Jak odzyskać dane z macierzy RAID-z, systemu plików ZFS, NAS z TrueNAS core

Jak budować macierze RAID-z i RAID-z2 na przykładzie urządzenia TrueNAS oraz jak odzyskać dane ze zniszczonej macierzy RAID lub odzyskać je w przypadku utraty, przypadkowego usunięcia lub sformatowania.

Jak odzyskać dane z macierzy RAID-z, systemu plików ZFS, NAS z TrueNAS core

System plików ZFS oferuje własną implementację RAID definiowanego programowo o nazwie RAID-Z. Poza poprawą wydajności może ona również przeciwdziałać niewykrytym uszkodzeniom danych. Realizuje to poprzez monitorowanie uszkodzonych bloków danych za pomocą sum kontrolnych i natychmiastowe korygowanie błędów logicznych. Funkcja ta pomaga zachować integralność danych przechowywanych w macierzy.

Odzyskiwanie danych z uszkodzonych macierzy RAID, które nie są dostępne dla komputera.

Ale nawet najbardziej wytrzymały system plików i sprzęt nie są w stanie ochronić danych przed awariami oprogramowania i sprzętu.

Przejdź do widoku
System plików ZFS w systemie Linux Ubuntu. Dlaczego ZFS jest tak dobry

System plików ZFS w systemie Linux Ubuntu. Dlaczego ZFS jest tak dobry

Krótkie wprowadzenie do ZFS

ZFS to system plików typu otwartego, który jest używany głównie w systemie FreeNAS i innych systemach pamięci masowej opartych na FreeBSD.

Schemat dystrybucji danych w RAID-z jest podobny do tradycyjnego RAID5, ale są między nimi drobne różnice. Zamiast pasków o stałym rozmiarze stosuje się paski dynamiczne.

Informacja o rozmiarze każdego z tych pasków jest zapisywana w metadanych. Ze względu na dynamiczny charakter tego systemu odzyskanie z niego danych jest możliwe tylko wtedy, gdy metadane są nienaruszone.

Głównym celem przy tworzeniu ZFS była niezawodność, którą osiąga dzięki różnym funkcjom, takim jak kopiowanie przy zapisie, nadmiarowe metadane, logowanie i inne.

Z powodu złożonej struktury tego systemu plików konwencjonalne oprogramowanie do odzyskiwania danych nie nadaje się do odzyskiwania danych z macierzy RAIDZ.

Hetman RAID Recovery analizuje metadane w celu określenia właściwej struktury RAID-z i automatycznie buduje zniszczoną macierz RAID w locie.

Jak utworzyć macierz RAID-z2

Jak zainstalować i skonfigurować ten system operacyjny oraz jak utworzyć macierz RAID-z, można znaleźć w naszym filmie.

Przejdź do widoku
Jak zainstalować i skonfigurować TrueNAS Core 💿

Jak zainstalować i skonfigurować TrueNAS Core 💿

Przyjrzyjmy się, jak zbudować macierz RAID-z2 (poziom 2).

Aby to zrobić, z menu zarządzania TrueNAS, rozwińcie Storage-Pools. Kliknijcie przycisk Dodaj i utwórzcie pulę.

Pamięć masowa - pule

Podajcie nazwę puli, a następnie sprawdźcie dyski – w przypadku macierzy RAID-z2 potrzebne są co najmniej 4 dyski – i kliknijcie strzałkę poniżej, aby dodać urządzenie pamięci masowej do listy. Zaznaczyć dyski na tej liście i wybrać poziom RAID z listy rozwijanej, a następnie kliknąć Utwórz.

Zaznacz co najmniej cztery napędy

W oknie podręcznym z ostrzeżeniem, że wszystkie dane zostaną wymazane, zaznaczcie pole wyboru i kliknijcie przycisk – Utwórz pulę, po czym dyski zostaną sformatowane i rozpocznie się proces tworzenia macierzy RAID.

Utwórz pulę RAID-z2

Jak skonfigurować połączenie FTP

Na potrzeby przykładu skonfigurujemy połączenie FTP, zapiszemy dane na macierzy RAID i zasymulujemy utratę lub uszkodzenie urządzenia, w wyniku czego dane nie będą już dostępne.

Na początek dodajmy nowy zbiór danych dla połączenia FTP. Otwórzcie kartę Pamięć masowa – Pule – kliknijcie trzy kropki – dodajcie zbiór danych.

Dodaj zbiór danych

Nadajcie mu nazwę, reszta ustawień pozostaje bez zmian – Prześlij. Utwórzcie nowego użytkownika dla ftp – Konta – Użytkownicy – Dodaj.

Utwórz nowego użytkownika dla ftp

Podajcie nazwę, hasło, usuńcie zaznaczenie opcji Nowa grupa podstawowa i wybierzcie z listy – ftp. Następnie wskażcie katalog, który utworzyliśmy wcześniej, ustawcie odpowiednie uprawnienia i zapiszcie konfigurację.

ustawienia użytkownika ftp

Powróćmy do zbioru danych, który niedawno utworzyliśmy, i zmieńmy uprawnienia. Klikając trzy kropki – Edytuj uprawnienia.

Dodaj użytkownika do puli

Wybierzcie Usera – ftp i grupę – Ftp, zaznaczcie pole wyboru, zatwierdźcie, a następnie zaznaczcie pola wyboru Zastosuj użytkownika i Zastosuj grupę, zapiszcie ustawienia.

Ustawienia dostępu do puli przez ftp

Teraz pozostaje tylko aktywować serwer ftp. Otwórz – Usługi – przesuń suwak do pozycji włączonej i ustaw pole wyboru automatycznego uruchamiania.

Aktywacja ftp

Połączenie FTP skonfigurowane, sprawdź dostęp w eksploratorze w pasku adresu wpisz ftp://Ip-сервера, a następnie nazwę użytkownika i hasło.

Jak odzyskać dane z macierzy RAID-z pierwszego i drugiego poziomu

Przejdź do widoku
Jak odzyskać dane z macierzy RAID-z, systemu plików ZFS, NAS z TrueNAS core

Jak odzyskać dane z macierzy RAID-z, systemu plików ZFS, NAS z TrueNAS core

Odzyskiwanie danych z macierzy RAID-z

Przyjrzyjmy się teraz odzyskiwaniu przypadkowo usuniętych danych z macierzy RAID-z.

RAID-z1 zapewnia zapis każdego unikalnego bloku danych, dzięki czemu możliwe jest odzyskanie danych po awarii pojedynczego dysku. Następnie dane są automatycznie alokowane na dysku w najbardziej optymalny sposób. RAID-Z1 jest prawie identyczny z RAID 5, ponieważ wykorzystuje pojedynczą parzystość. Zakłada, że będzie działać, gdy jeden z dysków w macierzy ulegnie awarii. Jak już jednak wspomniałam, wyzdrowienie z takiego systemu jest w zasięgu niewielkiej liczby programów naprawczych.

Hetman RAID Recovery obsługuje system plików ZFS oraz macierze RAID-z wszystkich poziomów. Oprogramowanie może automatycznie odbudować dyski RAID z dysków używających tego systemu plików. Jest to kompletne rozwiązanie do odzyskiwania danych NAS, które pomoże odzyskać pliki w różnych scenariuszach. Obsługuje większość popularnych systemów plików i typów RAID.

Aby odzyskać dyski, należy usunąć je z serwera i podłączyć do komputera z systemem Windows. Jeśli płyta główna nie ma wystarczającej liczby portów, aby umożliwić rozbudowę dostępne są różne adaptery rozszerzeń.

Adaptery SATA i karty rozszerzeń

Oprogramowanie automatycznie skanuje dyski w poszukiwaniu informacji serwisowych i w locie tworzy z nich macierz RAID. Macierz RAID-z jest widoczna w Menedżerze dysków.

Odzyskiwanie RAID Hetman

Aby rozpocząć proces odzyskiwania, należy uruchomić analizę, kliknąć prawym przyciskiem myszy macierz – otwórz, wybrać – Szybka analiza. Szybka analiza nie wykazała żadnych usuniętych plików, ale wszystkie pliki pozostawione na dyskach są dostępne do odzyskania. Szybka analiza pomoże odzyskać dane w przypadku awarii sprzętu lub uszkodzenia urządzenia.

Szybka analiza

Struktura metadanych systemów plików ZFS i RAIDz została zaprojektowana w taki sposób, że algorytm szybkiej analizy programu nie może znaleźć usuniętych danych, ponieważ informacje o nich są nadpisywane w plikach dziennika. Do zlokalizowania usuniętych plików wymagane jest skanowanie całego dysku.

Kliknijcie więc prawym przyciskiem myszy partycję, wybierzcie polecenie Ponowna analiza i uruchomcie – Pełna analiza, określcie system plików – Dalej i poczekajcie na zakończenie skanowania. Proces ten będzie trwał długo, w zależności od wielkości macierzy dyskowej.

Po zakończeniu skanowania przejdźcie do lokalizacji usuniętych plików i wyszukajcie w niej te, które należy odzyskać; dla wygody program zawiera funkcję wyszukiwania według nazwy pliku. Można również wyświetlić podgląd zawartości plików.

Usunięte pliki

Program odnalazł wszystkie pliki, które zostały usunięte z dysku. Aby je odzyskać, zaznacz odpowiednie pliki i kliknijcie przycisk – Odzyskaj, a następnie wskażcie katalog, w którym mają zostać zapisane. Nie zaleca się wykonywania odzyskiwania na tym samym dysku, dlatego należy zadbać o urządzenie pamięci masowej, na którym można zapisać informacje. Po zakończeniu pracy pliki zostaną umieszczone we wskazanym folderze.

Jak odzyskać dane z macierzy RAIDz2 pozioma 2

Aby przeprowadzić odzyskiwanie danych w macierzy RAID-z2 (warstwa 2), należy podłączyć dyski do komputera z systemem Windows i uruchomić program Hetman RAID Recovery.

RAID-Z2 jest bardziej odporny na awarie, ponieważ wykorzystuje dwa bloki parzystości i dwa bloki danych z jednej porcji informacji. Jest to odpowiednik macierzy RAID 6 i może przetrwać awarię nawet dwóch dysków. RAID-Z2 może mieć maksymalnie cztery dyski. Jeśli więc w komputerze nie ma wystarczającej liczby gniazd, aby pomieścić wszystkie dyski, 2 dyski mogą zostać wyłączone z macierzy.

Oprogramowanie utworzyło macierz RAID nawet bez dwóch dysków. Kliknijcie tablicę prawym przyciskiem myszy i przeprowadźcie szybką analizę. Spowoduje to wyświetlenie plików, które pozostały na dyskach. Zaznaczcie te, które chcecie odzyskać, i przywróćcie je.

Macierz RAID-z2 bez dwóch dysków

Jeśli oprogramowanie nie mogło znaleźć niektórych plików, możliwe, że zostały one nadpisane, w takim przypadku spróbujcie przeprowadzić Pełną analizę.

Podsumowanie

W tym teście Hetman RAID Recovery był w stanie odzyskać 100% danych z macierzy RAID-Z opartej na systemie ZFS zainstalowanej na serwerze TrueNAS. Oprogramowanie przywróciło pliki do ich pierwotnego stanu bez uszkodzeń i utraty jakości.

Hetman RAID Recovery pomaga odzyskać dane utracone w wyniku przypadkowego usunięcia plików z urządzenia NAS, formatowania dysku, błędnej konfiguracji, awarii oprogramowania, uszkodzenia oprogramowania układowego oraz innych sytuacji związanych z utratą danych lub utratą dostępu do dysku sieciowego i uszkodzeniem macierzy RAID.

Oksana Volyniuk

Autor: , Pisarz techniczny

Oksana Volyniuk jest autorem pracującym w Hetman Software. Ma prawie trzyletnie doświadczenie w zakresie technologii IT, a wcześniej pracowała jako HR menedżer w IT kompanii. Oksana kocha technologię i jest zapalona tworzeniem każdego aktykułu, który może pomóć ludziom.

Michał Mirosznyczenko

Redaktor: , Pisarz techniczny

Michał Mirosznyczenko jest jednym z czołowych programistów firmy Hetman Software. Bazując na piętnastoletnim doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania, dzieli się swoją wiedzą z czytelnikami naszego bloga. Oprócz programowania Michał jest ekspertem w dziedzinie odzyskiwania danych, systemów plików, urządzeń do przechowywania danych i macierzy RAID.

Rekomendujemy

Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat