Jak odzyskać dane z RAID0 i 5 kontrolera HP P822. Dwie macierze RAID na jednym kontrolerze

W tym artykule wyjaśnimy, co należy zrobić, aby utworzyć dwie macierze RAID na tym samym kontrolerze. Jak utworzyć sprzętowe RAID0 i RAID5 na płycie HP P822, używając Array Configuration Utility. Dlaczego mogą być potrzebne dwie macierze na tej samej płycie i, jeśli coś pójdzie “nie tak”, jak je odzyskać.

Jak odzyskać dane z RAID0 i 5 kontrolera HP P822. Dwie macierze RAID na jednym kontrolerze

Odzyskiwanie danych z uszkodzonych macierzy RAID, które nie są dostępne dla komputera.

Array Configuration Utility (ACU) – to narzędzie do konfigurowania macierzy na kontrolerach HP Smart Array. Narzędzie to umożliwia zarządzanie i diagnozowanie macierzy RAID i kontrolerów.

Pobierzcie to oprogramowanie z oficjalnej strony internetowej.

Przejdź do widoku
Jak odzyskać dane z RAID0 i 5 kontrolera HP P822. Dwie macierze RAID na jednym kontrolerze

Jak odzyskać dane z RAID0 i 5 kontrolera HP P822. Dwie macierze RAID na jednym kontrolerze

Istnieją dwie wersje tego narzędzia, jedna z powłoką graficzną, a druga z interfejsem wiersza poleceń.

Pokażę jak tworzyć macierze przy użyciu obu wersji tego narzędzia i zrobimy to na kontrolerze producenta HP, model P822.

Dzięki dyskom podłączonym do kontrolera możemy stworzyć jedną, dwie lub więcej macierzy, a poziomy tych macierzy mogą być dowolne, ilość macierzy i możliwych poziomów będzie ograniczona tylko ilością dysków.

Jedyna wada tej konstrukcji jest to, że jeśli kontroler nie powiedzie się, stracicie wszystkie dane na obu RAID.

W tym przykładzie, zbudujemy RAID 0 dla systemu, co powinno zwiększyć wydajność odczytu i zapisu oraz zapewnić macierz warstwy 5 do przechowywania kopii zapasowych, archiwów i innych ważnych informacji.

W ten sposób awaria jednej z tablic nie będzie miała wpływu na drugą.

Jak utworzyć RAID 0 z wersji konsolowej HP Array Configuration Utility CLI

Najpierw przyjrzyjmy się, jak utworzyć macierz RAID z linii poleceń.

Pierwszym krokiem jest pobranie narzędzia, które można znaleźć na oficjalnej stronie HPE.

Pobieranie narzędzia z oficjalnej strony HPE

Uruchomcie narzędzie i najpierw zobaczmy informacje o naszym kontrolerze. Aby zaadresować konkretny kontroler w celu stworzenia raidu, musimy zidentyfikować “slot”, do którego jest on podłączony. Można to zrobić za pomocą następującego polecenia.

controller all show

Ta komenda wywoła "wszystkie" kontrolery i pokaże ich status. Wyświetli to listę kontrolerów oraz slot, w którym każdy z nich się znajduje.

Lista sterowników i w jakim slocie każdy z nich się znajduje

Następnie musimy określić, jakie media są podłączone do naszego kontrolera. Aby to zrobić, wykonajmy następujące polecenie:

controller slot=1 physicaldrive all show

Komenda uzyska dostęp do kontrolera w pierwszym slocie i pokaże wszystkie fizyczne dyski do niego podłączone, jak również wszystkie dyski, które są połączone w RAID.

Pokaż wszystkie podłączone dyski fizyczne

Definiowanie dysków, które będą tworzyć przyszłą macierz, umożliwia utworzenie macierzy. Robicie to za pomocą polecenia create:

hpacucli controller slot=1 create type=ld drives=allunassigned raid=5 size=max

hpacucli controller slot=1 create type=ld drives=1:5,1:6,1:7 raid=5 size=max

Polecenie zawiera następujące atrybuty:

Slot kontrolera - 1.

Typ urządzenia, które ma zostać utworzone, "ld" oznacza dysk logiczny.

Dyski, które zostaną użyte do utworzenia RAID, można podać w formacie listy lub można podać wszystkie nieprzypisane dyski.

Następnie przychodzi poziom RAID, który chcecie utworzyć.

Na końcu określamy rozmiar dysku logicznego, który ma zostać utworzony. Rozmiar jest podawany w megabajtach lub może być podany jako pełny rozmiar max.

Definiując dyski, które będą tworzyły przyszłą macierz, możecie ją stworzyć

Aby sprawdzić, czy poprzednie polecenie zakończyło się sukcesem, wykonajcie następujące polecenie:

hpacucli controller slot=1 show config

Pokaże to wszystkie dostępne tablice na kontrolerze w danym slocie.

RAID5 został utworzony z pełnym rozmiarem trzech nośników

Jak widać na wyjściu, RAID5 został utworzony z pełnym rozmiarem trzech nośników. Ponieważ RAID5 traci jeden dysk w wielkości dysku logicznego, z 3 dysków po 300GB każdy, w rezultacie otrzymujemy dysk logiczny o pojemności 600GB.

Wszystko, co pozostaje, to podzielić nowo utworzony dysk na partycje w Zarządzaniu dyskami.

Jak utworzyć macierz RAID 5 w narzędziu GUI HP Array Configuration Utility

Przyjrzyjmy się teraz jak stworzyć macierz RAID używając tego samego narzędzia, ale w środowisku GUI.

Uruchomcie narzędzie i wybierzcie odpowiedni sterownik z listy.

Uruchom narzędzie i wybierz właściwą płytę

Kliknijcie poniżej na kontrolerze lub nieużywanych dyskach, po prawej stronie okna kliknijcie Create Array. Wybrać nośniki, które będą tworzyć przyszłą macierz RAID, a następnie kliknąć OK. W kolejnym oknie kliknij przycisk Create Logical Drive.

Kliknij poniżej na Kontroler lub nieużywane dyski, po prawej stronie okna kliknij Create Array

Następnie należy określić poziom tablicy, w moim przypadku jest to zero. Ten typ pozwala na zwiększenie szybkości odczytu i zapisu informacji na dyskach, ponieważ teoretycznie po połączeniu daje to wzrost równy szybkości każdego z dysków, ale w praktyce szybkość będzie mniejsza.

Wybór właściwych mediów

Następnie należy określić rozmiar bloku (można pozostawić domyślny), rozmiar dysku logicznego, określić żądany rozmiar lub wybrać całą przestrzeń oraz włączyć lub wyłączyć buforowanie. Po wykonaniu tych czynności należy kliknąć przycisk Zapisz, aby potwierdzić. RAID został utworzony i pojawia się na liście po lewej stronie okna głównego. Podświetl go i kliknij przycisk Więcej informacji, aby wyświetlić szczegółowe informacje.

Następnie należy określić wszystkie parametry

Jak odzyskać dane z macierzy RAID

W przypadku awarii kontrolera systemu operacyjnego, dysków, przypadkowego usunięcia danych lub sformatowania dysków, oprogramowanie Hetman RAID Recovery może pomóc w odzyskaniu utraconych danych.

Odzyskiwanie danych z uszkodzonych macierzy RAID, które nie są dostępne dla komputera.
Okno główne, oprogramowanie łatwo wykryło tablicę

Jeśli przypadkowo usuniecie informacje z tablicy dysków lub sformatujecie ją, uruchomicie program do skanowania dysku logicznego i odzyskacie usunięte pliki, zostaną one oznaczone czerwonym krzyżykiem.

Przeskanuj właściwy dysk

Wybierzcie te, które chcecie i kliknijcie "Przywróć", określcie gdzie je zapisać, po zakończeniu procesu Wasze pliki będą w folderze w określonej przez Was ścieżce.

Jeśli system operacyjny jest uszkodzony lub jeden z nośników RAID ulegnie awarii, podłączcie go do komputera z systemem Windows i uruchomcie oprogramowanie do odzyskiwania danych.

Hetman RAID Recovery automatycznie skanuje uszkodzone nośniki RAID, wydobywa z nich wszystkie informacje i odtwarza je. Jak widać, oprogramowanie wykryło oba RAID-y, które zostały zbudowane na tym typie kontrolera, nawet bez obecności kontrolera.

Oprogramowanie odejmie z nich wszystkie informacje i odtworzy je

Kliknijcie prawym przyciskiem myszy na dysk i kliknijcie "Otwórz", wybierzcie typ Analizuj, kliknijcie Dalej, poczekajcie na zakończenie procesu skanowania, a gdy to nastąpi - Gotowe. Jak widać oprogramowanie z łatwością znalazło wszystkie dane, które zostały pozostawione na macierzy oraz wszystkie dane, które zostały usunięte.

Program bez trudu odnalazł wszystkie dane, które pozostały na macierzy oraz te, które zostały usunięte

Wybierzcie te, które chcecie i kliknijcie "Przywróć", określcie gdzie je zapisać, nie zaleca się zapisywania danych na tym samym dysku, więc polecam wybrać inny. Po określeniu ścieżki, kliknijcie "Przywróć" ponownie, po zakończeniu procesu Wasze pliki będą w folderze w określonej ścieżce.

Jak zmontować macierz w RAID builderze

Jeśli dysk jest uszkodzony lub informacje serwisowe zostały nadpisane, oprogramowanie może nie zbudować RAID automatycznie, więc jeśli znacie parametry uszkodzonej macierzy, możecie zrobić to ręcznie.

Otwórzcie RAID Builder i wybierzcie Stworzenie ręczne.

Ręczne tworzenie RAID

Wypełnijcie wszystkie informacje, które znacie: typ, kolejność i wielkość klocków, dodajcie dyski, z których się składał i za pomocą strzałek określcie ich kolejność, brakujące uzupełnijcie klikając na znak plusa.

Po wprowadzeniu wszystkich parametrów kliknij Dodaj, wtedy RAID pojawi się w Menedżerze Dysków

Ustawiając wszystkie parametry, kliknijcie - Dodaj, a następnie RAID pojawi się w Menedżerze dysków. Następnie należy przeprowadzić analizę i odzyskać potrzebne informacje.

Oksana Volyniuk

Autor: , Pisarz techniczny

Oksana Volyniuk jest autorem pracującym w Hetman Software. Ma prawie trzyletnie doświadczenie w zakresie technologii IT, a wcześniej pracowała jako HR menedżer w IT kompanii. Oksana kocha technologię i jest zapalona tworzeniem każdego aktykułu, który może pomóć ludziom.

Michał Mirosznyczenko

Redaktor: , Pisarz techniczny

Michał Mirosznyczenko jest jednym z czołowych programistów firmy Hetman Software. Bazując na piętnastoletnim doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania, dzieli się swoją wiedzą z czytelnikami naszego bloga. Oprócz programowania Michał jest ekspertem w dziedzinie odzyskiwania danych, systemów plików, urządzeń do przechowywania danych i macierzy RAID.

Rekomendujemy

Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat