Tools zum Wiederherstellen von Daten von MacOS-Festplatten

Programme, die mit Dateisystemen APFS und HFS + kompatibel sind, um gelöschte Daten oder beschädigte Dateien von MacOS-Festplatten wiederherzustellen.

APFS: algorytm odzyskiwania danych z systemu plików i jego struktura

"ApFS oferuje możliwość przywrócenia niektórych stanów systemu plików, w tym starych lub usuniętych wersji plików. Superblok kontenerowy zawiera odniesienie do struktury punktu kontrolnego. Punkt kontrolny odnosi się do poprzedniego superbloku kontenera, który zawiera informacje w starszym stanie systemu plików. Więc, można przywrócić kilka starych stanów poprzez analizę łańcucha superbloków kontenera.

(more…)
Willkommen bei dem KI-gesteuerten Assistenten von Hetman Software.
Chat beginnen