Najlepsze programy do odzyskiwania danych z dysków wirtualnych VMFS, ESXi, hypervisor Vsphere

W naszym artykule zebraliśmy najlepsze programy do odzyskiwania danych z VMFS, ESXi, hiperwizora vSphere.

Najlepsze programy do odzyskiwania danych z dysków wirtualnych VMFS, ESXi, hypervisor Vsphere

Przejdź do widoku
⬆️ Top VMFS, ESXi, Vsphere hypervisor wirtualny dysk oprogramowanie do odzyskiwania danych

⬆️ Top VMFS, ESXi, Vsphere hypervisor wirtualny dysk oprogramowanie do odzyskiwania danych

VMFS to system plików opracowany przez VMware do użytku na serwerach ESX i vSphere. Ponieważ VMFS jest przeznaczony głównie do przechowywania obrazów dysków dla maszyn wirtualnych ESX, jest skonfigurowany dla niewielkiej liczby dużych plików.

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.

Przestrzeń dyskowa dla woluminu VMFS może być zapewniona jako pojedynczy dysk lub wiele dysków (lub sprzętowe macierze RAID). Sterownik VMFS z kolei agreguje dostępne zakresy miejsca na dysku w JBOD.

Schemat systemu plików VMFS

W VMFS metadane znajdują się na początku woluminu lub, w przypadku wielu zakresów, na początku pierwszego zakresu. Te metadane obejmują i-węzły, katalogi i repozytorium dla małych plików.

Struktura VMFS

VMFS używa klastrów 1 MB do przechowywania obrazów dysków maszyn wirtualnych, co jest większe niż jakikolwiek inny powszechny system plików. W związku z tym plik nie może być mniejszy niż 1 MB, jeśli nie zastosowano specjalnego podejścia do małych plików. Począwszy od VMFS 5, pliki mniejsze niż 1 KB są przechowywane bezpośrednio w odpowiednich i-węzłach, podobnie jak pliki rezydentne w NTFS.

Przechowywanie danych w VMFS

W przypadku plików większych niż 1 KB VMFS tworzy jeden duży plik i dzieli go na klastry o rozmiarze 8 KB, które są następnie używane do przechowywania mniejszych plików. Wszystkie te podejścia zmniejszają zużycie miejsca na dysku dla małych plików.

Wszystkie metadane VMFS są zwykle przechowywane w pierwszych 3-5 GB woluminu, co oznacza, że pełną strukturę można przywrócić, po prostu skanując pierwsze 5 GB woluminu VMFS.

W systemie Windows zawartość dysku z systemem plików VMFS można wyświetlić tylko za pomocą specjalnego narzędzia. Programy do odzyskiwania obsługujące ten system plików wyświetlają zawartość dysku i umożliwiają zapisanie informacji znajdujących się na urządzeniu.

Mam szósty dysk VMFS, który pobrałam z serwera ESXi, z którego spróbujemy pobrać dyski maszyny wirtualnej Linux (z Windows). Podłączmy dysk do systemu operacyjnego Windows i rozpocznijcie testowanie.

Dysk ESXi pod VMFS

Do testu wybrałem 6 programów, których producenci deklarują możliwość odzyskiwania danych z systemu plików VMFS, są to AnyRecover VMFS Recovery, Bitrecover, Disk Internals (VMFS Recovery), Hetman Partition Recovery, Reclaime Pro i UFS Explorer .

Jak widać, nie ma zbyt wielu programów obsługujących odzyskiwanie z systemu plików VMFS, przy deklarowanej obsłudze większość po prostu nie jest w stanie określić systemu plików dysku.

Na przykład AnyRecover VMFS Recovery — https://www.anyrecover.com/deleted-files-recovery-data/vmfs-recovery/ – nawet nie widzi dysku z systemem plików VMFS

Zobaczmy, jak program określił partycje dysku.

W rezultacie program określa partycję z systemem plików VMFS jako nieznaną. W takim przypadku nie warto nawet skanować, ponieważ wynik najprawdopodobniej wyniesie zero.

Innym programem, który twierdzi, że obsługuje VMFS, jest Bitrecover (Kreator odzyskiwania VMFS) — https://www.bitrecover.com/vmfs-recovery-software/

Na oficjalnej stronie programisty zadeklarowana jest obsługa VMFS i odzyskiwanie plików z tego systemu plików, w praktyce podczas uruchamiania programu program natychmiast prosi o podanie ścieżki do wirtualnych plików.

Dysk z systemem plików vmfs, program nie wykrywa. Najwyraźniej narzędzie obsługuje tylko odzyskiwanie z plików na dysku wirtualnym. Zostawmy to na ostatni test odzyskiwania danych z dysku maszyny wirtualnej. Program albo nie obsługuje szóstej wersji VMFS, albo w ogóle nie obsługuje tego systemu plików.

Następujący program to wewnętrzne dyski (VMFS Recovery) – https://www.diskinternals.ru/vmfs-recovery/mounting-vmdk/. Program widzi partycję na dysku z systemem plików VMFS, określa jej rozmiar, nazwę. W trybie przeglądania narzędzie widzi pliki maszyny wirtualnej pozostawione na dysku.

Szybka analiza wykazała ten sam wynik. Struktura dysku i wszystkie pliki maszyny wirtualnej są zapisane, po szybkiej analizie znalazłem kilka usuniętych plików. Następnie zobaczmy, czy program będzie w stanie uzyskać informacje z przywróconych dysków wirtualnych.

Hetman Partition Recovery

Teraz zobaczmy, jak Hetman Partition Recovery poradzi sobie z tym zadaniem.

Narzędzie przywraca pliki z dowolnego urządzenia, niezależnie od przyczyny utraty danych.

Hetman Partition Recovery widzi również partycje VMFS na naszym dysku testowym. Po szybkiej analizie widzi magazyn danych (datastore) oraz pliki maszyny wirtualnej, które pozostały na dysku.

 Hetman Partition Recovery

Narzędzie obsługuje większość plików maszyn wirtualnych i systemów plików, w tym VMFS, z jego pomocą można łatwo odzyskać utracone dane zarówno z partycji VMFS, jak i z dysków wirtualnych VMWare ESXi, vSphere hypervisor. Program znajduje zarówno istniejące, jak i usunięte pliki.

Odzyskaj pliki

Treść można przeglądać w podglądzie, a także istnieje możliwość wyszukiwania według nazwy pliku, co pomoże Wam szybko znaleźć to, czego potrzebujecie. Udało się w całości przywrócić pliki dysków wirtualnych. Ponieważ program zapisuje strukturę dysku, wszystkie pliki i foldery znajdują się na swoich miejscach, co znacznie upraszcza wizualne wyszukiwanie utraconych danych. W następnym teście zobaczymy, czy program może pobrać pliki z przywróconego pliku dysku wirtualnego.

Reclaime Pro

Teraz zobaczmy, jak następny program odzyskiwania pokaże siebie— Reclaime Pro — http://www.reclaime-pro.com/manual/vmfs-recovery.aspx. Na stronie dewelopera podano, że jest to profesjonalne narzędzie do odzyskiwania danych przeznaczone dla profesjonalistów, więc gdy jest używane przez zwykłych użytkowników, może być trudne w użyciu. To prawda, gdy uruchamiacie narzędzie, najpierw sugeruje skonfigurowanie proxy.

 Reclaime Pro

Następnie które dyski do przeskanowania i ich system plików. I dopiero po analizie wyświetli listę dysków i ich partycji.

Odzyskaj skan Pro

W rezultacie oto nasz dysk, określony datastore (VMFS VMWare datastore), jego rozmiar. Następnie musisz przeanalizować sekcję, określając parametry skanowania.

Reclaime Pro wykrył dysk VMFS

Program nie pozwala na przeglądanie zawartości dysku bez wstępnej analizy. W rezultacie programowi udało się znaleźć pliki na dysku wirtualnym, program nie wyświetla usuniętych plików.

Reclaime Pro znalazł pliki na dysku wirtualnym

UFS Explorer

Ostatecznym najlepszym programem jest UFS Explorer. Narzędzie wykryło na dysku partycję z systemem plików VMFS. Jego zawartość można wyświetlić nawet bez analizy, po prostu otwierając sekcję, ale w tym przypadku nie zobaczymy usuniętych plików.

UFS Explorer

Zobaczmy, co program znajdzie po szybkim skanowaniu. Szybka analiza zajmie około 8-9 minut. Jest to dłuższe niż w przypadku Hetman Partition Recovery i wewnętrznych dysków, ale znacznie szybsze niż oczekiwanie na wyniki w Reclaime.

Program znalazł wszystkie pliki dyskowe maszyny wirtualnej, w tym pliki konfiguracyjne. Udało nam się przywrócić dane w całości, zobaczmy, czy da się je załadować do hypervisora. A w następnym teście, czy narzędzie będzie w stanie uzyskać od nich informacje.

UFS Explorer znalazł pliki

Po wyszukaniu utraconych usuniętych plików program nie wyświetla usuniętych plików.

Drugi test: Odzyskiwanie danych z dysku wirtualnego VMWare ESXi, hiperwizor vSphere

W drugim końcowym teście zobaczymy, jak program będzie w stanie pobrać pliki z dysku wirtualnego, który został wcześniej przywrócony z partycji VMFS. AnyRecover VMFS Recovery nie przeszedł pierwszego testu, najprawdopodobniej program nie obsługuje systemu plików VMFS.

Bitrecover (VMFS Recovery Wizard) również nie rozpoznaje systemu plików na dysku. Jeśli chodzi o pliki na dysku wirtualnym, program nie jest w stanie odzyskać danych z maszyny wirtualnej.

 Bitrecover VMFS Recovery Wizard

W końcowym teście nie mogła znaleźć żadnych informacji na temat wirtualnego dysku. Narzędzie wyświetla tylko pusty folder.

DiskInternals

Następujący program to wewnętrzne elementy dysku

W DiskInternals szybka analiza nie jest dostępna dla tego dysku wirtualnego, dostępna jest tylko pełna analiza do wyboru.

Odzyskiwanie VMFS Diskinternals

W efekcie program znalazł pliki, które zostały zapisane na dysku maszyny wirtualnej, są one wyświetlane w podglądzie, można zobaczyć zawartość zdjęć, filmów, dokumentów. Zapisana struktura dysku, nie można znaleźć usuniętych plików.

Odzyskiwanie plików Diskinternals VMFS Recovery

Hetman Partition Recovery

Następny Hetman Partition Recovery

Montujemy pliki dysku wirtualnego do programu, vmdk, oto nasz dysk, program automatycznie wykrył system plików maszyny wirtualnej.

Pliki VMDK do odzyskiwania partycji Hetman

Skanowanie, najpierw wypróbujmy szybkie skanowanie. Tak więc program znalazł wszystkie pliki, które pozostały na dysku, wyświetla również niektóre usunięte pliki, dostępny jest podgląd wszystkich plików, zdjęć, filmów, dokumentów.

 Hetman Partition Recovery odzyskiwanie

Wcześniej usunięte pliki są również wyświetlane, są one tutaj oznaczone czerwonym krzyżykiem.

Reclaime Pro

W Reclaime ponownie, aby zamontować plik dysku wirtualnego, musicie przejść przez kilka okien z ustawieniami.

 Reclaime Pro  montujemy obraz VMDK

Szybka analiza znalazła pliki, które znajdowały się na dysku, struktura została zapisana, możecie zobaczyć wszystkie pliki, które pozostały na dysku wirtualnym. Dostępny jest podgląd zdjęć, filmów, dokumenty nie są wyświetlane w podglądzie, odzyskiwanie dokumentów jest wątpliwe. Program nie znalazł usuniętych plików.

Odzyskaj pliki Pro

Pełna analiza trwa dość długo, program analizował dysk najdłużej. Analiza małego dysku trwa już ponad dwie godziny, a mniej niż połowa została przeskanowana i nadal nie ma usuniętych plików. Przejdźmy do następnego programu.

UFS Explorer

Zamontujcie pliki dysków wirtualnych w programie

UFS Explorer — wyświetla rozmiar, rozpoczyna analizę. Dostępne jest tylko wyszukiwanie utraconych plików.

Podłącz plik VMDK eksploratora UFS

Wyświetla pliki, które znajdowały się na dysku wirtualnym maszyny. Zdjęcia i filmy są wyświetlane w podglądzie, dokumenty nie.

Przywracanie dokumentów jest wątpliwe, ponieważ nie można ich przeglądać w podglądzie, a aby zapisywać pliki, musicie kupić pełną wersję programu. Podobnie jak w przypadku Reclaime, trudno jest określić, czy pliki można w pełni przywrócić przed zakupem.

Odzyskiwanie plików eksploratora UFS

Po wyszukaniu utraconych plików program znalazł kilka usuniętych. Dwa pliki na dziesięć w jednym folderze.

Wniosek

Więc, co można na koniec pobrać, z listy testowanych programów, dwa wykazały wynik zerowy – AnyRecover VMFS Recovery i Bitrecover (Kreator odzyskiwania VMFS). Reclaime i UFS Explorer nie pokazują podglądu dokumentów, a ostatni test nie znalazł usuniętych plików na dysku. DiskInternals znalazł i przywrócił pliki na dysku wirtualnym, w drugim teście znalazł pliki z dysku wirtualnego maszyny, ale nie znalazł usuniętych.

Hetman Partition Recovery znalazł i przywrócił pliki na dysku wirtualnym, w drugim teście znalazł wszystkie zdjęcia, dokumenty i filmy, nawet te, które zostały usunięte. Również w podglądzie wyświetla wszystkie typy plików, zdjęć, filmów, dokumentów. Ponadto nie wszystkie programy z testu obsługują ładowanie obrazów dysków, co jest ważną funkcją programu do odzyskiwania.

Zazwyczaj technologia RAID jest używana do implementacji przechowywania plików na serwerze ESXi, w tym przypadku oprogramowanie Hetman RAID Recovery jest dla Was odpowiednie.

Odzyskiwanie danych z uszkodzonych macierzy RAID, które nie są dostępne dla komputera.

To narzędzie obsługuje odzyskiwanie danych z większości systemów plików, w tym VMFS i typów RAID. Jeśli przypadkowo sformatowałeś dowolną partycję lub wolumin wybranych plików VMFS, oprogramowanie umożliwia odzyskanie danych z dowolnego wybranego dysku lub partycji VMFS. Obsługuje wszystkie typy plików utworzone przez oprogramowanie aplikacji VMware i serwer ESXi, vSphere, obsługuje również nową wersję VMFS6.

Przejdź do widoku
Jak przywrócić dane maszyny wirtualnej z systemu plików VMFS VMWare vSphere hypervisor ESXi

Jak przywrócić dane maszyny wirtualnej z systemu plików VMFS VMWare vSphere hypervisor ESXi

Oksana Volyniuk

Autor: , Pisarz techniczny

Oksana Volyniuk jest autorem pracującym w Hetman Software. Ma prawie trzyletnie doświadczenie w zakresie technologii IT, a wcześniej pracowała jako HR menedżer w IT kompanii. Oksana kocha technologię i jest zapalona tworzeniem każdego aktykułu, który może pomóć ludziom.

Michał Mirosznyczenko

Redaktor: , Pisarz techniczny

Michał Mirosznyczenko jest jednym z czołowych programistów firmy Hetman Software. Bazując na piętnastoletnim doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania, dzieli się swoją wiedzą z czytelnikami naszego bloga. Oprócz programowania Michał jest ekspertem w dziedzinie odzyskiwania danych, systemów plików, urządzeń do przechowywania danych i macierzy RAID.

Rekomendujemy

Witamy w asystencie Hetman Software opartym na sztucznej inteligencji.
Rozpocznij czat