnej lokalizacji lub podać nowy adres. W pierwszym przypadku pliki zostaną przywrócone do ostatniej lokalizacji, w której znajdowały się tuż przed usunięciem. W drugim przypadku, użytkownicy wybierają nowy katalog do zapisania. Ustawcie wskaźnik (kropkę) w odpowiedniej komórce i zakończcie proces odzyskiwania, klikając “Przywróć”.

Przywróć pliki do pierwotnej lokalizacji

Wszystkie wybrane pliki i foldery zostaną przywrócone zgodnie z określonymi parametrami.

Odzyskiwanie usuniętych danych przy pomocy “Historii plików”

“Windows”“narzędzie bezpieczeństwa systemu operacyjnego pozwala na tworzenie kopii zapasowych, zapisywanie ich na dowolnym urządzeniu i przywracanie plików w przypadku utraty, uszkodzenia lub usunięcia oryginałów. Ważnym warunkiem jest terminowa aktywacja funkcji automatycznego tworzenia kopii zapasowych plików.

Otwórzcie rozdział “Aktualizacja i bezpieczeństwo” w dodatku “Opcje” w sposób opisany wcześniej. W lewym panelu wybierzcie rozdział “Usługa archiwizacji”, a w prawym panelu w sekcji “Kopia zapasowa” kliknijcie na link tekstowy “Więcej opcji”.

Serwis archiwizacyjny. Inne parametry

Nowe okno pokaże użytkownikom wszystkie parametry archiwizacji z podanymi folderami, dla których wykonywany jest backup. Przejdźcie do dolnej części okna, używając suwaka paska przewijania, a w sekcji “Parametry powiązane” kliknijcie na link tekstowy “Przywróć pliki z bieżącej kopii zapasowej”.

Przywróć pliki z bieżącej kopii zapasowej

Nowe otwarte okno narzędzia do tworzenia kopii zapasowych “Historia plików” zapewni użytkownikom archiwalne kopie zapisanych plików i folderów określonych wcześniej w ustawieniach narzędzia. Za pomocą przycisków nawigacyjnych znajdujących się w dolnej części okna, użytkownicy mogą przełączać się pomiędzy różnymi wersjami kopii zapasowych zapisanych w danym dniu. W centralnym oknie wybierzcie żądany folder i znajdźcie pliki, których szukacie, zaznaczcie je, a następnie naciśnijcie zielony przycisk “Przywróć do pierwotnej lokalizacji” z okrągłą białą strzałką na nim, a następnie zakończcie proces przywracania plików, których szukacie.

Odzyskiwanie w pierwotnej lokalizacji. Historia plików

Przechowywanie plików przy użyciu profesjonalnego oprogramowania

Wbudowane narzędzia bezpieczeństwa systemu operacyjnego “Windows” nie zawsze wystarczają do przywrócenia plików użytkownika w przypadku ich przypadkowej utraty. Jeżeli odpowiednie ustawienia nie zostały wprowadzone na czas lub nie uwzględniały wszystkich ważnych plików użytkownika, lub jeżeli zainstalowane ustawienia kopii zapasowej nie zarchiwizowały danych przed ich usunięciem, lub z innych możliwych powodów, które uniemożliwiły odtworzenie plików za pomocą standardowych metod systemu operacyjnego “Windows”, wówczas istnieje uniwersalna metoda odzyskiwania usuniętych plików za pomocą specjalnego oprogramowania.

Lider w dziedzinie odzyskiwania utraconych danych to profesjonalne oprogramowanie “Hetman Partition Recovery” od firmy “Hetman Software”.

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.

Wykorzystując nowoczesny, progresywny kompleks algorytmów wyszukiwania i odzyskiwania danych, program z powodzeniem radzi sobie z zadaniami wykrywania i zwrotu usuniętych plików, z różnych powodów, na dowolnych urządzeniach, pod kontrolą różnych systemów plików, w większości przypadków prawie w całości.

Flagowy produkt firmy, “Hetman Partition Recovery” ma na celu odzyskanie informacji o użytkowniku utraconych w wyniku różnych działań, które można sklasyfikować według następujących atrybutów:

Przypadkowo lub omyłkowo usunięcie plików: program odzyska wszelkie pliki użytkownika usunięte przez pomyłkę z wszystkich rodzajów dysków twardych“HDD”, kart pamięci różnych formatów (“SD”, “MiniSD”, “MicroSD”, itd.) e.), “USB flash”nośników i inne rodzaje mediów cyfrowych, niezależnie od wielkości urządzenia i jego producenta. Łatwo radzić sobie z zadaniem zwracania danych z różnych urządzeń komputerowych (komputer osobisty, laptop i jego odmiany, aparaty cyfrowe itp.) o dowolnej złożoności.

Utrata plików po sformatowaniu dysków: szybkie odzyskiwanie informacji o użytkowniku z sformatowanych dysków twardych i innych typów dysków, usuniętych lub redystrybuowanych partycji, po aktualizacji lub wymianie systemu plików. Dzięki zaawansowanemu algorytmowi sygnatury do analizy przestrzeni dyskowej, program odzyskuje całą informację nawet jeśli tabele plików są uszkodzone lub ich brakuje.

Domyślne usunięcie pliku: zwraca wszystkie pliki po usunięciu za pomocą “Shift + Delete” kombinacji klawiszy i innych metod opisanych wcześniej w naszym artykule, a także po wyczyszczeniu plików za pomocą innych aplikacji.

Przejdź do widoku
🧺 Odzyskiwanie plików po wyczyszczeniu kosza Windows lub usunięciu ich za pomocą Shift + Del 🧺

🧺 Odzyskiwanie plików po wyczyszczeniu kosza Windows lub usunięciu ich za pomocą Shift + Del 🧺

Złośliwy wpływ złośliwych programów: program z powodzeniem analizuje i wyodrębnia informacje o użytkowniku z zainfekowanych urządzeń pamięci masowej, zwraca uszkodzone, zniszczone, zablokowane lub usunięte dane po atakach wirusów oraz negatywny wpływ złośliwych wirusów na struktury systemu pamięci masowej.

Uniknięcie awarii systemu operacyjnego: odzyskiwanie danych po błędach systemu i awariach na poziomie sprzętowym, skokach napięcia, awariach aplikacji systemowych i zawartości nieulotnych pamięci sprzętowych.

Uszkodzony dysk: program w pełni odczytuje informacje o użytkowniku z niedostępnych, uszkodzonych, nieczytelnych i uszkodzonych dysków oraz uzyskuje do nich dostęp bez względu na stopień awarii, aby następnie odzyskać dane użytkownika utracone lub niedostępne z powodów dźwiękowych.

Pełny opis zalet programu “Hetman Partition Recovery” oraz algorytm odzyskiwania różnych informacji można znaleźć w przewodniku wideo: “Odzyskiwanie usuniętych plików w 2018 roku przez Hetman Partition Recovery”.

Przejdź do widoku
📁 Program do odzyskiwania usuniętego folderu z kosza lub archiwum Windows 📁

📁 Program do odzyskiwania usuniętego folderu z kosza lub archiwum Windows 📁

“Hetman Partition Recovery” posiada prosty i intuicyjny interfejs użytkownika, który jest jak najbliższy wyglądowi “Windows”eksploratora plików, dzięki czemu jest on intuicyjny nawet dla początkujących użytkowników bez doświadczenia w zdalnym odzyskiwaniu danych.

Hetman Partition Recovery. Uruchomienie

Program jest dostępny do pobrania na oficjalnej stronie internetowej firmy “Hetman Software”. A kreator instalacji krok po kroku pomoże Wam zainstalować go szybko i poprawnie na dowolnym urządzeniu komputerowym.

Po zakończeniu procesu instalacji należy uruchomić plik wykonywalny i otworzyć program. Przy pierwszym uruchomieniu “Hetman Partition Recovery” przeprowadzi pełne skanowanie systemu dla wszystkich podłączonych urządzeń pamięci masowej i określi ich charakterystykę w celu dalszej analizy. Domyślnie program aktywuje start kreatora odzyskiwania plików, który w prostym trybie “krok po kroku” pozwoli użytkownikom ustawić niezbędne parametry, aby jak najłatwiej rozpocząć proces odzyskiwania.

Hetman Partition Recovery. Kreator odzyskiwania plików

Postępując zgodnie z prostymi instrukcjami kreatora, wybierzcie wolumen logiczny lub cały dysk, na którym chcecie rozpocząć procedurę odzyskiwania plików i kliknijcie przycisk “Dalej”, aby kontynuować.

Hetman Partition Recovery. Wybierzcie dysk z usuniętymi plikami

Po tym, użytkownicy muszą zdefiniować typ analizy, który będzie używany przez program do wyszukiwania zdalnych informacji. W przypadku konieczności zwrócenia ostatnio usuniętych plików, niezależnie od sposobu ich usunięcia, program zaoferuje opcję szybkiego skanowania urządzenia pamięci masowej w celu znalezienia i przywrócenia niezbędnych plików. Ale jeśli użytkownicy muszą odzyskać dane po sformatowaniu dysku twardego lub innych skomplikowanych działaniach na urządzeniu pamięci masowej, powinni wybrać opcję pełnej analizy, aby znaleźć wszystkie możliwe informacje i przywrócić je.

Hetman Partition Recovery. Wybór rodzaju analizy

Kliknijcie przycisk “Dalej” i rozpocznijcie proces analizy pamięci zgodnie z określonymi priorytetami.

Wyświetlenie skali wykonania programu pozwoli użytkownikom na uzyskanie informacji o czasie zakończenia procesu analizy dysku. Zależy to od różnych przyczyn (wewnętrzna pojemność urządzenia pamięci masowej, stopień uszkodzenia informacji, powód późniejszego usunięcia plików itp.) i może trwać od kilku minut do kilku godzin.

Hetman Partition Recovery. Analiza systemu plików dyska

Po zakończeniu, program wyświetli wszystkie znalezione pliki i katalogi w oknie do przeglądu i wyboru tych, które zostaną przywrócone. Funkcja podglądu pozwala użytkownikom na przeglądanie zawartości każdego pliku przed podjęciem ostatecznej decyzji o jego odzyskaniu. Każdy plik może być podglądany lub odsłuchiwany w oknie “Podgląd”. Następnie, po prostu przeciągnijcie i upuśćcie wybrane pliki do okna “Lista odzyskiwania” i kliknijcie na wstążce menu głównego przycisk “Przywróć”.

Hetman Partition Recovery. Przywróć wybrane pliki

“Kreator odzyskiwania plików” wymaga, aby użytkownicy wybrali jeden z proponowanych sposobów zapisywania plików dostępnych w “Hetman Partition Recovery”: przesłać dane za pośrednictwem zintegrowanego “Wysłnie FTF”, utworzyć wirtualny obraz z odzyskanych plików “ZIP”, zapisać pliki na dysku optycznym “CD/DVD” lub nagrać pliki na dysku twardym lub innym nośniku. Umieśćcie wskaźnik (kropkę) przy wybranej komórce i naciśnijcie przycisk “Dalej”, aby kontynuować.

Hetman Partition Recovery. Zapisywanie plików na dysku twardym

Wtedy użytkownicy będą musieli określić ścieżkę, która ma być zapisana oraz szereg innych parametrów, które bezpośrednio zależą od wybranej metody zapisu odzyskanych plików. Następnie kliknijcie Przywróć> i zakończcie proces przywracania i zapisywania plików zgodnie z wybranymi parametrami.

Hetman Partition Recovery. Ścieżka do plików odzyskiwalnych

Podsumowanie

Mnóstwo informacji otaczających użytkowników, jak również rosnąca ilość informacji używanych codziennie do różnych działań, sprawia, że użytkownicy korzystają z różnych urządzeń komputerowych, które mogą szybko przetwarzać dowolną ilość informacji i mają urządzenia pamięci masowej o dużej pojemności do jej przechowywania. Wszystkie ważne dane są przechowywane na urządzeniach komputerowych użytkowników i zajmują znaczną część wewnętrznej pamięci masowej zainstalowanego komputera.

Niespodziewanie, często dochodzi do sytuacji, w której użytkownicy, w celu uwolnienia dodatkowej przestrzeni magazynowej, mogą nieumyślnie lub błędnie usunąć ważne informacje. Lub dane mogą zostać utracone z powodu innych czynników zewnętrznych lub przypadkowego sformatowania logicznej objętości lub całego dysku.

Konsekwencje takich działań wydają się krytyczne bez możliwości zwrotu utraconych danych. Jednak nowoczesne wersje systemu operacyjnego “Windows” posiadają mechanizmy bezpieczeństwa, które zapewniają możliwość odzyskania usuniętych informacji o użytkowniku w przypadku aktywacji określonych parametrów.

Gdy nie jest możliwe, aby narzędzia systemowe “Windows” zwróciły utracone dane użytkownikom, zawsze mogą oni skorzystać z uniwersalnego profesjonalnego oprogramowania “Hetman Partition Recovery”, aby przywrócić usunięte informacje, niezależnie od przyczyn, które spowodowały utratę.

Przejdź do widoku
⚕️ Odzyskiwanie danych po ponownym zainstalowaniu lub zresetowaniu Windows do stanu pierwotnego 💻

⚕️ Odzyskiwanie danych po ponownym zainstalowaniu lub zresetowaniu Windows do stanu pierwotnego 💻

Jeśli macie Państwo pytania dotyczące odzyskiwania plików po ich sformatowaniu lub usunięciu, napiszcie je w komentarzu do naszego artykułu. Na pewno weźmiemy je pod uwagę i postaramy się udzielić szczegółowej i kompletnej odpowiedzi.

Oksana Volyniuk

Autor: , Pisarz techniczny

Oksana Volyniuk jest autorem pracującym w Hetman Software. Ma prawie trzyletnie doświadczenie w zakresie technologii IT, a wcześniej pracowała jako HR menedżer w IT kompanii. Oksana kocha technologię i jest zapalona tworzeniem każdego aktykułu, który może pomóć ludziom.

Michał Mirosznyczenko

Redaktor: , Pisarz techniczny

Michał Mirosznyczenko jest jednym z czołowych programistów firmy Hetman Software. Bazując na piętnastoletnim doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania, dzieli się swoją wiedzą z czytelnikami naszego bloga. Oprócz programowania Michał jest ekspertem w dziedzinie odzyskiwania danych, systemów plików, urządzeń do przechowywania danych i macierzy RAID.

Rekomendujemy

Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat