Odzyskiwanie plików w folderze "Moje dokumenty" w Warszawie

Po wyczyszczeniu komputera lub ponownej instalacji systemu za pomocą Hetman Software w Warszawie należy przywrócić folder "Moje dokumenty". Wypróbujcie programy bezpłatnie!

Funkcja “Kopia zapasowa i przywracanie plików” w systemie Windows 10

Przeczytajcie o tym jak korzystać z funkcji "Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie plików", aby przywrócić system Windows do poprzedniego stanu. Wcześniej zajmowaliśmy się wszystkimi dostępnymi w systemie Windows narzędziami «instrumentami kopii zapasowej i odzyskiwania».Dzisiaj zamierzamy przyjrzeć się jednemu z nich.

(more…)
Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat